Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové potravinářské předpisy EU – září 2018 do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Nové potravinářské předpisy EU – září 2018

Vydáno: 22.10.2018
Tisk článku
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/09/direct-access.html?ojYear=2018 
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/1216/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2018) 5885) 
OJ L 224, 05/09/2018, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2018/1242/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Belgii (oznámeno pod číslem C(2018) 6072) 
OJ L 231I, 14/09/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/1280/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2018) 6253)  
OJ L 239, 24/09/2018, s. 14   
Prováděcí rozhodnutí 2018/1281/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Belgii (oznámeno pod číslem C(2018) 6255)  
OJ L 239, 24/09/2018, s. 18  
Prováděcí rozhodnutí 2018/1282/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 6256)  
OJ L 239, 24/09/2018, s. 21
Prováděcí rozhodnutí 2018/1307/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 6382) 
OJ L 244, 28/09/2018, s. 117

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/1251/EU o neschválení empenthrinu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 235, 19/09/2018, s. 24
Prováděcí nařízení 2018/1258/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Ecolab Iodine PT3 Family“
OJ L 238, 21/09/2018, s. 3
Prováděcí nařízení 2018/1260/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek pyridaben, chinmerak a fosfid zinečnatý
OJ L 238, 21/09/2018, s. 30
Prováděcí nařízení 2018/1261/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hypred's iodine based products“
OJ L 238, 21/09/2018, s. 33
Prováděcí nařízení 2018/1262/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fosthiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, thiofanát-methyl a tribenuron
OJ L 238, 21/09/2018, s. 62
Prováděcí nařízení 2018/1264/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pethoxamid a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 238, 21/09/2018, s. 71
Prováděcí nařízení 2018/1265/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fenpikoxamid a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 238, 21/09/2018, s. 77
Prováděcí nařízení 2018/1266/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 6-benzyladenin, síran hlinitý, azadirachtin, bupirimát, karboxin, klethodim, cykloxydim, dazomet, diklofop, dithianon, dodin, fenazachin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, kyselina indolylmáselná, isoxaben, polysulfid vápenatý, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinát a tebufenozid
OJ L 238, 21/09/2018, s. 81
Prováděcí nařízení 2018/1278/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Pasteuria nishizawae Pn1 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 239, 24/09/2018, s. 4
Prováděcí nařízení 2018/1287/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Quat-chem's iodine based products“
OJ L 240, 25/09/2018, s. 10
Prováděcí nařízení 2018/1288/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Prodhynet's iodine based products“
OJ L 240, 25/09/2018, s. 35
Prováděcí nařízení 2018/1292/EU, kterým se schvaluje cyfenothrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 241, 26/09/2018, s. 11
Prováděcí nařízení 2018/1294/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje smrkový dehet z Landes jako základní látka
OJ L 243, 27/09/2018, s. 5
Prováděcí nařízení 2018/1295/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka cibulový olej a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 243, 27/09/2018, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2018/1305/EU o podmínkách povolení kategorie biocidních přípravků obsahujících deltamethrin předložených Švédskem v souladu s článkem 36 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 5503) 
OJ L 244, 28/09/2018, s. 109

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2018/1246/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o zařazení destilátu z dřevního octa na seznam aromat Unie
OJ L 235, 19/09/2018, s. 3
Nařízení 2018/1259/EU, kterým se mění nařízení 873/2012/EU o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o prodloužení přechodného období podle článku 4 u aromatu „koncentrát grilovací příchutě (rostlinný)“ číslo FL 21.002
OJ L 238, 21/09/2018, s. 28

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2018/1254/EU o zamítnutí povolení riboflavinu (80 %) z Bacillus subtilis KCCM-10445 jako doplňkové látky patřící do funkční skupiny vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem
OJ L 237, 20/09/2018, s. 5

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2018/1304/EU o navrhované občanské iniciativě s názvem „Eat ORIGINal! Unmask your food“ (oznámeno pod číslem C(2018) 6054)
OJ L 244, 28/09/2018, s. 107

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2018/1293/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o podmínky použití nové potraviny laktitol
OJ L 243, 27/09/2018, s. 2

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2018/1236/EU o ukončení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením 2015/82/EU na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky dovozem kyseliny citronové zasílané z Kambodže bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kambodže, či nikoli
OJ L 231, 14/09/2018, s. 20
Oznámení o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty
OJ L 243, 27/09/2018, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/1232/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1354/2011/EU, pokud jde o celní kvóty Unie pro skopové a kozí maso pocházející z Norska a Nového Zélandu
OJ L 231, 14/09/2018, s. 13

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Rozhodnutí 2018/1252/EU o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa
OJ L 237, 20/09/2018, s. 2
Nařízení 2018/1277/EU, kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
OJ L 239, 24/09/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1299/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 244, 28/09/2018, s. 4

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2018/1283/EU, kterým se stanoví pravidla pro formu a časové plány pro předkládání výročních zpráv o shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury (oznámeno pod číslem C(2018) 5270)
OJ L 242, 26/09/2018, s. 1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/1217/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 226, 07/09/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1300/EU, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o dovozní licence na mléčné výrobky pocházející z Norska
OJ L 244, 28/09/2018, s. 6

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Úřední věstník EU, 1. – 30. 9. 2018

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021