Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2016

Vydáno: 25. 10. 2016
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/09/direct-access.html?ojYear=2016

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2016/1444/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku hydrokortison aceponát
OJ L 235, 01/09/2016, s. 8

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2016/1618/EU, kterým se mění nařízení 2003/2003/ES o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV
OJ L 242, 09/09/2016, s. 24
Nařízení 2016/1726/EU, kterým se mění příloha IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o karvon, hydrogenfosforečnan amonný, Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a syrovátku
OJ L 261, 28/09/2016, s. 3

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2016/1685/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice kombinující dvě nebo tři události Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU a 2011/894/EU (oznámeno pod číslem C(2016) 5746) 
OJ L 254, 20/09/2016, s. 22

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2016/1448/EU, kterým se mění nařízení 874/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2100/94/ES, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství
OJ L 236, 02/09/2016, s. 1
Rozhodnutí 2016/1623/EU ze dne 1. června 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé
OJ L 250, 16/09/2016, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/1738/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 264, 30/09/2016, s. 15

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2016/1701/EU ze dne 19. srpna 2016, kterým se stanoví pravidla týkající se formy předkládání pracovních plánů shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury (oznámeno pod číslem C(2016) 5304)
OJ L 260, 27/09/2016, s. 153

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 2016/1612/EU o poskytování podpory na snížení produkce mléka
OJ L 242, 09/09/2016, s. 4
Nařízení 2016/1613/EU, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
OJ L 242, 09/09/2016, s. 10
Nařízení 2016/1614/EU, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2016 a v dřívějším zahájení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2017 a kterým se stanoví odchylka od nařízení 2016/1238/EU, pokud jde o další používání nařízení 826/2008/ES ve vztahu k poskytování podpory soukromého skladování v rámci prováděcího nařízení 948/2014/EU a nařízení 1272/2009/EU, pokud jde o veřejné intervence podle tohoto nařízení
OJ L 242, 09/09/2016, s. 15
Prováděcí nařízení 2016/1615/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/559/EU, pokud jde o období, v němž jsou povoleny dohody a rozhodnutí o plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 242, 09/09/2016, s. 17
Prováděcí nařízení 2016/1616/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o možný přezkum opatření dobrovolné podpory vázané na produkci v odvětví mléka a mléčných výrobků na rok podání žádosti 2017
OJ L 242, 09/09/2016, s. 19
Prováděcí nařízení 2016/1619/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 948/2014/EU, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování sušeného odstředěného mléka
OJ L 242, 09/09/2016, s. 28

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 2016/1638/EU, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/EHS o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 244, 13/09/2016, s. 1

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/1713/EU, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2016/17
OJ L 258, 24/09/2016, s. 8

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 30. září 2016