Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2022

Vydáno: 1. 9. 2022
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2022/1408/EU ze dne 16. června 2022, kterým se mění nařízení 2021/2116/EU, pokud jde o vyplácení záloh na určité intervence a podpůrná opatření stanovená v nařízeních 2021/2115/EU a 1308/2013/EU
OJ L 216, 19/08/2022, s. 1 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/1345/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2016/429/EU, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty 
OJ L 202, 02/08/2022, s. 27
Prováděcí rozhodnutí 2022/1351/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)5678)  
OJ L 203, 03/08/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/1366/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 205, 05/08/2022, s. 234
Prováděcí rozhodnutí 2022/1377/EU, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Francie (oznámeno pod číslem C(2022) 5507) 
OJ L 206, 08/08/2022, s. 51
Prováděcí rozhodnutí 2022/1390/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 5636)  
OJ L 210, 11/08/2022, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2022/1402/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech 
OJ L 213, 16/08/2022, s. 65
Nařízení 2022/1403/EU, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy IV nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií 
OJ L 214, 17/08/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/1413/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 217, 22/08/2022, s. 6
Prováděcí nařízení 2022/1418/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/1375/EU, pokud jde o kontroly trichinel v souvislosti s porcováním jatečně upravených těl a alternativní analytické metody 
OJ L 218, 23/08/2022, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2022/1433/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 6192)  
OJ L 223, 29/08/2022, s. 1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2022/1343/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, chlorantraniliprol a emamektin v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 202, 02/08/2022, s. 1
Nařízení 2022/1346/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,4-dimethylnaftalen, 8-hydroxychinolin, pinoxaden a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 202, 02/08/2022, s. 31
Nařízení 2022/1363/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofopbutyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalikarb a silthiofam v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 205, 05/08/2022, s. 207
Prováděcí nařízení 2022/1372/EU o dočasných opatřeních proti zavlečení organismu Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) do Unie, jeho přemísťování, šíření, množení a uvolňování v rámci Unie
OJ L 206, 08/08/2022, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2022/1388/EU ze dne 23. června 2022 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení biocidního přípravku Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant předložených Francií a Švédskem v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2022) 4220)  
OJ L 208, 10/08/2022, s. 7
Prováděcí nařízení 2022/1391/EU ze dne 26. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lactic acid based products – CID Lines NV“ 
OJ L 211, 12/08/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/1404/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování rodu Lonicera L. pocházející z Turecka a některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející z Moldavska
OJ L 214, 17/08/2022, s. 3
Nařízení 2022/1406/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/EU, pokud jde o maximální limity reziduí pro methoxyfenozid, propoxur, spinosad a thiram v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 215, 18/08/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/1423/EU ze dne 22. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“ 
OJ L 222, 26/08/2022, s. 1
Nařízení 2022/1435/EU, kterým se mění přílohy II a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro uhličitan vápenatý, oxid uhličitý, cyprodinil a hydrogenuhličitan draselný v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 224, 30/08/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/1434/EU ze dne 22. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ 
OJ L 226, 31/08/2022, s. 1 

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2022/1428/EU, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu perfluoralkylovaných látek v některých potravinách 
OJ L 221, 26/08/2022, s. 66

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2022/1396/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o přítomnost ethylenoxidu v potravinářských přídatných látkách 
OJ L 211, 12/08/2022, s. 182

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2022/1374/EU o povolení hydrogenmravenčanu draselného (kyselého mravenčanu draselného) jako doplňkové látky pro odstavená selata, výkrm prasat a prasnice a o zrušení prováděcího nařízení 333/2012/EU
OJ L 206, 08/08/2022, s. 35
Prováděcí nařízení 2022/1375/EU o zamítnutí povolení ethoxychinu jako doplňkové látky náležející do funkční skupiny antioxidanty a o zrušení prováděcího nařízení 2017/962/EU
OJ L 206, 08/08/2022, s. 39
Prováděcí nařízení 2022/1382/EU o povolení přípravku z Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 a Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 207, 09/08/2022, s. 16
Prováděcí nařízení 2022/1383/EU o povolení kadidlovníkového extraktu z Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. jako doplňkové látky pro koně a psy 
OJ L 207, 09/08/2022, s. 19
Prováděcí nařízení 2022/1412/EU o povolení ylang-ylangového esenciálního oleje z kanangy vonné Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 217, 22/08/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/1417/EU o povolení přípravku Lactobacillus acidophilus CECT 4529 jako doplňkové látky pro všechny druhy a kategorie drůbeže kromě nosnic a výkrmu kuřat a pro okrasné ptactvo a o změně prováděcího nařízení 2017/2275/EU (držitel povolení: Centro Sperimentale del Latte S.r.l.) 
OJ L 218, 23/08/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/1419/EU o povolení esenciálního oleje z listu těhozevu březového Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 218, 23/08/2022, s. 12
Prováděcí nařízení 2022/1420/EU o povolení L-glutamové kyseliny a glutamanu sodného z Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 218, 23/08/2022, s. 17
Prováděcí nařízení 2022/1421/EU o povolení lisovaného pomerančového esenciálního oleje, destilovaného pomerančového esenciálního oleje a frakcionovaných pomerančových olejů z Citrus sinensis (L.) Osbeck jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ 218, 23/08/2022, s. 27

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2022/1342/EU ze dne 28. července 2022 o monitorování rtuti v rybách, korýších a měkkýších
OJ L 201, 01/08/2022, s. 71
Nařízení 2022/1364/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách 
OJ L 205, 05/08/2022, s. 227
Nařízení 2022/1370/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity ochratoxinu A v některých potravinách 
OJ L 206, 08/08/2022, s. 11
Nařízení 2022/1393/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) v konopných semenech a produktech z nich získaných 
OJ L 211, 12/08/2022, s. 83
Doporučení 2022/1431/EU o monitorování perfluoralkylovaných látek v potravinách
OJ L 221, 26/08/2022, s. 105

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí Rady přidružení EU-Střední Amerika č. 1/2022 ze dne 23. června 2022 o změně přílohy XVIII („Chráněná zeměpisná označení“) Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé [2022/1411]
OJ L 216, 19/08/2022, s. 22

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2022/1365/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o podmínky použití nové potraviny olej z mikrořas Schizochytrium sp. bohatý na DHA a EPA 
OJ L 205, 05/08/2022, s. 230
Prováděcí nařízení 2022/1373/EU, kterým se povoluje uvedení hydroxid-adipát-vinanu železitého na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 206, 08/08/2022, s. 28
Prováděcí nařízení 2022/1381/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o podmínky použití nové potraviny galakto-oligosacharid 
OJ L 207, 09/08/2022, s. 12

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2022/1352/EU, kterým se pro rok 2022 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení 1306/2013/EU, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy a zvířat
OJ L 204, 04/08/2022, s. 1
Rozhodnutí 2022/1368/EU o zřízení skupin pro občanský dialog v záležitostech, na něž se vztahuje společná zemědělská politika, a o zrušení rozhodnutí 2013/767/EU
OJ L 205, 05/08/2022, s. 278
Prováděcí nařízení 2022/1405/EU, kterým se pro období od 1. října 2022 stanoví úrokové sazby pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zemědělských produktů
OJ L 214, 17/08/2022, s. 7

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2022/1385/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 207, 09/08/2022, s. 115
Prováděcí nařízení 2022/1429/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 221, 26/08/2022, s. 74

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2022/1389/EU, kterým se mění a opravuje příloha IX prováděcího nařízení 2021/405/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých produktů rybolovu do Unie 
OJ L 210, 11/08/2022, s. 1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2022/1400/EU, kterým se mění směrnice 2008/72/ES za účelem prodloužení období, během něhož mohou členské státy rozhodnout o podmínkách dovozu sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2022) 5723)
OJ L 213, 16/08/2022, s. 57

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 31. 8. 2022