Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2019

Vydáno: 16. 9. 2019
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/08/direct-access.html?ojYear=2019&locale=cs 

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2019/1327/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5958) 
OJ L 206, 06/08/2019, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2019/1334/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem C(2019) 5989) 
OJ L 208, 08/08/2019, s. 44
Prováděcí rozhodnutí 2019/1336/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 6065) 
OJ L 209I, 09/08/2019, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2019/1351/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev získaných z prasat pocházejících z Republiky Srbsko do Unie a jejich tranzit přes Unii po výskytu afrického moru prasat v uvedené zemi a mění prováděcí rozhodnutí 2013/426/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 6174) 
OJ L 216I, 20/08/2019, s. 1
Rozhodnutí 193/2017/EHP ze dne 27. října 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1356]
OJ L 219, 22/08/2019, s. 1
Rozhodnutí 194/2017/EHP ze dne 27. října 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1357]
OJ L 219, 22/08/2019, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2019/1373/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 6246) 
OJ L 220, 23/08/2019, s. 6

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2019/1331/EU o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího olej z máty peprné a citronellal předložených Spojeným královstvím v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 5691) 
OJ L 207, 07/08/2019, s. 37

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2019/1289/EU o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 203, 01/08/2019, s. 2
Prováděcí nařízení 2019/1290/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/338/EU, pokud jde o minimální obsah přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice (držitel povolení BASF SE)
OJ L 203, 01/08/2019, s. 6
Prováděcí nařízení 2019/1313/EU o povolení přípravku z Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 a Bacillus subtilis NRRL B-50510 jako doplňkové látky pro výkrm prasat a pro výkrm menšinových druhů prasat (držitel povolení Cargill Incorporated, zastoupený společností Provami Holding BV)
OJ L 205, 05/08/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/1315/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky (ve vodě k napájení) pro prasnice (držitel povolení Lactosan GmbH & Co)
OJ L 205, 05/08/2019, s. 7
Prováděcí nařízení 2019/1324/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis LMG S-27588 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice, výkrm krůt nebo odchov krůt, výkrm nebo snášku nebo odchov menšinových druhů drůbeže, odstavená selata, výkrm prasat a menšinové druhy prasat (držitel povolení Puratos)
OJ L 206, 06/08/2019, s. 18

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2019/1338/EU, kterým se mění nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 209, 09/08/2019, s. 5

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU
Prováděcí nařízení 2019/1294/EU, kterým se povoluje uvedení betainu na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 204, 02/08/2019, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2019/1300/EU, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie FLO-40685-2) na trh (oznámeno pod číslem C(2019) 5496)
OJ L 204, 02/08/2019, s. 46
Prováděcí rozhodnutí 2019/1301/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/327/EU, pokud jde o obnovení povolení pro uvádění krmiv, která obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 nebo z ní sestávají, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 5499) 
OJ L 204, 02/08/2019, s. 50
Prováděcí rozhodnutí 2019/1302/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 5501)
OJ L 204, 02/08/2019, s. 54
Prováděcí rozhodnutí 2019/1303/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2019) 5493)  
OJ L 204, 02/08/2019, s. 60
Prováděcí rozhodnutí 2019/1304/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 4114 (DP-ØØ4114-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 5491) 
OJ L 204, 02/08/2019, s. 65
Prováděcí rozhodnutí 2019/1305/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a podkombinace Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 5502) 
OJ L 204, 02/08/2019, s. 69
Prováděcí rozhodnutí 2019/1306/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2019) 5503) 
OJ L 204, 02/08/2019, s. 75 
Prováděcí rozhodnutí 2019/1307/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87403 (MON-874Ø3-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 5481)  
OJ L 204, 02/08/2019, s. 81 
Prováděcí rozhodnutí 2019/1308/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87411 (MON-87411-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 5487)  
OJ L 204, 02/08/2019, s. 85
Prováděcí rozhodnutí 2019/1309/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87751 (MON-87751-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 5489)
OJ L 204, 02/08/2019, s. 90
Prováděcí nařízení 2019/1314/EU, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny lakto-N-neotetraosy vyráběné z kmene Escherichia coli K-12 podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 205, 05/08/2019, s. 4

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2019/1319/EU ze dne 25. června 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru EPA zřízeném Prozatímní rámcovou dohodou o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o některá ustanovení Protokolu 1 týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ či „produkty pocházející z“ a metod správní spolupráce
OJ L 210, 09/08/2019, s. 1
Rozhodnutí 2019/1355/EU ze dne 15. července 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přijetí protokolu č. 1 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
OJ L 222, 26/08/2019, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2019/1316/EU o podpisu, jménem Evropské unie, dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)
OJ L 205, 05/08/2019, s. 10

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Rozhodnutí 2019/1320/EU ze dne 18. července 2019 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
OJ L 206, 06/08/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/1323/EU o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
OJ L 206, 06/08/2019, s. 12

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU, 1. – 30. 8. 2019