Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2015

Vydáno: 9. 10. 2015
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/08/direct-access.html?ojYear=2015

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2015/1366/EU ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o podporu v odvětví včelařství
OJ L 211, 08/08/2015, s. 3
Prováděcí nařízení 2015/1368/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o podporu v odvětví včelařství
OJ L 211, 08/08/2015, s. 9
Nařízení 2015/1369/EU, kterým se mění nařízení 1031/2014/EU, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny
OJ L 211, 08/08/2015, s. 17
Nařízení 2015/1383/EU ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení 639/2014/EU, pokud jde o podmínky způsobilosti v souvislosti s požadavky na identifikaci a registraci zvířat pro účely podpory vázané na produkci podle nařízení 1307/2013/EU
OJ L 214, 13/08/2015, s. 1

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2015/1474/EU o použití recyklované teplé vody k odstraňování povrchové mikrobiální kontaminace jatečně upravených těl
OJ L 225, 28/08/2015, s. 7

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2015/1338/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslo C(2015) 5252) 
OJ L 206, 01/08/2015, s. 69
Prováděcí rozhodnutí 2015/1356/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE České republiky, Francie, Kypru, Lichtenštejnska a Švýcarska (oznámeno pod číslem C(2015) 5379) 
OJ L 209, 06/08/2015, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2015/1372/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu (oznámeno pod číslem C(2015) 5715) 
OJ L 211, 08/08/2015, s. 34
Prováděcí rozhodnutí 2015/1405/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu (oznámeno pod číslem C(2015) 5912)
OJ L 218, 19/08/2015, s.16
Prováděcí rozhodnutí 2015/1423/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě v Řecku (oznámeno pod číslem C(2015) 6010) 
OJ L 222, 25/08/2015, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2015/1432/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko a Litvu (oznámeno pod číslem C(2015) 6031) 
OJ L 224, 27/08/2015, s. 39

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/1392/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka fruktóza a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 215, 14/08/2015, s. 34
Prováděcí nařízení 2015/1396/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o účinnou látku Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713
OJ L 216, 15/08/2015, s. 1
Prováděcí nařízení 2015/1397/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky florasulam a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 216, 15/08/2015, s. 3
Nařízení 2015/1475/EU, kterým se mění nařízení 284/2013/EU, pokud jde o přechodná opatření použitelná na postupy týkající se přípravků na ochranu rostlin
OJ L 225, 28/08/2015, s. 10

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2015/1358/EU, kterým se mění přílohy XI, XII a XV směrnice 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky a minimální normy biologické bezpečnosti, jež se na tyto laboratoře vztahují (oznámeno pod číslem C(2015) 5341)
OJ L 209, 11/08/2015, s. 11
Prováděcí nařízení 2015/1375/EU, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase
OJ L 212, 11/08/2015, s. 7
Doporučení 2015/1381/EU o monitorování arsenu v potravinách
OJ L 213, 12/08/2015, s. 9

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2015/1362/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání oxidu křemičitého (E 551) ve výtažcích z rozmarýnu (E 392)
OJ L 210, 07/08/2015, s. 22
Nařízení 2015/1378/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání riboflavinů (E 101) a karotenů (E 160a) v sušených bramborových granulích a lupíncích
OJ L 213, 12/08/2015, s. 1

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2015/1399/EU o zamítnutí povolení přípravku Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) (dříve Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) jako doplňkové látky pro výkrm skotu, výkrm králíků, výkrm kuřat, selata (odstavená), výkrm prasat, prasnice určené k reprodukci a odchov telat, o zrušení povolení přípravku Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) jako doplňkové látky pro výkrm krůt a chovné králice, o změně nařízení 256/2002/ES, 1453/2004/ES, 255/2005/ES a 1200/2005/ES a o zrušení nařízení 166/2008/ES, 378/2009/ES a prováděcího nařízení 288/2013/EU
OJ L 217, 18/08/2015, s. 1
Prováděcí nařízení 2015/1408/EU o povolení DL-methionyl-DL-methioninu jako doplňkové látky pro ryby a korýše
OJ L 219, 20/08/2015, s. 3
Prováděcí nařízení 2015/1414/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 136/2012/EU o povolení bisulfátu sodného jako doplňkové látky pro zvířata v zájmovém chovu a zvířata, která nejsou určena k produkci potravin
OJ L 220, 21/08/2015, s. 3
Prováděcí nařízení 2015/1415/EU o povolení astaxanthinu jako doplňkové látky pro ryby, korýše a okrasné ryby
OJ L 220, 21/08/2015, s. 7
Prováděcí nařízení 2015/1416/EU o povolení bisulfátu sodného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 220, 21/08/2015, s. 11
Prováděcí nařízení 2015/1417/EU o povolení diklazurilu jako doplňkové látky pro výkrm králíků a chovné králíky (držitel povolení Huvepharma NV)
OJ L 220, 21/08/2015, s. 15
Prováděcí nařízení 2015/1426/EU o povolení přípravku z kyseliny benzoové, thymolu, eugenolu a piperinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení DSM Nutritional Product)
OJ L 223, 26/08/2015, s. 6

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí č. 1 Výboru EU a Korejské republiky pro obchod se zbožím ze dne 28. května 2015 o přijetí pravidel pro správu a provádění celních kvót [2015/1412]
OJ L 219, 20/08/2015, s. 17

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí 2015/1353/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2015) 5290) 
OJ L 208, 05.08.2015, s.36

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/1349/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Jihoafrické republiky na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 208, 05.08.2015, s.7
Prováděcí nařízení 2015/1363/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v této zemi
OJ L 210, 07/08/2015, s. 24

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/1407/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 170/2013/EU, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Chorvatska
OJ L 219, 20/08/2015, s. 1

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 29. 8. 2015