Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2023

Vydáno: 29. 11. 2023
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2394 ze dne 5. října 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/493, pokud jde o konečný příděl podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2022 do 31. července 2023 (oznámeno pod číslem C(2023) 6616)
OJ L, 06/10/2023

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2396 ze dne 28. září 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L, 03/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2156 ze dne 17. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o některé požadavky na předkládání zpráv vztahující se na členské státy, které uplatňují odchylku týkající se testování na přítomnost trichinel v mase a jatečně upravených tělech domácích prasat na jatkách
OJ L, 18/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2213 ze dne 16. října 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L, 18/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 1/2023 ze dne 3. února 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2322]
OJ L, 19/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 3/2023 ze dne 3. února 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2323]
OJ L, 19/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/2023 ze dne 3. února 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2327]
OJ L, 19/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2194 ze dne 19. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky ketoprofen podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu
OJ L, 20/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2203 ze dne 20. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky rafoxanid podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu
OJ L, 23/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2421 ze dne 24. října 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L, 25/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 39/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2341]
OJ L, 26/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 33/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2342]
OJ L, 26/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 35/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2343]
OJ L, 26/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 37/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2344]
OJ L, 26/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2345]
OJ L, 26/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 30/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2346]
OJ L, 26/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 36/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2347]
OJ L, 26/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 32/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2348]
OJ L, 26/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 34/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2349]
OJ L, 26/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 29/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2350]
OJ L, 26/10/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 31/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2351]
OJ L, 26/10/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2447 ze dne 24. října 2023 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 7450)
OJ L, 30/10/2023

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2380 ze dne 28. září 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení zásaditého uhličitanu měďnatého pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 02/10/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2386 ze dne 29. září 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení hydroxidu měďnatého pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 02/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2395 ze dne 2. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2059, pokud jde o zařazení určitého zboží jiného než živočišného původu na seznam komodit ze zbývající části světa
OJ L, 03/10/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2377 ze dne 28. září 2023, kterým se neschvaluje stříbrno-mědnatý zeolit jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 4 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 03/10/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2378 ze dne 28. září 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení α-chloralosy pro použití v biocidních přípravcích typu 14 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 03/10/2023
Nařízení Komise (EU) 2023/2382 ze dne 29. září 2023, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbetamid, karboxin a triflumuron v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L, 05/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2384 ze dne 29. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1287 za účelem provedení administrativní změny v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků Quat-Chem’s iodine based products
OJ L, 06/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2183 ze dne 18. října 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 19/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2200 ze dne 19. října 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 20/10/2023

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení Komise (EU) 2023/2379 ze dne 29. září 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o potravinářskou přídatnou látku vinan stearylu (E 483)
OJ L, 03/10/2023
Nařízení Komise (EU) 2023/2108 ze dne 6. října 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o potravinářské přídatné látky dusitany (E 249-250) a dusičnany (E 251-252)
OJ L, 09/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2180 ze dne 16. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkum pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
OJ L, 17/10/2023

6. KRMIVA
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2419 ze dne 18. října 2023 o označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
OJ L, 27/10/2023

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAM10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí Rady (EU) 2023/2190 ze dne 28. září 2023 o postoji, který má být jménem Unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném dohodou mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, pokud jde o přijetí jeho jednacího řádu
OJ L, 13/10/2023

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2229 ze dne 25. října 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy
OJ L, 26/10/2023

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2145 ze dne 16. října 2023, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách
OJ L, 17/10/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2132 ze dne 13. října 2023 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici GA21 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2023) 6735)
OJ L, 17/10/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2133 ze dne 13. října 2023 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 a devět podkombinací, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2023)6739)
OJ L, 17/10/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2134 ze dne 13. října 2023 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87419, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2023) 6729)
OJ L, 17/10/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2143 ze dne 13. října 2023, kterým se obnovuje povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR162, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1685, (EU) 2019/1305 a (EU) 2019/2087, pokud jde o referenční materiál (oznámeno pod číslem C(2023) 6736)
OJ L, 17/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2210 ze dne 20. října 2023, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli K-12 DH1 na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
OJ L, 23/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2214 ze dne 23. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití a specifikace nových potravin částečně odtučněných prášků ze semen chia (Salvia hispanica)
OJ L, 24/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2215 ze dne 23. října 2023, kterým se povoluje uvedení sodné soli 6′-sialyllaktózy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli W (ATCC 9637) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
OJ L, 24/10/2023

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2155 ze dne 17. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/128, pokud jde o některé požadavky na podávání zpráv týkajících se sdělení o EZZF v elektronické podobě
OJ L, 18/10/2023
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2445 ze dne 28. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690, pokud jde o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení u Programu pro jednotný trh
OJ L, 27/10/2023

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2437 ze dne 25. října 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 26/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2448 ze dne 25. října 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L, 27/10/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2457 ze dne 30. října 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 31/10/2023

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2376 ze dne 22. září 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1986 o zřízení stanovených kontrolních a inspekčních programů pro rybolov určitých druhů
OJ L , 02/10/2023,
Nařízení Komise (EU) 2023/2391 ze dne 4. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 717/2014, (EU) č. 1407/2013, (EU) č. 1408/2013 a (EU) č. 360/2012, pokud jde o podporu de minimis na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, a nařízení (EU) č. 717/2014, pokud jde o celkovou výši podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku, dobu jeho použitelnosti a další záležitosti
OJ L, 05/10/2023
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2124 ze dne 4. října 2023 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) (přepracované znění)
OJ L, 12/10/2023
Rozhodnutí Rady (EU) 2023/2187 ze dne 6. září 2023 o podpisu Protokolu o provádění Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé (2023–2028) jménem Unie, a o prozatímním provádění tohoto protokolu
OJ L, 18/10/2023
Nařízení Rady (EU) 2023/2186 ze dne 6. září 2023 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé (2023–2028)
OJ L, 18/10/2023

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2110 ze dne 10. října 2023, kterým se pro roky 2024 a 2025 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
OJ L, 11/10/2023

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí Rady (EU) 2023/2427 ze dne 23. října 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
OJ L, 26/10/2023

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 31. 10. 2023