Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2022

Vydáno: 5. 12. 2022
Autor:

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí rozhodnutí 2022/1864/EU, kterým se stanoví organizační struktura a fungování evropské sítě pro SZP a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2014/825/EU
OJ L 259, 06/10/2022, s. 189

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/1841/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 254, 03/10/2022, s. 3
Rozhodnutí 2022/1850/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 8. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků, pokud jde o některé změny přílohy 3 dohody
OJ L 257, 05/10/2022, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2022/1853/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 7102)  
OJ L 257, 05/10/2022, s. 13
Prováděcí nařízení 2022/1911/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 261, 07/10/2022, s. 6
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 165/2022 ze dne 10. června 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1865]
OJ L 267, 13/10/2022, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 166/2022 ze dne 10. června 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1866]
OJ L 267, 13/10/2022, s. 3
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2022 ze dne 10. června 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1867]
OJ L 267, 13/10/2022, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2022/1996/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 7442)  
OJ L 273, 21/10/2022, s. 24
Prováděcí nařízení 2022/2067/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 277, 27/10/2022, s. 106
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 107/2019 ze dne 8. května 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2006]
OJ L 279, 27/10/2022, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 108/2019 ze dne 8. května 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2007]
OJ L 279, 27/10/2022, s. 3
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 109/2019 ze dne 8. května 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2008]
OJ L 279, 27/10/2022, s. 5
Prováděcí nařízení 2022/2077/EU, kterým se určuje referenční centrum Evropské unie odpovědné za vědecký a technický příspěvek ke stanovení a harmonizaci metod pro zachování ohrožených plemen a zachování genetické rozmanitosti existující u těchto plemen 
OJ L 280, 28/10/2022, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2022/2098/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 7828)  
OJ L 281, 31/10/2022, s. 73

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/1916/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Juglans regia L. pocházející z Moldavska
OJ L 263, 10/10/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/1927/EU, kterým se stanoví opatření pro izolaci organismu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) v určitých vymezených územích
OJ L 265, 12/10/2022, s. 72
Prováděcí nařízení 2022/1941/EU o zákazu dovozu, přemísťování, držení, množení nebo uvolňování některých škodlivých organismů podle čl. 30 odst. 1 nařízení 2016/2031/EU
OJ L 268, 14/10/2022, s. 13
Prováděcí nařízení 2022/1942/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Jasminum polyanthum Franchet pocházející z Ugandy, mění se prováděcí nařízení 2020/1213/EU, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie, a opravuje se prováděcí nařízení 2020/1213/EU, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin k pěstování druhu Jasminum polyanthum Franchet pocházejících z Izraele na území Unie
OJ L 268, 14/10/2022, s. 16
Prováděcí nařízení 2022/1950/EU, kterým se obnovuje schválení kreosotu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením 528/2012(/EU
OJ L 269, 17/10/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/1990/EU, kterým se v souladu s nařízením 528/2012/EU ruší schválení tolylfluanidu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 7 
OJ L 273, 21/10/2022, s. 9
Prováděcí nařízení 2022/1991/EU, kterým se v souladu s nařízením 528/2012/EU schvaluje didecyldimethylamonium-chlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 a 2 
OJ L 273, 21/10/2022, s. 11
Prováděcí nařízení 2022/1992/EU, kterým se schvaluje Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný uhlovodíkovými rozpouštědly jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 273, 21/10/2022, s. 14
Prováděcí nařízení 2022/1993/EU, kterým se schvaluje Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 273, 21/10/2022, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2022/2005/EU, kterým se neschvaluje methylen-dithiokyanát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 12 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 274, 24/10/2022, s. 76
Prováděcí nařízení 2022/2048/EU, kterým se schvaluje L-(+)-mléčná kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 275, 25/10/2022, s. 60
Prováděcí rozhodnutí 2022/2054/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek pro udělení povolení biocidního přípravku Preventol A 12 TK 50 v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2022) 7408)  
OJ L 275, 25/10/2022, s. 77
Prováděcí rozhodnutí 2022/2070/EU o nepozastavení konečného antidumpingového cla uloženého prováděcím nařízením 2019/1688/EU na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických
OJ L 277, 27/10/2022, s. 208
Prováděcí nařízení 2022/2095/EU, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie a jeho usídlení a rozšiřování na území Unie a kterým se ruší rozhodnutí 2012/138/EU
OJ L 281, 31/10/2022, s. 53

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2022/1947/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2020/1550/EU aktualizací víceletého programu kontrol na období 2021–2025 a zavedením programu kontrol na rok 2023
OJ L 268, 14/10/2022, s. 31

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2022/1922/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace pro rebaudiosidy M, D a AM produkované enzymatickou konverzí purifinovaných extraktů z listů stévie a specifikace pro rebaudiosid M produkovaný enzymatickou modifikací steviol-glykosidů ze stévie (E 960c(i)) 
OJ L 264, 11/10/2022, s. 1
Nařízení 2022/1923/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití kyseliny L-askorbové (E 300), askorbanu sodného (E 301) a askorbanu vápenatého (E 302) u tuňáka 
OJ L 264, 11/10/2022, s. 8
Prováděcí nařízení 2022/1924/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 264, 11/10/2022, s. 12
Prováděcí nařízení 2022/2001/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz aspartamu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 274, 24/10/2022, s. 24

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2022/2002/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v některých potravinách 
OJ L 274, 24/10/2022, s. 64

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2022/1975/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro obchod zřízeném Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu příloh 10-A a 10-B dohody
OJ L 271, 19/10/2022, s. 3
Rozhodnutí 2022/1994/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Podvýboru pro zeměpisná označení zřízeném Dohodou o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí jeho jednacího řádu
OJ L 273, 21/10/2022, s. 20 

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2022/2047/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2021/2325/EU, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie
OJ L 275, 25/10/2022, s. 57
Prováděcí nařízení 2022/2049/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/2325/EU, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie
OJ L 275, 25/10/2022, s. 64

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2022/1693/EU ze dne 4. května 2022 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea) na rozpočtový rok 2020
OJ L 258, 05/10/2022, s. 44
Rozhodnutí 2022/1976/EU o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro obchod zřízeném Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou k přijetí jednacího řádu Výboru pro obchod
OJ L 271, 19/10/2022, s. 17
Rozhodnutí 2022/1977/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení EU–Ukrajina ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o aktualizaci přílohy XV (Sbližování celních předpisů) dohody
OJ L 272, 20/10/2022, s. 2
Rozhodnutí 2022/1987/EU o podpisu Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Malajsie na straně druhé jménem Unie
OJ L 273, 21/10/2022, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2022/2053/EU týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „Evropská občanská iniciativa za veganské jídlo“ podle nařízení 2019/788/EU (oznámeno pod číslem C(2022) 7418)
OJ L 275, 25/10/2022, s. 75
Nařízení 2022/2092/EU ze dne 25. srpna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci 2016/232/EU a nařízení v přenesené pravomoci 2017/891/EU, pokud jde o oznámení členských států týkající se uznaných organizací producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových organizací
OJ L 281, 31/10/2022, s. 18
Prováděcí nařízení 2022/1998/EU ze dne 20. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/EHS o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 282, 31/10/2022, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2022/1961/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 270, 18/10/2022, s. 16
Prováděcí nařízení 2022/2061/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 276, 26/10/2022, s. 69

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2022/2057/EU, kterým se mění nařízení 2020/1706/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2021–2023 
OJ L 276, 26/10/2022, s. 37

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 2022/1845/EU ze dne 29. července 2022, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy I prováděcího nařízení 543/2011/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a zpracovaného ovoce a zeleniny
OJ L 256, 04/10/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/1863/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/892/EU, pokud jde o stažení ovoce a zeleniny z trhu za účelem bezplatného rozdělení
OJ L 259, 06/10/2022, s. 187
Prováděcí rozhodnutí 2022/1933/EU, kterým se mění směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o prodloužení platnosti odchylky týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2022) 7148)
OJ L 266, 13/10/2022, s. 19
Prováděcí nařízení 2022/1960/EU, kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
OJ L 270, 18/10/2022, s. 12
Prováděcí nařízení 2022/2091/EU ze dne 25. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/892/EU a prováděcí nařízení 511/2012/EU, pokud jde o oznámení členských států týkající se uznaných organizací producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových organizací v odvětví ovoce a zeleniny a odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 281, 31/10/2022, s. 16

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2022/2003/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny v souvislosti s plánovanou změnou jednacího řádu Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995, pokud jde o smluvní období externího auditora
OJ L 274, 24/10/2022, s. 67

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2022/1910/EU o uzavření změn Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
OJ L 261, 07/10/2022, s. 1

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 2022/1952/EU o postoji, který má být jménem Unie zaujat ve Zvláštním výboru pro zeměpisná označení a obchod s vínem a lihovinami zřízeném Dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC) EPA na straně druhé, pokud jde o přijetí jednacího řádu zvláštního výboru
OJ L 269, 17/10/2022, s. 10
 

Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 31. 10. 2022