Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2012

Vydáno: 1. 11. 2012
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=10  


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Rozhodnutí 2012/643/EU  ze dne 24. září 2012 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce jménem Unie
OJ L 287, 18.10.2012, s.1

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 103/2012/EHP  ze dne 15. června 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 270, 04.10.2012, s.1
Rozhodnutí 104/2012/EHP  ze dne 15. června 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 270, 04.10.2012, s.3
Prováděcí směrnice 2012/31/EU, kterou se mění příloha IV směrnice 2006/88/ES, pokud jde o seznam druhů ryb vnímavých k virové hemoragické septikémii a odstranění položky týkající se epizootického vředového syndromu
OJ L 297, 26.10.2012, s.26
Prováděcí rozhodnutí 2012/666/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2012) 7433)
OJ L 299, 27.10.2012, s.46

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení  897/2012/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení  396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, kyazofamid, diflufenikan, dimoxystrobin, methoxyfenozid a nikotin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 266, 02.10.2012, s.1
Nařízení  899/2012/EU  ze dne 21. září 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, alachlor, anilazin, azocyklotin, benfurakarb, butylát, kaptafol, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, chlorfenapyr, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dikofol, dimethipin, diniconazol, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiokarb, hexakonazol, laktofen, mepronil, methamidofos, methopren, monokrotofos, monuron, oxykarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, forát, fosalon, procymidon, profenofos, propachlor, quinclorac, kvintozen, tolylfluanid, trichlorfon, tridemorf a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu, a kterým se do uvedeného nařízení doplňuje příloha V s uvedením standardních hodnot
OJ L 273, 06.10.2012, s.1

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 872/2012/EU, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení 2232/96/ES, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení 1334/2008/ES  a kterým se zrušuje nařízení 1565/2000/ES  a rozhodnutí 1999/217/ES
OJ L 267, 02.10.2012, s.1
Nařízení 873/2012/EU  o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení 1334/2008/ES
OJ L 267, 02.10.2012, s.162

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení  989/2012/EU o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MULC 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MULC 49754) jako doplňkové látky pro nosnice a pro výkrm a nosnice menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Aveve NV)
OJ L 297, 26.10.2012, s.11
Prováděcí nařízení  990/2012/EU o povolení přípravku z Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 297, 26.10.2012, s.15
Prováděcí nařízení  991/2012/EU o povolení monohydrátu oktahydroxidu-dichloridu penta zinečnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 297, 26.10.2012, s.18

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení  996/2012/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení  284/2012/EU
OJ L 299, 27.10.2012, s.31

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2012/651/EU  o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR162 (SYN-IR162-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES  (oznámeno pod číslem C(2012) 7198)
OJ L 290, 20.10.2012, s.14

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení  948/2012/EU  o zrušení nařízení  1180/2008/ES, kterým se zavádí systém sdělování informací pro některé dodávky hovězího, telecího a vepřového masa na území Ruské federace
OJ L 282, 16.10.2012, s.39

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2012/650/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Curaçaa a Sint Maarten do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, a odstranění Nizozemských Antil z uvedeného seznamu (oznámeno pod číslem C(2012) 7147)
OJ L 288, 19.10.2012, s.13
Nařízení  927/2012/EU  ze dne 16. července 2012, kterým se stanoví lhůta v případě nevyužití rybolovných práv podle Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 293, 23.10.2012, s.1
Rozhodnutí 2012/653/EU  ze dne 16. července 2012 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 293, 23.10.2012, s.4
Prováděcí nařízení  984/2012/EU, kterým se mění nařízení  391/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení  861/2006/ES, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku
OJ L 295, 25.10.2012, s.9
Rozhodnutí 2012/669/EU  o podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé, jménem Evropské unie a o prozatímním provádění tohoto protokolu
OJ L 300, 30.10.2012, s.2
Rozhodnutí 2012/670/EU  o podpisu Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou jménem Evropské unie
OJ L 300, 30.10.2012, s.34
Nařízení  998/2012/EU o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé
OJ L 300, 30.10.2012, s.35
Nařízení  999/2012/EU  o rozdělení rybolovných práv podle protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou
OJ L 300, 30.10.2012, s.37   
   
20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení  957/2012/EU, kterým se mění příloha I nařízení 605/2010/EU, pokud jde o zrušení položky pro Nizozemské Antily ze seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového mléka a mléčných výrobků do Unie
OJ L 287, 18.10.2012, s.5

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 988/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na mandarinky a satsumy, klementinky, artyčoky, pomeranče a cukety
OJ L 297, 26.10.2012, s.9

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 31. 10. 2012