Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2021

Vydáno: 28. 12. 2021
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Úřední věstník Evropské unie – EUR-Lex (europa.eu)
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2021/2091/EU o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2021 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení 1306/2013/EU
OJ L 427, 30/11/2021, s. 162 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/1904/EU, kterým se přijímá design společného loga pro maloobchodní prodej veterinárních léčivých přípravků na dálku 
OJ L 387, 03/11/2021, s. 133
Prováděcí nařízení 2021/1911/EU, kterým se mění příloha II prováděcího nařízení 2021/620/EU, pokud jde o status území prostého infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis pro autonomní oblasti Galicia a Principado de Asturias ve Španělsku, kterým se mění příloha VIII uvedeného nařízení, pokud jde o status území prostého infekce virem katarální horečky ovcí pro autonomní oblast Islas Baleares, provincie Huelva a Sevilla a oblasti Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros a Zafra v provincii Badajoz ve Španělsku a pro oblast Alentejo a distrikt Santarém v oblasti Lisboa e Vale do Tejo v Portugalsku, kterým se mění příloha IX uvedeného nařízení, pokud jde o status území prostého infestace roztočem Varroa spp. pro Alandy ve Finsku, a kterým se mění příloha XIII uvedeného nařízení, pokud jde o status území prostého infekční nekrózy krvetvorné tkáně pro Dánsko a Finsko 
OJ L 389, 04/11/2021, s. 2
Prováděcí nařízení 2021/1907/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 390, 04/11/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/1908/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 7966)  
OJ L 390, 04/11/2021, s. 39
Nařízení 2021/1925/EU, kterým se mění některé přílohy nařízení 142/2011/EU, pokud jde o požadavky na uvádění některých produktů z hmyzu na trh a úpravu metody uchovávání v uzavřených prostorách 
OJ L 393, 08/11/2021, s. 4
Nařízení 2021/1929/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o podmínky vývozu určitých organických hnojiv a pomocných půdních látek obsahujících materiály kategorie 2 
OJ L 394, 09/11/2021, s. 4
Nařízení 2021/1933/EU ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje nařízení 576/2013/EU, pokud jde o pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu 
OJ L 396, 10/11/2021, s. 4
Prováděcí nařízení 2021/1937/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/404/EU, pokud jde o vstup zásilek měkkýšů a korýšů určených k chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních do Unie, a kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup těchto zásilek do Unie 
OJ L 396, 10/11/2021, s. 36
Prováděcí nařízení 2021/1938/EU, kterým se stanoví vzorový identifikační doklad pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu a zrušuje rozhodnutí 2007/25/ES 
OJ L 396, 10/11/2021, s. 47
Prováděcí rozhodnutí 2021/1982/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 8226)  
OJ L 403, 15/11/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/2024/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 411, 19/11/2021, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2021/2100/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 8774)  
OJ L 428, 30/11/2021, s. 3

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/1936/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Ficus carica L. a Persea americana Mill. pocházející z Izraele, mění prováděcí nařízení 2020/1213/EU, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie, a kterým se opravuje uvedené prováděcí nařízení
OJ L 396, 10/11/2021, s. 27
Nařízení 2021/2010/EU, kterým se mění nařízení 1185/2009/ES o statistice pesticidů, pokud jde o seznam účinných látek 
OJ L 410, 18/11/2021, s. 4
Prováděcí nařízení 2021/2049/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky cypermethrin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 420, 25/11/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/2068/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin 
OJ L 421, 26/11/2021, s. 25
Prováděcí nařízení 2021/2081/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky indoxakarb a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 426, 29/11/2021, s. 28
Nařízení 2021/2086/EU ze dne 5. července 2021, kterým se mění přílohy II a IV nařízení 2019/1009/EU za účelem doplnění vysrážených fosforečných solí a jejich derivátů jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU 
OJ L 427, 30/11/2021, s. 120
Nařízení 2021/2087/EU ze dne 6. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 2019/1009/EU za účelem doplnění termooxidačních materiálů a jejich derivátů jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU 
OJ L 427, 30/11/2021, s. 130
Nařízení 2021/2088/EU ze dne 7. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení2019/1009/EU za účelem doplnění materiálů z pyrolýzy a zplyňování jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU 
OJ L 427, 30/11/2021, s. 140

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2021/1900/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1793/EU o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení 2017/625/EU a 178/2002/ES
OJ L 387, 03/11/2021, s. 78
Nařízení 2021/2089/EU ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení 2019/2122/EU, pokud jde o některé kategorie zboží představujícího nízké riziko, zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících, a zvířat v zájmovém chovu osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a mění uvedené nařízení a nařízení 2019/2074/EU, pokud jde o odkazy na některé zrušené právní předpisy 
OJ L 427, 30/11/2021, s. 149

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2021/1916/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o zařazení kyseliny 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylchinolin-3-karboxylové na seznam aromat Unie 
OJ L 389, 04/11/2021, s. 11
Nařízení 2021/1917/2021, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o zařazení 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamidu na seznam aromat Unie 
OJ L 389, 04/11/2021, s. 15

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/2047/EU o povolení amprolia hydrochloridu (COXAM) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení: HuvePharma NV) 
OJ L 418, 24/11/2021, s. 13
Prováděcí nařízení 2021/2050/EU o povolení přípravku Bacillus velezensis CECT 5940 jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže a okrasné ptáky (kromě rozmnožování) (držitel povolení: Evonik Operations GmbH) 
OJ L 420, 25/11/2021, s. 16
Prováděcí nařízení 2021/2051/EU o povolení přípravku z Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 a Bacillus velezensis NRRL B-50104 jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení: Danisco Animal Nutrition, zastoupený společností Genencor International B.V.) 
OJ L 420, 25/11/2021, s. 19
Prováděcí nařízení 2021/2076/EU o povolení L-tryptofanu z Escherichia coli KCCM 80210 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 426, 29/11/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/2077/EU o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 426, 29/11/2021, s. 5
Prováděcí nařízení 2021/2080/EU o povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli NITE SD 00268 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat s výjimkou ryb 
OJ L 426, 29/11/2021, s. 23
Prováděcí nařízení 2021/2090/EU o zamítnutí povolení oxidu titaničitého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 427, 30/11/2021, s. 160
Prováděcí nařízení 2021/2092/EU o povolení hydrogenmravenčanu draselného (kyselého mravenčanu draselného) jako doplňkové látky pro výkrm prasat a odstavená selata
OJ L 427, 30/11/2021, s. 166
Prováděcí nařízení 2021/2093/EU o povolení 5’-guanylanu sodného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 427, 30/11/2021, s. 169
Prováděcí nařízení 2021/2094/EU o povolení dekochinátu (Deccox a Avi-Deccox 60G) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Zoetis Belgium SA) a o zrušení nařízení 1289/2004/ES
OJ L 427, 30/11/2021, s. 173
Prováděcí nařízení 2021/2095/EU o povolení L-lysinu báze, L-lysin-monohydrochloridu a L-lysin-sulfátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 427, 30/11/2021, s. 179
Prováděcí nařízení 2021/2096/EU o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei CBS 143953 jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže, výkrm prasat, selata a všechny menšinové druhy prasat (držitel povolení: Danisco (UK) Ltd, zastoupený v Unii společností Genencor International B.V.)
OJ L 427, 30/11/2021, s. 187
Prováděcí nařízení 2021/2097/EU o povolení přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové jako doplňkové látky pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Novus Europe NV)
OJ L 427, 30/11/2021, s. 190

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2021/2046/EU o udělení ochrany v Unii zeměpisnému označení „ម្រេចកំពត“/„Kampot Pepper zapsanému v mezinárodním rejstříku označení původu a zeměpisných označení Ženevského aktu
OJ L 418, 24/11/2021, s. 11 

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2021/1935/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/723/EU, pokud jde o informace a údaje o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které mají být předkládány prostřednictvím jednotného vzorového formuláře 
OJ L 396, 10/11/2021, s. 17

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2021/1974/EU, kterým se povoluje uvedení sušených plodů Synsepalum dulcificum na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 402, 15/11/2021, s. 5
Prováděcí nařízení 2021/1975/EU, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem Locusta migratoria na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 402, 15/11/2021, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2021/1999/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/1215/EU, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (oznámeno pod číslem C(2021) 8000)  
OJ L 408, 17/11/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/2029/EU, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy (3-FL) na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 415, 22/11/2021, s. 9
Prováděcí nařízení 2021/2079/EU, kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 426, 29/11/2021, s. 16

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Smíšeného Výboru EU-Norsko č. 1/2021 ze dne 1. června 2021, kterým se Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím mění nahrazením protokolu č. 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/1905]
OJ L 395, 09/11/2021, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Dánsko-Faerské ostrovy č. 1/2021 ze dne 23. června 2021, kterým se Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé mění nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/1906]
OJ L 395, 09/11/2021, s. 84
Nařízení 2021/1934/EU ze dne 30. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci 2015/2446/EU, pokud jde o některá ustanovení týkající se původu zboží
OJ L 396, 10/11/2021, s. 10
Rozhodnutí 2021/1939/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném Obchodní dohodou mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Peru a Ekvádorem na straně druhé, pokud jde o změny dodatků 2, 2 A a 5 k příloze II této dohody
OJ L 396, 10/11/2021, s. 56
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 2/2021 ze dne 12. srpna 2021, kterým se Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací mění nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce[2021/1859]
OJ L 404, 15/11/2021, s. 1
Rozhodnutí rady Stabilizace a Přidružení Eu-Republika Severní Makedonie č. 1/2021 ze dne 9. září 2021, kterým se ‚Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé‘ mění nahrazením protokolu 4 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/1931]
OJ L 406, 16/11/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/2020/EU, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2021) 8168)
OJ L 413, 19/11/2021, s. 10
Nařízení 2021/2030/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o N,N-dimethylformamid 
OJ L 415, 22/11/2021, s. 16
Nařízení 2021/2045/EU, kterým se mění příloha XIV nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
OJ L 418, 24/11/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/2083/EU, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcími nařízeními 2018/886/EU a 2020/502/EU
OJ L 426, 29/11/2021, s. 41

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/1977/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 402, 15/11/2021, s. 60
Prováděcí nařízení 2021/2031/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 415, 22/11/2021, s. 20
Prováděcí nařízení 2021/2067/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 421, 26/11/2021, s. 22

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2021/1972/EU ze dne 11. srpna 2021, kterým se doplňuje nařízení 2021/1139/EU, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení 2017/1004/EU, stanovením kritérií pro výpočet dodatečných nákladů vynaložených provozovateli při rybolovu, chovu a při zpracovávání a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů
OJ L 402, 15/11/2021, s. 60
Prováděcí nařízení 2021/2037/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2016/429/EU, pokud jde o výjimky z povinností týkajících se registrace zařízení akvakultury a vedení záznamů provozovatelů 
OJ L 416, 23/11/2021, s. 80

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2021/2025/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy k obchodní normě pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin
OJ L 411, 19/11/2021, s. 40

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2021/1926/EU, kterým se schvalují kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím a kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU o prováděcích pravidlech k nařízení 1234/2007/ES pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
OJ L 393, 08/11/2021, s. 9
Prováděcí nařízení 2021/2069/EU, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o dovoz konzumních brambor z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Srbska do Unie, a kterým se zrušují prováděcí rozhodnutí 2012/219/EU a (EU) 2015/1199
OJ L 421, 26/11/2021, s. 28

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2021/1927/EU, kterou se mění přílohy I a II směrnice 66/402/EHS, pokud jde o požadavky na osivo hybridů pšenice produkovaných technikou cytoplazmatické pylové sterility 
OJ L 393, 08/11/2021, s. 13

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 3. – 30. 11. 2021