Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2017

Vydáno: 20. 12. 2017
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:  http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/11/direct-access.html?ojYear=2017&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2017/1978/EU, kterým se mění příloha III nařízení 853/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti
OJ L 285, 01/11/2017, s. 3
Nařízení 2017/1981/EU, kterým se mění příloha III nařízení 853/2004/ES, pokud jde o teplotní podmínky během přepravy masa
OJ L 285, 01/11/2017, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2017/2000/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7467) 
OJ L 289, 08/11/2017, s. 9
Rozhodnutí 66/2016/EHP ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2017]
OJ L 300, 16/11/2017, s. 1 
Rozhodnutí 68/2016/EHP ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2018]
OJ L 300, 16/11/2017, s. 4 
Rozhodnutí 69/2016/EHP ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2019]
OJ L 300, 16/11/2017, s. 6 
Rozhodnutí 70/2016/EHP ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2020]
OJ L 300, 16/11/2017, s. 8 
Rozhodnutí 71/2016/EHP ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2021]
OJ L 300, 16/11/2017, s. 10 
Rozhodnutí 72/2016/EHP ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2022]
OJ L 300, 16/11/2017, s. 11 
Rozhodnutí 73/2016/EHP ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2023]
OJ L 300, 16/11/2017, s. 12 
Rozhodnutí 74/2016/EHP ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2024]
OJ L 300, 16/11/2017, s. 13 
Rozhodnutí 75/2016/EHP ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2025]
OJ L 300, 16/11/2017, s. 15 
Rozhodnutí 76/2016/EHP ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2026]
OJ L 300, 16/11/2017, s. 17 
Rozhodnutí 77/2016/EHP ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2027]
OJ L 300, 16/11/2017, s. 19
Prováděcí rozhodnutí 2017/2165/EU, kterým se schvaluje plán eradikace afrického moru prasat v populaci volně žijících prasat v některých oblastech České republiky (oznámeno pod číslem C(2017) 7536) 
OJ L 304, 21/11/2017, s. 55
Prováděcí rozhodnutí 2017/2166/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7540) 
OJ L 304, 21/11/2017, s. 57
Prováděcí rozhodnutí 2017/2173/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby pro oblast Lombardie v Itálii (oznámeno pod číslem C(2017) 7587) 
OJ L 306, 22/11/2017, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2017/2174/EU, kterým se mění příloha E směrnice 92/65/EHS, pokud jde o veterinární osvědčení pro obchod se včelami a čmeláky (oznámeno pod číslem C(2017) 7588) 
OJ L 306, 22/11/2017, s. 28
Prováděcí rozhodnutí 2017/2175/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7835) 
OJ L 306, 22/11/2017, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2017/2176/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2017) 7874) 
OJ L 306, 22/11/2017, s. 82 
Prováděcí rozhodnutí 2017/2181/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/1918/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím (oznámeno pod číslem C(2017) 7661) 
OJ L 307, 23/11/2017, s. 58
Rozhodnutí 104/2016/EHP ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2122]
OJ L 308, 23/11/2017, s. 1 
Rozhodnutí 105/2016/EHP ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2123]
OJ L 308, 23/11/2017, s. 3 
Rozhodnutí 106/2016/EHP ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2124]
OJ L 308, 23/11/2017, s. 4 
Rozhodnutí 107/2016/EHP ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2125]
OJ L 308, 23/11/2017, s. 5 
Rozhodnutí 108/2016/EHP ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2126]
OJ L 308, 23/11/2017, s. 6 
Rozhodnutí 109/2016/EHP ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2127]
OJ L 308, 23/11/2017, s. 8 
Rozhodnutí 110/2016/EHP ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2128]
OJ L 308, 23/11/2017, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2017/2198/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2017) 8039) 
OJ L 312, 28/11/2017, s. 89

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2017/2001/EU, kterým se schvaluje propan-1-ol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 2 a 4
OJ L 290, 09/11/2017, s. 1  
Prováděcí nařízení 2017/2002/EU, kterým se schvaluje kyselina L-(+)-mléčná jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3 a 4
OJ L 290, 09/11/2017, s. 4 
Prováděcí nařízení 2017/2003/EU, kterým se schvaluje fludioxonil jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10
OJ L 290, 09/11/2017, s. 7 
Prováděcí nařízení 2017/2004/EU, kterým se schvaluje 2-methylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 12
OJ L 290, 09/11/2017, s. 11 
Prováděcí nařízení 2017/2005/EU, kterým se schvaluje výtažek margosy, olej lisovaný za studena ze semen rostliny Azadirachta indica bez skořápek, extrahovaný superkritickým oxidem uhličitým jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19
OJ L 290, 09/11/2017, s. 14
Prováděcí nařízení 2017/2057/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Achillea millefolium L. jako základní látka
OJ L 294, 11/11/2017, s. 27
Prováděcí nařízení 2017/2065/EU, kterým se potvrzují podmínky schválení účinné látky 8-hydroxychinolin stanovené v prováděcím nařízení 540/2011/EU a mění prováděcí nařízení 2015/408/EU, pokud jde o zařazení účinné látky 8-hydroxychinolin na seznam látek, které se mají nahradit
OJ L 295, 14/11/2017, s. 40
Prováděcí nařízení 2017/2066/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje prášek z hořčičných semen jako základní látka a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 295, 14/11/2017, s. 43
Prováděcí nařízení 2017/2067/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje paprikový extrakt (kapsanthin, kapsorubin E 160 c) jako základní látka
OJ L 295, 14/11/2017, s. 47 
Prováděcí nařízení 2017/2068/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje sorbát draselný jako základní látka
OJ L 295, 14/11/2017, s. 49 
Prováděcí nařízení 2017/2069/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek flonikamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam a proquinazid
OJ L 295, 14/11/2017, s. 51
Prováděcí nařízení 2017/2090/EU o povolení piva jako základní látky v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o změně přílohy prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 297, 15/11/2017, s. 22
Prováděcí nařízení 2017/2091/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky iprodion a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 297, 15/11/2017, s. 25
Nařízení 2017/2100/EU ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení 528/2012/EU
OJ L 301, 17/11/2017, s. 1  

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2017/1979/EU, kterým se mění příloha II nařízení 854/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti
OJ L 285, 01/11/2017, s. 6
Nařízení 2017/1980/EU, kterým se mění příloha III nařízení 2074/2005/ES, pokud jde o metodu zjišťování paralytického toxinu (PSP)
OJ L 285, 01/11/2017, s. 8

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2017/2158/EU, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách
OJ L 304, 21/11/2017, s. 24

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 2017/2058/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/6/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
OJ L 294, 11/11/2017, s. 29

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2017/2207/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 412/2013/EU o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 314, 30/11/2017, s. 31

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2017/2078/EU, kterým se povoluje rozšíření použití kvasničných beta-glukanů jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 7391)
OJ L 295, 14/11/2017, s. 77
Prováděcí rozhodnutí 2017/2079/EU, kterým se povoluje uvedení extraktu bohatého na taxifolin na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 7418)
OJ L 295, 14/11/2017, s. 81
Prováděcí rozhodnutí 2017/2201/EU, kterým se povoluje uvedení 2′-fukosyllaktosy vyráběné z kmene Escherichia coli BL21 na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 7662)
OJ L 313, 29/11/2017, s. 5 

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Nařízení 2017/2168/EU ze dne 20. září 2017, kterým se mění nařízení 589/2008/ES, pokud jde o obchodní normy pro vejce od nosnic ve volném výběhu v situacích, kdy je omezen přístup nosnic do venkovních volných výběhů
OJ L 306, 22/11/2017, s. 6
Prováděcí nařízení 2017/2184/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 309, 24/11/2017, s. 4  

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2017/2092/EU, kterým se mění nařízení 1380/2013/EU o společné rybářské politice
OJ L 302, 17/11/2017, s. 1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2017/2104/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Evropské hospodářské komise OSN v Pracovní skupině pro stanovení norem pro zemědělské produkty (PS.7 EHK OSN), pokud jde o návrhy norem jakosti pro ovoce a zeleninu
OJ L 303, 18/11/2017, s. 1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2017/2200/EU o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny
OJ L 313, 29/11/2017, s. 1

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 30. 11. 2017