Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2004

Vydáno: 3. 12. 2004
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku EU.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU
Nařízení 1931/2004/ES, kterým se mění nařízení 1609/88/EHS, kterým se stanoví termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení 3143/85/EHS a 2571/97/ES
OJ L 333, 09.11.2004, s.3
Nařízení 1932/2004/ES upravující nařízení 2771/1999/ES, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení 1255/1999/ES o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
OJ L 333, 09.11.2004, s.4
Nařízení 1969/2004/ES, kterým se opravuje nařízení 96/2004/ES, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem
OJ L 341, 17.11.2004, s.14
Nařízení 1990/2004/ES, kterým se v důsledku přistoupení Maďarska k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína
OJ L 344, 20.11.2004, s.8

CENY,
Nařízení 2035/2004/ES, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 153. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 2571/97/ES
OJ 353, 27.11.2004, s.13
Nařízení 2037/2004/ES, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 72. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 2799/1999/ES
OJ 353, 27.11.2004, s.17
Nařízení 2039/2004/ES, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 9. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení 2771/1999/ES
OJ 353, 27.11.2004, s.19
Nařízení 2040/2004/ES, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 8. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení 214/2001/ES
OJ 353, 27.11.2004, s.20

JEDNOTKOVÉ CENY PRO URČENÍ CELNÍ HODNOTY
Nařízení 1917/2004/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
OJ L 329, 04.11.2004, s.3
Nařízení 1978/2004/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
OJ L 342, 18.11.2004, s.17

NÁHRADY
Nařízení 2046/2004/ES, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
OJ 354, 30.11.2004, s.19
Nařízení 2048/2004/ES, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
OJ 354, 30.11.2004, s.23

PODPORY, PRÉMIE
Nařízení 1992/2004/ES, kterým se mění nařízení 2799/1999/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
OJ L 344, 20.11.2004, s.11
Nařízení 2036/2004/ES, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 153. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 2571/97/ES
OJ 353, 27.11.2004, s.15
Nařízení 2038/2004/ES, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 325. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 429/90/EHS
OJ 353, 27.11.2004, s.18
Nařízení 2042/2004/ES o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
OJ 354, 30.11.2004, s.12

HORIZONTÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI  JAKOSTI  A  BEZPEČNOSTI  POTRAVIN
HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN
Rozhodnutí [2004/784/ES], kterým se mění rozhodnutí [2003/56/ES], o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu
OJ L 346, 23.11.2004, s.11
Rozhodnutí [2004/807/ES], kterým se mění rozhodnutí [97/252/ES], pokud jde o zahrnutí podniků v Rusku do prozatímních seznamů podniků třetích zemí, z nichž jsou členské státy oprávněny dovážet mléko a mléčné výrobky určené k lidské spotřebě
OJ 354, 30.11.2004, s.32

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
OJ L 338, 13.11.2004, s.4

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Doporučení [2004/787/ES] o technických pokynech pro odběr vzorků a detekci geneticky modifikovaných organismů a materiálu vyrobeného z geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem podle nařízení 1830/2003/ES
OJ L 348, 24.11.2004, s.18

KOMODITNÍ PŘEDPISY
OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí [2004/765/ES] o předloze nařízení Spolkové republiky Německo o označování ovoce, zeleniny a brambor ošetřených po sklizni
OJ L 339, 16.11.2004, s.11

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1991/2004/ES, kterým se mění nařízení 753/2002/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
OJ L 344, 20.11.2004, s.9
Rozhodnutí [2004/806/ES], kterým se ukončuje přezkoumání překážek obchodu spočívajících v obchodních postupech Kanady, pokud jde o zeměpisné označování vín
OJ 354, 30.11.2004, s.30

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. do 30. 11. 2004