Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2023

Vydáno: 20. 2. 2023
Autor:

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2023/57/EU ze dne 31. října 2022, kterým se mění a opravuje nařízení 2022/127/EU, kterým se doplňuje nařízení 2021/2116/EU
OJ L 5, 06/01/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/102/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/39/EU, pokud jde o žádosti členských států o podporu Unie
OJ L 12, 13/01/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/106/EU, kterým se stanoví předběžné příděly podpory Unie pro jednotlivé členské státy, pokud jde o ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2029
OJ L 12, 13/01/2023, s. 84
Prováděcí nařízení 2023/130/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2021/2115/EU o předkládání obsahu výroční zprávy o výkonnosti
OJ L 17, 19/01/2023, s. 77 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2023/9/EU ze dne 20. prosince 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 9934)  
OJ L 2, 04/01/2023, s. 34
Rozhodnutí 206/2019/EU ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/11]
OJ L 4, 05/01/2023, s. 1
Rozhodnutí 207/2019/EHP ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/12]
OJ L 4, 05/01/2023, s. 3
Rozhodnutí 208/2019/EHP ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/13]
OJ L 4, 05/01/2023, s. 5
Rozhodnutí 209/2019/EHP ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/14]
OJ L 4, 05/01/2023, s. 9
Rozhodnutí 210/2019/EHP ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/15]
OJ L 4, 05/01/2023, s. 11
Rozhodnutí 211/2019/EHP ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/16]
OJ L 4, 05/01/2023, s. 16
Rozhodnutí 212/2019/EHP ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/17]
OJ L 4, 05/01/2023, s. 18
Rozhodnutí 213/2019/EHP ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/18]
OJ L 4, 05/01/2023, s. 20
Rozhodnutí 247/2019/EHP ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP[2023/70]
OJ L 11, 12/01/2023, s. 1
Rozhodnutí 248/2019/EHP ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/71]
OJ L 11, 12/01/2023, s. 3
Rozhodnutí 249/2019/EHP ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/72]
OJ L 11, 12/01/2023, s. 5
Rozhodnutí 250/2019/EHP ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/73]
OJ L 11, 12/01/2023, s. 7
Rozhodnutí 251/2019/EHP ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/74]
OJ L 11, 12/01/2023, s. 9
Rozhodnutí 252/2019/EHP ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/75]
OJ L 11, 12/01/2023, s. 11
Rozhodnutí 270/2019/EHP ze dne 31. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/93]
OJ L 11, 12/01/2023, s. 46
Nařízení 2023/118/EU ze dne 23. září 2022, kterým se mění nařízení 2020/688/EU/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí určených pro výstavy v rámci Unie 
OJ L 16, 18/01/2023, s. 1
Nařízení 2023/119/EU ze dne 9. listopadu 2022, kterým se mění nařízení 2020/692/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu
OJ L 16, 18/01/2023, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2023/125/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 289)  
OJ L 16, 18/01/2023, s. 42
Prováděcí nařízení 2023/141/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L 19, 20/01/2023, s. 94
Prováděcí nařízení 2023/150/EU, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení 2021/620/EU, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek, pokud jde o některé nákazy uvedené na seznamu 
OJ L 20, 23/01/2023, s. 33
Nařízení 2023/183/EU ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění nařízení 2019/6/EU, pokud jde o požadavky na soulad se správnou laboratorní praxí pro veterinární léčivé přípravky stanovené v příloze II uvedeného nařízení 
OJ L 26, 30/01/2023, s. 7

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2023/114/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benzovindiflupyr, buprofezin, cyflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cyhalothrin, mekoprop-P, mepikvat, metiram, metsulfuron-methyl, fosfan a pyraklostrobin 
OJ L 15, 17/01/2023, s. 9
Prováděcí nařízení 2023/115/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky dimoxystrobin
OJ L 15, 17/01/2023, s. 13
Prováděcí nařízení 2023/116/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky oxamyl 
OJ L 15, 17/01/2023, s. 15
Nařízení 2023/127/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 17, 19/01/2023, s. 8
Nařízení 2023/128/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, bromoxynil, chlorsulfuron, epoxikonazol a fenamifos v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 17, 19/01/2023, s. 22
Nařízení 2023/129/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/EU, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, prosulfokarb, sedaxan a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 17, 19/01/2023, s. 56
Nařízení 2023/147/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyromazin, topramezon a triflumizol v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 20, 23/01/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/149/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky benfluralin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 20, 23/01/2023, s. 30
Prováděcí nařízení 2023/158/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování Prunus domestica a Prunus cerasifera pocházející z Ukrajiny
OJ L 22, 24/01/2023, s. 15
Nařízení 2023/163/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro DDT a oxathiapiprolin v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 23, 25/01/2023, s. 1
Nařízení 2023/173/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-karboxamid (PAM), cykloxydim, cyflumetofen, cyfluthrin, metobromuron a penthiopyrad v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 25, 27/01/2023, s. 1
Nařízení 2023/198/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 27, 31/01/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/199/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride AT10 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 27, 31/01/2023, s. 22
Prováděcí nařízení 2023/200/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje citronová silice (silice z Citrus limon) jako základní látka 
OJ L 27, 31/01/2023, s. 26

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2023/174/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1793/EU o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení 2017/625/EU a 178/2002/ES
OJ L 25, 27/01/2023, s. 36

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Směrnice 2023/175/EU, kterou se mění směrnice 2009/32/ES, pokud jde o 2-methyloxolan 
OJ L 25, 27/01/2023, s. 67
Prováděcí nařízení 2023/185/EU, kterým se zahajuje přezkum pro „nového vývozce“ prováděcího nařízení 2021/607/EU o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu
OJ L 26, 30/01/2023, s. 11

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2023/8/EU o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcích nařízení 868/2011/EU, 1111/2011/EU a 227/2012/EU
OJ L 2, 04/01/2023, s. 28
Prováděcí nařízení 2023/53/EU o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 3, 05/01/2023, s. 8
Prováděcí nařízení 2023/54/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2022/652/EU o povolení extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat 
OJ L 3, 05/01/2023, s. 12
Prováděcí nařízení 2023/59/EU o povolení přípravku Pediococcus pentosaceus DSM 32292 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 5, 06/01/2023, s. 16
Prováděcí nařízení 2023/60/EU o povolení metylesteru konjugované kyseliny linolové (t10, c12) jako doplňkové látky pro výkrm prasat a dojnice (držitel povolení: BASF SE) 
OJ L 5, 06/01/2023, s. 19
Prováděcí nařízení 2023/61/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger CBS 120604, přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus neoniger MUCL 39199, přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 a přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 5, 06/01/2023, s. 24

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2023/100/EU, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz opětovně plnitelných sudů keg z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
OJ L 10, 12/01/2023, s. 36
Prováděcí nařízení 2023/148/EU, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení 2019/1198/EU
OJ L 20, 23/01/2023, s. 26

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2023/121/EU, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2021/1165/EU, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy
OJ L 16, 18/01/2023, s. 24
Prováděcí nařízení 2023/186/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/2325/EU, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie
OJ L 26, 30/01/2023, s. 17

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2023/4/EU, kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 2, 04/01/2023, s. 3
Prováděcí nařízení 2023/5/EU, kterým se povoluje uvedení částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 2, 04/01/2023, s. 9
Prováděcí nařízení 2023/6/EU, kterým se povoluje uvedení hrachového a rýžového proteinu fermentovaného myceliem Lentinula edodes (houby shiitake) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 2, 04/01/2023, s. 16
Prováděcí nařízení 2023/7/EU, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 2, 04/01/2023, s. 21
Prováděcí nařízení 2023/52/EU, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 3, 05/01/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/58/EU, kterým se povoluje uvedení zmrazených, kašovitých, sušených a práškových forem larev Alphitobius diaperinus (potemníka stájového) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 5, 06/01/2023, s. 10
Prováděcí nařízení 2023/65/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2017/2470/EU, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, prováděcí nařízení 2018/1648/EU, kterým se povoluje uvedení xylo-oligosacharidů na trh jako nové potraviny, prováděcí nařízení 2019/1686/EU, kterým se povoluje rozšíření použití zásaditého bílkovinného izolátu ze syrovátky z kravského mléka jako nové potraviny, a prováděcí nařízení 2021/96/EU, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3’-sialyllaktózy na trh jako nové potraviny 
OJ L 6, 09/01/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/113/EU, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3′-sialyllaktózy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 15, 17/01/2023, s. 1

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství č. 1/2022 ze dne 17. listopadu 2022 o změně příloh 1 a 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2023/63]
OJ L 5, 06/01/2023, s. 32
Prováděcí nařízení 2023/111/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz mastných kyselin pocházejících z Indonésie
OJ L 18, 19/01/2023, s. 1
Rozhodnutí 2023/151/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru EPA zřízeném podle Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, pokud jde o zřízení Podvýboru EPA pro zemědělství a rozvoj venkova
OJ L 20, 23/01/2023, s. 41
Rozhodnutí 2023/187/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy XI-B uvedené dohody
OJ L 26, 30/01/2023, s. 20
Rozhodnutí Výboru pro celní záležitosti zřízeného dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou č. 1/2022 ze dne 20. prosince 2022, kterým se mění některé prvky protokolu 1 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce a jeho příloh [2023/202]
OJ L 27, 31/01/2023, s. 33

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2023/139/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 19, 20/01/2023, s. 76

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2023/103/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1242/2014/EU a 1243/2014/EU, pokud jde o technické specifikace a pravidla pro předložení souhrnných údajů o operacích a informace, které mají být zasílány členskými státy
OJ L 12, 13/01/2023, s. 3

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2023/132/EU o ochranných opatřeních týkajících se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže v návaznosti na opětovné zahájení šetření za účelem provedení rozsudku Tribunálu ze dne 9. listopadu 2022 ve věci T-246/19 týkajícího se prováděcího nařízení 2019/67/EU
OJ L 17, 19/01/2023, s. 88

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Prováděcí nařízení 2023/157/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/2266/EU, pokud jde o odkaz na osvědčení a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v zjednodušeném elektronickém správním dokladu
OJ L 22, 24/01/2023, s. 12

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2023/181/EU ze dne 27. června 2022, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení 2016/1149/EU, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení 555/2008/ES
OJ L 26, 30/01/2023, s. 3

Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 31. 1. 2023