Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2021

Vydáno: 2. 2. 2021
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2021/01/direct-access.html?ojYear=2021

 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2021/15/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 112)
OJ L 6, 08/01/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/16/EU, kterým se stanoví nezbytná opatření a praktické kroky pro databázi Unie pro veterinární léčivé přípravky (databázi Unie pro přípravky)
OJ L 7, 11/01/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/17/EU o stanovení seznamu změn, které nevyžadují posouzení, podle nařízení 2019/6/EU
OJ L 7, 11/01/2021, s. 22
Prováděcí rozhodnutí 2021/18/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 154) 
OJ L 8, 11/01/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/24/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 11, 14/01/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/39/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 353) 
OJ L 16, 19/01/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/40/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 355) 
OJ L 16, 19/01/2021, s. 30
Prováděcí rozhodnutí 2021/68/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 482) 
OJ L 26, 26/01/2021, s. 56

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2021/32/EU, o prodloužení platnosti opatření přijatého lucemburskou agenturou pro životní prostředí povolujícího dodávání biocidního přípravku BIOBOR JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2021)13)
OJ L 15, 18/01/2021, s. 7
Prováděcí nařízení 2021/52/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin
OJ L 23, 25/01/2021, s. 13
Prováděcí nařízení 2021/74/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1191/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie
OJ L 27, 27/01/2021, s. 15
Prováděcí nařízení 2021/79/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka topramezon
OJ L 29, 28/01/2021, s. 8
Prováděcí nařízení 2021/80/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje oxid uhličitý jako základní látka
OJ L 29, 28/01/2021, s. 10
Prováděcí nařízení 2021/81/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje výtažek z cibule Allium cepa L. jako základní látka a mění se příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 29, 28/01/2021, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2021/98/EU o neschválení esbiothrinu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 31, 29/01/2021, s. 214

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2021/83/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/466/EU, pokud jde o provádění úředních kontrol a jiných úředních činností výslovně pověřenými fyzickými osobami a dobu použitelnosti dočasných opatření
OJ L 29, 28/01/2021, s. 23

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2021/77/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 29, 28/01/2021, s. 1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2021/50/EU, kterým se povoluje rozšíření použití a změna specifikací nové potraviny „směs 2′-fukosyllaktosy/difukosyllaktosy“ a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 23, 25/01/2021, s. 7
Prováděcí nařízení 2021/51/EU, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „trans-resveratrolu“ podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 23, 25/01/2021, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2021/60/EU o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí MON 87427, MON 89034, MIR162 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2018/1111/EU podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 150) 
OJ L 26, 26/01/2021, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2021/61/EU o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři nebo čtyři z jednoduchých událostí MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 255) 
OJ L 26, 26/01/2021, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2021/62/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 260) 
OJ L 26, 26/01/2021, s. 19
Prováděcí rozhodnutí 2021/63/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 (MON-89Ø34-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 261) 
OJ L 26, 26/01/2021, s. 25
Prováděcí rozhodnutí 2021/64/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 266) 
OJ L 26, 26/01/2021, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2021/65/EU o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 268) 
OJ L 26, 26/01/2021, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2021/66/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 285) 
OJ L 26, 26/01/2021, s. 44
Prováděcí rozhodnutí 2021/67/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 (MON-88Ø17-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 286) 
OJ L 26, 26/01/2021, s. 50
Prováděcí nařízení 2021/82/EU, kterým se povoluje uvedení sodné soli 6’-sialyllaktózy na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 29, 28/01/2021, s. 16
Prováděcí nařízení 2021/96/EU, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3’-sialyllaktózy na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 31, 29/01/2021, s. 201

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2021/1/EU ze dne 17. prosince 2020, o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o zemědělské dotace
OJ L 2, 06/01/2021, s. 1
Rozhodnutí 2021/12/EU ze dne 17. prosince 2020, o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o určení zboží, u něhož nehrozí riziko
OJ L 5, 08/01/2021, s. 5
Nařízení 2021/57/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo v jejich okolí
OJ L 24, 26/01/2021, s. 19
Rozhodnutí 1/2020 Rady přidružení EU-Střední Amerika, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění dodatek 2 (Seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu) k příloze II (týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce) [2021/45]
OJ L 25, 26/01/2021, s. 1
Rozhodnutí Rady přidružení EU-Střední Amerika 2/2020 ze dne 14. prosince 2020, kterým se vkládají vysvětlivky k článkům 15, 16, 19, 20 a 30 přílohy II (týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce) dohody, pokud jde o průvodní osvědčení EUR.1, prohlášení na faktuře, schválené vývozce a ověřování dokladů o původu [2021/46]
OJ L 25, 26/01/2021, s. 96
Prováděcí nařízení 2021/73/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 808/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1305/2013/EU o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
OJ L 27, 27/01/2021, s. 9

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/94/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 31, 29/01/2021, s. 196

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2021/28/EU, kterým se mění nařízení 1362/2000/ES, pokud jde o celní kvóty Unie pro banány pocházející z Mexika
OJ L 12, 15/01/2021, s. 1
Nařízení 2021/95/EU, kterým se mění nařízení 2020/592/EU o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení 1308/2013/EU za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými
OJ L 31, 29/01/2021, s. 198

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 30. 1. 2021