Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2005

Vydáno: 1. 6. 2005
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

 

horizontální záležitosti jakosti a bezpečnosti potravin

Bezpečnost potravin

Rozhodnutí [2005/402/ES] mimořádných opatřeních týkajících se chilli papriček, výrobků z chilli papriček, kurkumy a palmového oleje

OJ L 135, 28.05.2005, s.34

 

ÚŘEDNÍ KONTROLA

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO 65/04/KOL o koordinovaném programu úředního dozoru nad krmivy pro rok 2004.

OJ L 126, 19. 5. 2005, s. 59

 

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY a aromata

Rozhodnutí [2005/389/ES], kterým se mění rozhodnutí [1999/217/ES], pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu.

OJ L128, 21. 5. 2005, s.73

 

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA

Nařízení 712/2005/ES, kterým se mění přílohy I a II nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o lasalocid a amonné a sodné soli bituminosulfonátu.

OJ L 120, 12. 5. 2005, s. 3

 

OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 736/2005/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel d’Alsace).

OJ L 122, 14. 5. 2005, s. 10

Nařízení 737/2005/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ricotta Romana).

OJ L 122, 14. 5. 2005, s. 15

 

Komoditní předpisy

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Nařízení 739/2005/ES, kterým se mění nařízení 2921/90/EHS o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka

OJ L 122, 14. 5. 2005, s. 18

 

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 5. do 30. 5. 2005