Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2023

Vydáno: 22. 8. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ

Prováděcí rozhodnutí 2023/1408/EU, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2023)3494)
OJ L 170, 05/07/2023, s. 46
Nařízení 2023/1448/EU ze dne 10. května 2023, kterým se mění nařízení 2022/127/EU, pokud jde o vyplácení záloh v rámci školního projektu, a kterým se uvedené nařízení opravuje
OJ L 179, 14/07/2023, s. 2
Prováděcí nařízení 2023/1449/EU ze dne 12. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/39/EU, pokud jde o výplatu podpory, převody mezi příděly a správní kontroly
OJ L 179, 14/07/2023, s. 5
Prováděcí nařízení 2023/1465/EU o mimořádné finanční podpoře zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců
OJ L 180, 17/07/2023, s. 21
Prováděcí nařízení 2023/1508/EU, kterým se pro rok 2023 stanoví odchylka od čl. 44 odst. 2 druhého pododstavce nařízení 2021/2116/EU, pokud jde o výši záloh na intervence formou přímých plateb a na intervence pro rozvoj venkova podle plochy a zvířat
OJ L 184, 21/07/2023, s. 17
Prováděcí nařízení 2023/1509/EU, kterým se pro rok 2023 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení 1306/2013/EU, pokud jde o výši záloh u opatření pro rozvoj venkova týkajících se plochy a zvířat
OJ L 184, 21/07/2023, s. 19

1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/1407/EU, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení 2023/594/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L 170, 05/07/2023, s. 3
Rozhodnutí 94/2020/EHP ze dne 14. července 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1354]
OJ L 172, 06/07/2023, s. 1
Rozhodnutí 95/2020/EHP ze dne 14. července 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1355]
OJ L 172, 06/07/2023, s. 3
Rozhodnutí 96/2020/EHP ze dne 14. července 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1356]
OJ L 172, 06/07/2023, s. 5
Rozhodnutí 97/2020/EHP ze dne 14. července 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1357]
OJ L 172, 06/07/2023, s. 7
Rozhodnutí 98/2020/EHP ze dne 14. července 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1358]
OJ L 172, 06/07/2023, s. 9
Rozhodnutí 99/2020/EHP ze dne 14. července 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1359]
OJ L 172, 06/07/2023, s. 11
Rozhodnutí 100/2020/EHP ze dne 14. července 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1360]
OJ L 172, 06/07/2023, s. 13
Rozhodnutí 116/2020/EHP ze dne 25. září 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1376]
OJ L 173, 06/07/2023, s. 1
Rozhodnutí 118/2020/EHP ze dne 25. září 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1377]
OJ L 173, 06/07/2023, s. 4
Rozhodnutí 119/2020/EHP ze dne 25. září 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1378]
OJ L 173, 06/07/2023, s. 6
Rozhodnutí 120/2020/EHP ze dne 25. září 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/1379]
OJ L 173, 06/07/2023, s. 8
Rozhodnutí 121/2020/EHP ze dne 25. září 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/1380]
OJ L 173, 06/07/2023, s. 10
Prováděcí nařízení 2023/1451/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/2002/EU, pokud jde o hlášení nákaz a informace, které mají členské státy předkládat za účelem schválení povinných a volitelných eradikačních programů a podávání zpráv o těchto programech a v žádostech o status území prostého nákazy
OJ L 179, 14/07/2023, s. 48
Prováděcí nařízení 2023/1485/EU, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení 2023/594/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L 182, 19/07/2023, s. 150
Prováděcí rozhodnutí 2023/1520/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023)4910)
OJ L 184, 21/07/2023, s. 46
Prováděcí rozhodnutí 2023/1521/EU, kterým se na omezenou dobu stanoví určitá zvláštní opatření k tlumení infekce virem nodulární dermatitidy skotu v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 4811)
OJ L 184, 21/07/2023, s. 77
Nařízení 2023/1570/EU ze dne 23. května 2023, kterým se opravuje maďarské znění nařízení v přenesené pravomoci 2020/689/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy
OJ L 192, 31/07/2023, s. 9

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/1421/EU, kterým se schvaluje oxid siřičitý uvolňovaný z disiřičitanu sodného jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 9 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 174, 07/07/2023, s. 9
Prováděcí rozhodnutí 2023/1423/EU, kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2022/1486/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení akroleinu pro použití v biocidních přípravcích typu 12
OJ L 174, 07/07/2023, s. 15
Prováděcí rozhodnutí 2023/1424/EU, kterým se neobnovuje schválení akroleinu pro použití v biocidních přípravcích typu 12 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 174, 07/07/2023, s. 17
Prováděcí nařízení 2023/1429/EU, kterým se schvaluje Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 175, 10/07/2023, s. 12
Prováděcí nařízení 2023/1436/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES neobnovuje schválení účinné látky dimoxystrobin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a prováděcí nařízení 2015/408/EU
OJ L 176, 11/07/2023, s. 10
Prováděcí nařízení 2023/1446/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, kyselina octová, síran hlinito-amonný, fosfid hlinitý, křemičitan hlinitý, karbid vápníku, cymoxanil, dodemorf, ethylen, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, flonikamid (IKI-220), giberelová kyselina, gibereliny, halosulfuron-methyl, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, fosfid hořečnatý, maltodextrin, metamitron, rostlinné oleje / hřebíčkový olej, rostlinné oleje / řepkový olej, rostlinné oleje / mátový olej, pyrethriny, sulcotrion, tebukonazol a močovina
OJ L 178, 13/07/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/1447/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek Bacillus pumilus QST 2808 a penflufen
OJ L 178, 13/07/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/1454/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „WESSOCLEAN GOLD LINE“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 179, 14/07/2023, s. 93
Prováděcí nařízení 2023/1488/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko křemenný písek a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 183, 20/07/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/1492/EU, kterým se mění příloha VII prováděcího nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o dovoz některých forem dřeva pocházejícího z Kanady a Spojených států
OJ L 183, 20/07/2023, s. 42
Prováděcí nařízení 2023/1511/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU a 2020/1213/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus sylvestris pocházející ze Spojeného království
OJ L 184, 21/07/2023, s. 25
Prováděcí nařízení 2023/1530/EU, kterým se schvaluje Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium získaný uhlovodíkovými rozpouštědly, jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 186, 25/07/2023, s. 16
Prováděcí nařízení 2023/1535/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU a 2020/1213/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides a Acer pseudoplatanus pocházející ze Spojeného království
OJ L 187, 26/07/2023, s. 1
Nařízení 2023/1536/EU, kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro nikotin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 187, 26/07/2023, s. 6
Prováděcí nařízení 2023/1537/EU, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 2022/2379/EU, pokud jde o statistiku používání přípravků na ochranu rostlin, která má být předána za referenční rok 2026 během přechodného režimu 2025–2027, a pokud jde o statistiku přípravků na ochranu rostlin uvedených na trh
OJ L 187, 26/07/2023, s. 26
Prováděcí nařízení 2023/1538/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2022/2379/EU, pokud jde o statistiku rostlinné výroby
OJ L 187, 26/07/2023, s. 40
Prováděcí nařízení 2023/1572/EU, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o dovoz hlíz druhu Solanum tuberosum L. pocházejících z určitých libanonských regionů, s výjimkou hlíz určených k výsadbě
OJ L 192, 31/07/2023, s. 12

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

Nařízení 2023/1428/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471)
OJ L 175, 10/07/2023, s. 6

6. KRMIVA

Nařízení 2023/1341/EU o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Pediococcus acidilactici DSM 16243, Pediococcus pentosaceus DSM 12834, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121, Lactococcus lactis NCIMB 30160, Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 a Lactococcus lactis DSM 11037 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení 1263/2011/EU
OJ L 168, 03/07/2023, s. 3
Nařízení 2023/1342/EU o obnovení povolení přípravku 6-fytázy z Aspergillus oryzae DSM 33699 jako doplňkové látky pro drůbež, výkrm prasat, odstavená selata a prasnice (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) a o zrušení prováděcího nařízení 837/2012/EU
OJ L 168, 03/07/2023, s. 17
Prováděcí nařízení 2023/1405/EU o povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 a přípravku Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 169, 04/07/2023, s. 31
Prováděcí nařízení 2023/1416/EU o obnovení povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 a DSM 8866 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení 93/2012/EU
OJ L 171, 06/07/2023, s. 8
Prováděcí nařízení 2023/1417/EU o povolení kyseliny máselné, ethyl-butyrátu, ethyl-isobutyrátu, ethyl-isovalerátu, methyl-isovalerátu, 2-methyl-2-pentenové kyseliny, 6-methylhept-5-en-2-onu, undekan-2-onu, oktan-2-onu, nonan-2-onu, oktan-3-onu, tridekan-2-onu, 5-methylhept-2-en-4-onu, dodekano-1,5-laktonu, tetradekano-1,5-laktonu, 5-methylfurfuralu, 4-fenylbut-3-en-2-onu, p-anisylalkoholu, 4-methoxybenzaldehydu, piperonalu, vanilinu, p-anisyl-acetátu, benzyl-benzoátu, isobutyl-salicylátu, isopentyl-salicylátu, benzyl-salicylátu a difenyletheru jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 171, 06/07/2023, s. 11
Prováděcí nařízení 2023/1443/EU o obnovení povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení 1065/2012/EU
OJ L 177, 12/07/2023, s. 59
Prováděcí nařízení 2023/1455/EU o naléhavém dočasném povolení látek octan kobaltnatý tetrahydrát, uhličitan kobaltnatý, bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý monohydrát a síran kobaltnatý heptahydrát jako doplňkových látek pro přežvýkavce s funkčním bachorem, koňovité a zajíce
OJ L 179, 14/07/2023, s. 103

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

Nařízení 2023/1510/EU, kterým se mění nařízení 2023/915/EU, pokud jde o maximální limity kadmia v tygřích ořeších a některých pěstovaných houbách
OJ L 184, 21/07/2023, s. 21

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

Prováděcí nařízení 2023/1453/EU, kterým se zrušuje prováděcí nařízení 2021/1533/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
OJ L 179, 14/07/2023, s. 90

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

Prováděcí nařízení 2023/1404/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz opětovně plnitelných sudů keg z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
OJ L 169, 04/07/2023, s. 1
Nařízení 2023/1442/EU, kterým se mění příloha I nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, pokud jde o změny povolení látek a přidání nových látek
OJ L 177, 12/07/2023, s. 45

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Nařízení 2023/1434/EU ze dne 25. dubna 2023, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o doplnění poznámek do pododdílu 1.1.3 části 1 přílohy VI
OJ L 176, 11/07/2023, s. 3
Nařízení 2023/1435/EU ze dne 2. května 2023, kterým se mění nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o změnu záznamů v části 3 přílohy VI týkajících se 2-ethylhexanové kyseliny a jejích solí, kyseliny borité, oxidu boritého, tetraboritanu disodného, monohydrátu, tetraboritanu sodného, bezvodého, sodné soli kyseliny ortoborité, tetraboritanu disodného, dekahydrátu a tetraboritanu disodného, pentahydrátu
OJ L 176, 11/07/2023, s. 6
Nařízení 2023/1464/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES, pokud jde o formaldehyd a uvolňovače formaldehydu
OJ L 180, 17/07/2023, s. 12
Nařízení 2023/1479/EU, kterým se stanoví pravidla pro výkon práv Společenství při provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé
OJ L 182, 19/07/2023, s. 86
Nařízení 2023/1524/EU o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné pro produkty z Moldavské republiky podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
OJ L 185, 24/07/2023, s. 1
Rozhodnutí Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeného Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé č. 1/2023 o zřízení Podvýboru dohody o hospodářském partnerství pro zemědělství a rozvoj venkova [2023/1541]
OJ L 187, 26/07/2023, s. 81

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

Prováděcí nařízení 2023/1466/EU, kterým se mění přílohy V, XIV, XV a XIX prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Namibii, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře, masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře a vajec a vaječných výrobků do Unie
OJ L 180, 17/07/2023, s. 28
Prováděcí nařízení 2023/1557/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 190, 28/07/2023, s. 1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

Prováděcí směrnice 2023/1438/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 176, 11/07/2023, s. 17

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

Prováděcí nařízení 2023/1343/EU, kterým se stanoví mimořádná podpora pro odvětví obilovin a olejnatých semen v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku
OJ L 168, 03/07/2023, s. 22

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Prováděcí nařízení 2023/1463/EU, kterým se schvaluje změna tradičních výrazů v odvětví vína v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení 1308/2013/EU („Landwein“, „Qualitätswein“, „Kabinett/Kabinettwein“, „Spätlese/Spätlesewein“, „Auslese/Auslesewein“, „Strohwein“, „Schilfwein“, „Eiswein“, „Ausbruch/Ausbruchwein“, „Trockenbeerenauslese“, „Beerenauslese/Beerenauslesewein“)
OJ L 180, 17/07/2023, s. 10

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 31. 7. 2023