Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2020

Vydáno: 20. 8. 2020
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/07/direct-access.html?ojYear=2020&locale=cs

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2020/1017/EU, kterým se pro rok 2020 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením 1307/2013/EU
OJ L 225, 14/07/2020, s. 1

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2020/919/EU, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Srbska (oznámeno pod číslem C(2020) 4236) 
OJ L 209, 02/07/2020, s. 19
Rozhodnutí 46/2019/EHP ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/800] 
OJ L 210, 02/07/2020, s. 1 
Rozhodnutí 47/2019/EHP ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/801] 
OJ L 210, 02/07/2020, s. 3
Rozhodnutí 48/2019/EHP ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/802]
OJ L 210, 02/07/2020, s. 5
Rozhodnutí 49/2019/EHP ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/803] 
OJ L 210, 02/07/2020, s. 7
Rozhodnutí 50/2019/EHP ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/804] 
OJ L 210, 02/07/2020, s. 9
Rozhodnutí 51/2019/EHP ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/805] 
OJ L 210, 02/07/2020, s. 10 
Rozhodnutí 52/2019/EHP ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/806] 
OJ L 210, 02/07/2020, s. 12 
Rozhodnutí 53/2019/EHP ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/807] 
OJ L 210, 02/07/2020, s. 14
Rozhodnutí 54/2019/EHP ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/808]
OJ L 210, 02/07/2020, s. 16
Rozhodnutí 55/2019/EHP ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/809]
OJ L 210, 02/07/2020, s. 18
Rozhodnutí 56/2019/EHP ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/810]
OJ L 210, 02/07/2020, s. 20
Nařízení 2020/990/EU ze dne 28. dubna 2020, kterým se doplňuje nařízení 2016/429EU, pokud jde o veterinární požadavky a požadavky na certifikaci pro přemísťování vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie
OJ L 221, 10/07/2020, s. 42
Prováděcí nařízení 2020/999/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2016/429/EU, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty a sledovatelnost zárodečných produktů skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých
OJ L 221, 10/07/2020, s. 99
Prováděcí rozhodnutí 2020/1005/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech
OJ L 221, 10/07/2020, s. 137
Rozhodnutí 1/2019/EHP ze dne 8. února 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/920] 
OJ L 228, 16/07/2020, s. 1
Rozhodnutí 2/2019/EHP ze dne 8. února 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/921] 
OJ L 228, 16/07/2020, s. 3
Rozhodnutí 3/2019/EHP ze dne 8. února 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/922] 
OJ L 228, 16/07/2020, s. 5
Rozhodnutí 4/2019/EHP ze dne 8. února 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/923] 
OJ L 228, 16/07/2020, s. 7
Rozhodnutí 5/2019/EHP ze dne 8. února 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/924] 
OJ L 228, 16/07/2020, s. 9
Rozhodnutí 6/2019/EHP ze dne 8. února 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/925]
OJ L 228, 16/07/2020, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2020/1053/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 4987) 
OJ L 230I, 17/07/2020, s. 1
Rozhodnutí 2020/1089/EU ze dne 19. června 2020 o zřízení vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni a o působnosti, početním složení a funkčním období tohoto výboru
OJ L 239I, 24/07/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/1107/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod C(2020) 5208) 
OJ L 242, 28/07/2020, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2020/1141/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2020) 5076) 
OJ L 248, 31/07/2020, s. 12

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/968/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pyriproxyfen a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 213, 06/07/2020, s. 7
Prováděcí nařízení 2020/1003/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinných látek Phlebiopsis gigantea kmenů VRA 1835, VRA 1984 a FOC PG 410.3 jako látek představujících nízké riziko a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 221, 10/07/2020, s. 127
Prováděcí nařízení 2020/1004/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka kravské mléko a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 221, 10/07/2020, s. 133
Prováděcí nařízení 2020/1018/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje difosforečnan železitý jako účinná látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 225, 14/07/2020, s. 9
Prováděcí rozhodnutí 2020/1036/EU o neschválení některých účinných látek v biocidních přípravcích podle nařízení 528/2012/EU
OJ L 227, 16/07/2020, s. 68
Prováděcí rozhodnutí 2020/1037/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení akroleinu pro použití v biocidních přípravcích typu 12
OJ L 227, 16/07/2020, s. 72
Prováděcí rozhodnutí 2020/1038/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 227, 16/07/2020, s. 74
Nařízení 2020/1085/EU, kterým se mění přílohy II a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 239, 24/07/2020, s. 7
Prováděcí nařízení 2020/1086/EU, kterým se schvaluje ikaridin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19
OJ L 239, 24/07/2020, s. 9
Prováděcí nařízení 2020/1093/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 686/2012/EU, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. března 2025 do 27. prosince 2028, členským státům pro účely postupu obnovení
OJ L 241, 27/07/2020, s. 13

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2020/1087/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/466/EU, pokud jde o provádění úředních kontrol a jiných úředních činností výslovně pověřenými fyzickými osobami, provádění analýz, testování nebo diagnostiky a dobu použitelnosti dočasných opatření
OJ L 239, 24/07/2020, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2020/1106/EU o organizaci časově omezeného testu podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES a 2002/57/ES, pokud jde míru úředních kontrol v případě přehlídky porostu základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu a certifikovaného osiva pod úředním dohledem (oznámeno pod číslem C(2020) 4955)
OJ L 242, 28/07/2020, s. 7

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2020/992/EU o povolení přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva určené ke snášce (držitel povolení BASF SE)
OJ L 221, 10/07/2020, s. 73
Prováděcí nařízení 2020/993/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů ptactva kromě výkrmu kuřat, okrasné ptactvo, všechny druhy odstavených prasatovitých kromě odstavených selat a výkrm všech druhů prasatovitých kromě výkrmu prasat (držitel povolení Berg und Schmidt GmbH Co. KG)
OJ L 221, 10/07/2020, s. 76
Prováděcí nařízení 2020/994/EU o povolení monensinu a nikarbazinu (Monimax) jako doplňkové látky pro výkrm krůt, výkrm kuřat a odchov kuřic (držitel povolení Huvepharma NV)
OJ L 221, 10/07/2020, s. 79
Prováděcí nařízení 2020/995/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) jako doplňkové látky pro prasnice produkující mléko (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
OJ L 221, 10/07/2020, s. 84
Prováděcí nařízení 2020/996/EU o povolení přípravku z karvakrolu, thymolu, d-karvonu, methylsalicylátu a l-mentolu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Biomin GmbH)
OJ L 221, 10/07/2020, s. 87
Prováděcí nařízení 2020/997/EU o povolení L-lysinu báze, kapalného, L-lysin-sulfátu a L-lysin-monohydrochloridu, technicky čistého, jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 221, 10/07/2020, s. 90
Prováděcí nařízení 2020/998/EU o obnovení povolení astaxanthin-dimethyldisukcinátu jako doplňkové látky pro ryby a korýše a o zrušení nařízení 393/2008/ES
OJ L 221, 10/07/2020, s. 96
Prováděcí nařízení 2020/1031/EU o povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
OJ L 227, 16/07/2020, s. 21
Prováděcí nařízení 2020/1032/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 28343 jako doplňkové látky pro odchov telat a výkrm prasat (držitel povolení Lactosan GmbH & Co. KG)
OJ L 227, 16/07/2020, s. 24
Prováděcí nařízení 2020/1033/EU o obnovení povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 a o povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení 1139/2007/ES
OJ L 227, 16/07/2020, s. 27
Prováděcí nařízení 2020/1034/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
OJ L 227, 16/07/2020, s. 34
Prováděcí nařízení 2020/1090/EU o povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 241, 27/07/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1091/EU o povolení L-threoninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 241, 27/07/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/1092/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1263/2011/EU, pokud jde o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 241, 27/07/2020, s. 10
Prováděcí nařízení 2020/1094/EU o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro prasnice a o změně nařízení 896/2009/ES (držitel povolení Prosol S.p.A.)
OJ L 241, 27/07/2020, s. 15
Prováděcí nařízení 2020/1095/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/502/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice
OJ L 241, 27/07/2020, s. 18
Prováděcí nařízení 2020/1096/EU o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro dojnice a koně a o zrušení nařízení 1119/2010/EU (držitel povolení Prosol S.p.A.)
OJ L 241, 27/07/2020, s. 20 
Prováděcí nařízení 2020/1097/EU o povolení extraktů s vysokým obsahem luteinu a s luteinem/zeaxanthinem z Tagetes erecta jako doplňkových látek pro drůbež na výkrm a snášku (s výjimkou krůt) a menšinové druhy drůbeže na výkrm a snášku
OJ L 241, 27/07/2020, s. 23 
Prováděcí nařízení 2020/1098/EU o povolení kardamomového esenciálního oleje z Elettaria cardamomum (L.) Maton jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 241, 27/07/2020, s. 28

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2020/1111/EU o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně jménem Unie
OJ L 244, 29/07/2020, s. 8

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2020/977/EU, kterým se v důsledku pandemie COVID-19 stanoví odchylka od nařízení 889/2008/ES a 1235/2008/ES, pokud jde o kontroly produkce ekologických produktů
OJ L 217, 08/07/2020, s. 1

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2020/916/EU, kterým se povoluje rozšíření použití xylo-oligosacharidů jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 209, 02/07/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/917/EU, kterým se povoluje uvedení odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 209, 02/072020, s. 10
Prováděcí nařízení 2020/973/EU, kterým se povoluje změna podmínek používání nové potraviny „proteinový extrakt z vepřových ledvin“ a mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 215, 07/07/2020, s. 7

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2020/1024/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro některé produkty pocházející z Vietnamské socialistické republiky
OJ L 226, 15/07/2020, s. 1
Nařízení 2020/1068/EU ze dne 15. května 2020, kterým se mění přílohy I a V nařízení 649/2012/EU o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
OJ L 234, 21/07/2020, s. 1
Nařízení 2020/1138/EU, kterým se mění nařízení 2016/1076/EU za účelem zařazení Šalamounových ostrovů do přílohy I
OJ L 248, 31/07/2020, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí 2020/981/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zařazení položky pro Kosovo na seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie, a příloha III uvedeného rozhodnutí, pokud jde o vzor osvědčení pro dovoz těchto produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2020) 4433) 
OJ L 220, 09/07/2020, s. 4
Prováděcí nařízení 2020/1006/EU, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování čerstvého nebo chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení 2020/596/EU
OJ L 223, 10/07/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1007/EU, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování skopového a kozího masa podle prováděcího nařízení 2020/595/EU
OJ L 223, 10/07/2020, s. 3
Prováděcí nařízení 2020/1028/EU, kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování na čerstvé nebo chlazené maso skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení 2020/596/EU
OJ L 227, 16/07/2020, s. 8
Prováděcí nařízení 2020/1029/EU, kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování na skopové a kozí maso podle prováděcího nařízení 2020/595/EU
OJ L 227, 16/07/2020, s. 10
Rozhodnutí 2020/1067/EU o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně švýcarských koncesí WTO, pokud jde o ochucené maso
OJ L 233, 21/07/2020, s. 1

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2020/1139/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 248, 31/07/2020, s. 3

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2020/1115/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé, pokud jde o přijetí změn protokolů 1 a 4 k uvedené dohodě
OJ L 244, 29/07/2020, s. 16

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2020/964/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy k obchodním normám pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin
OJ L 214, 06/07/2020, s. 3

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2020/959/EU, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 3. července 2020
OJ L 211, 03/07/2020, s. 10
Prováděcí nařízení 2020/991/EU ze dne 13. května 2020 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže pocházející z Vietnamské socialistické republiky
OJ L 221, 10/07/2020, s. 64

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2020/975/EU, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví vína
OJ L 215, 07/07/2020, s. 13

 

Úřední věstník EU,  1. – 31. 7. 2020