Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2004

Vydáno: 5. 8. 2004
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU
Nařízení 1389/2004/ES, kterým se mění nařízení 1227/2000/ES stanovující prováděcí pravidla nařízení 1493/1999/ES týkající se společné organizace trhu s vínem, pokud jde o výrobní potenciál
OJ L 255, 31.07.2004, s.7

DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ LICENCE
Nařízení 1248/2004/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o některé dovozní a vývozní licence týkající se obchodu se zemědělskými produkty mezi Společenstvím ve složení platném k 30. dubnu 2004 a Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem
OJ L 237, 08.07.2004, s.11
Nařízení 1361/2004/ES, kterým se mění nařízení 1518/2003/ES o prováděcích pravidlech k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
OJ L 253, 29. 07. 2004, s. 9

CELNÍ KVÓTY
Nařízení 1213/2004/ES o otevření dovozní celní kvóty pro dodávky surového třtinového cukru pocházejícího ze zemí AKT a Indie, určeného na zásobování rafinerií v období od 1. července 2004 do 28. února 2005
OJ L 232, 01. 07. 2004, s. 17
Nařízení 1214/2004/ES, měnící nařízení 2424/1999/ES stanovující detailní pravidla pro uplatňování dovozní tarifní kvóty na sušené vykostěné hovězí maso uvedené v nařízení 2249/1999/ES
OJ L 232, 01. 07. 2004, s. 19
Nařízení 1260/2004/ES o úpravě nařízení  838/2004/ES k přechodným opatřením při dovozu banánů do Společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
OJ L 239, 09. 07. 2004, s. 16

CENY, DODATEČNÁ CLA, ODVODY
Nařízení 1216/2004/ES, kterým se pro hospodářský rok 2004/2005 stanoví odvozená intervenční cena bílého cukru
OJ L 232, 01. 07. 2004, s. 25
Nařízení 1233/2004/ES, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření pro účely provádění nařízení  595/2004/ES o systému odvodů v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 234, 03. 07. 2004, s. 7

JEDNOTKOVÉ CENY PRO URČENÍ CELNÍ HODNOTY
Nařízení 1217/2004/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
OJ L 232, 01.07.2004, s.26
Nařízení 1287/2004/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
OJ L 243, 15.07.2004, s.4
Nařízení 1360/2004/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
OJ L 253, 29.07.2004, s.3

NÁHRADY
Nařízení 1327/2004/ES o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
OJ L 246, 20.07.2004, s.23

PODPORY, PRÉMIE
Nařízení 1232/2004/ES, kterým se mění nařízení 14/2004/ES, pokud jde o podporu Společenství pro dodávky mléčných výrobků na Madeiru a Kanárské ostrovy
OJ L 234, 03.07.2004, s.5
Nařízení 1249/2004/ES o určitých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci v Nizozemsku
OJ L 237, 08.07.2004, s.12
Nařízení 1250/2004/ES, kterým se mění nařízení 2808/98/ES, pokud jde o prémie pro mléčné výrobky
OJ L 237, 08.07.2004, s.13
Nařízení 1251/2004/ES, doplňující nařízení  2799/1999/ES stanovující detailní pravidla pro uplatňování nařízení 1255/1999/ES o přidělení dotace na odstředěné mléko a odstředěný mléčný prášek, určený jako krmivo pro zvířata a dále o prodeji takovéhoto odstředěného mléčného prášku
OJ L 237, 08.07.2004, s.14
Nařízení 1325/2004/ES, kterým se mění nařízení 2921/90/EHS o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
OJ L 246, 20.07.2004, s.21
Nařízení 1338/2004/ES, kterým se mění nařízení 2799/1999/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
OJ L 249, 23.07.2004, s.3

INTERVENCE, INTERVENČNÍ AGENTURY
Nařízení 1236/2004/ES upravující nařízení  2771/1999/ES, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení 1255/1999/ES ohledně intervencí na trhu s máslem a smetanou
OJ L 235, 06.07.2004, s.4
Nařízení 1238/2004/ES o odchylce od nařízení 708/98/ES o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a stanovení opravných částek, jakož i přirážek a srážek, které mají být použity, pokud jde o dodací lhůtu v rámci intervence v hospodářském roce 2003/04
OJ L 235, 06.07.2004, s.7
Nařízení 1319/2004/ES, kterým se mění nařízení 214/2001/ES upravující použití nařízení 1255/1999/ES ve věci intervenčních opatření na trhu práškového odtučněného mléka
OJ L 245, 17.07.2004, s.11
Nařízení 1339/2004/ES, kterým se mění nařízení 214/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
OJ L 249, 23.07.2004, s.4

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí [2004/559/ES], kterým se stanoví seznam oblastí České republiky spadajících pod cíl 2 strukturálních fondů pro období 2004 až 2006
OJ L 249, 23.07.2004, s.26
Nařízení 1340/2004/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/EHS o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 249, 23.07.2004, s.5

HORIZONTÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI JAKOSTI A BEZPEČNOSTI POTRAVIN
HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN 
Rozhodnutí [2004/542/ES], kterým se mění příloha II rozhodnutí [79/542/EHS], pokud jde o stanovení seznamu třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého masa
OJ L 240, 10.07.2004, s.7

ADITIVA V KRMIVECH
Nařízení 1259/2004/ES o trvalém povolení některých doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech (mikroorganismy, enzymy)
OJ L 239, 09.07.2004, s.8
Nařízení 1288/2004/ES o trvalém povolení některých doplňkových látek a dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (pigmenty, mikroorganismy)
OJ L 243, 15.07.2004, s.10
Nařízení 1289/2004/ES o povolení na dobu deseti let doplňkové látky Deccox®, která patří do skupiny kokcidiostatik a dalších léčebných látek, v krmivech
OJ L 243, 15.07.2004, s.15
Nařízení 1332/2004/ES o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (enzymy)
OJ L 247, 21.07.2004, s.8
Nařízení 1333/2004/ES o trvalém povolení určité doplňkové látky v krmivech (Enterococcus faecium)
OJ L 247, 21.07.2004, s.11
Nařízení 1356/2004/ES, týkající se povolení na deset let pro doplňkovou látku Elancoban v krmivech, patřící ke skupině kokcidiostatik a jiných léčebných látek
OJ L 251, 27.07.2004, s.6

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1215/2004/ES, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení  1107/96/ES o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Beef)
OJ L 232, 01.07.2004, s.21
Nařízení 1258/2004/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)
OJ L 239, 09.07.2004, s.5
Nařízení 1345/2004/ES, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení 1107/96/ES o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Lamb)
OJ L 249, 23.07.2004, s.14

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 7. do 31. 7. 2004