Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2023

Vydáno: 8. 8. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ

Prováděcí nařízení 2023/1142/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/761/EU a 2020/1988/EU, pokud jde o množství, která lze v rámci určitých celních kvót dovézt podle dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
OJ L 151, 12/06/2023, s. 5

1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/1071/EU, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení 2021/620/EU, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu
OJ L 143, 02/06/2023, s. 105
Prováděcí nařízení 2023/1080/EU, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení 2023/594/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2023/985/EU
OJ L 144, 05/06/2023, s. 14
Prováděcí rozhodnutí 2023/1083/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 3656)
OJ L 144, 05/06/2023, s. 63
Oznámení smíšenému odvětvovému výboru při Evropské unii podle článku 7 odvětvové přílohy o správné výrobní praxi (SVP) pro léčivé přípravky Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými
OJ L 147, 07/06/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/1153/EU, kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položku pro Čínu v seznamu třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek některých koňovitých do Unie
OJ L 152, 13/06/2023, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2023/1175/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 3922)
OJ L 155, 16/06/2023, s. 36
Prováděcí nařízení 2023/1300/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2023/594/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L 161, 27/06/2023, s. 1
Rozhodnutí 290/2022/EHP ze dne 9. prosince 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1232]
OJ L 164, 29/06/2023, s. 1
Rozhodnutí 291/2022/EHP ze dne 9. prosince 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1233]
OJ L 164, 29/06/2023, s. 3
Rozhodnutí 292/2022/EHP ze dne 9. prosince 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/1234]
OJ L 164, 29/06/2023, s. 6
Rozhodnutí 293/2022/EHP ze dne 9. prosince 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/1235]
OJ L 164, 29/06/2023, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2023/1337/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 4335)
OJ L 166, 30/06/2023, s. 139

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU

Nařízení 2023/1068/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 143, 02/06/2023, s. 27
Nařízení 2023/1069/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bixafen, cyprodinil, fenhexamid, fenpikoxamid, fenpyroximát, flutianil, isoxaflutol, mandipropamid, methoxyfenozid a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 143, 02/06/2023, s. 40
Prováděcí nařízení 2023/1073/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Spray On wipes“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 143, 02/06/2023, s. 118
Prováděcí nařízení 2023/1078/EU, kterým se v souladu s nařízením 528/2012/EU schvaluje ozon vyrobený z kyslíku jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 4, 5 a 11
OJ L 144, 05/06/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/1079/EU, kterým se schvaluje (13Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 144, 05/06/2023, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2023/1084/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek udělení povolení biocidního přípravku A-Quasan v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2023) 3447)
OJ L 144, 05/06/2023, s. 91
Prováděcí rozhodnutí 2023/1085/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látky Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14, kmen AM65-52 pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 144, 05/06/2023, s. 94
Prováděcí rozhodnutí 2023/1086/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení metofluthrinu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 144, 05/06/2023, s. 96
Prováděcí rozhodnutí 2023/1087/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení lambda-cyhalothrinu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 144, 05/06/2023, s. 98
Prováděcí rozhodnutí 2023/1088/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení deltamethrinu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 144, 05/06/2023, s. 100
Prováděcí nařízení 2023/1091/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „APESIN alcogel“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 146, 06/06/2023, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2023/1097/EU, kterým se v souladu s nařízením 528/2012/EU neschvaluje kyanamid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 a 18
OJ L 146, 06/06/2023, s. 27
Prováděcí nařízení 2023/1105/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Superficid express WIPES“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 147, 07/06/2023, s. 68
Prováděcí nařízení 2023/1106/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Manorapid express GEL“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 147, 07/06/2023, s. 76
Prováděcí nařízení 2023/1107/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Manorapid express“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 147, 07/06/2023, s. 85
Prováděcí nařízení 2023/1108/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „OP Plus“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 147, 07/06/2023, s. 94
Prováděcí nařízení 2023/1109/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „APESIN Spray“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 147, 07/06/2023, s. 103
Prováděcí nařízení 2023/1120/EU ze dne 7. května 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „APESIN Handaktiv“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 148, 08/06/2023, s. 36
Prováděcí nařízení 2023/1133/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Superficid express“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 149, 09/06/2023, s. 54
Prováděcí nařízení 2023/1134/EU, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Spodoptera frugiperda (Smith) na území Unie, jeho usídlení a rozšiřování na území Unie, mění prováděcí nařízení 2019/2072/EU a ruší prováděcí rozhodnutí 2018/638/EU
OJ L 149, 09/06/2023, s. 62
Prováděcí nařízení 2023/1143/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Chemisept IPA-N“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 151, 12/06/2023, s. 11
Prováděcí nařízení 2023/1144/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Bacticid IPA-N“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 151, 12/06/2023, s. 20
Prováděcí rozhodnutí 2023/1155/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení biocidního přípravku Rapid Pro předložených Francií v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2023) 3666)
OJ L 152, 13/06/2023, s. 13
Prováděcí rozhodnutí 2023/1157/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení biocidního přípravku Virazan předložených Francií v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2023) 3710)
OJ L 152, 13/06/2023, s. 21
Prováděcí nařízení 2023/1161/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Spray On“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 154, 15/06/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/1174/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny Crataegus monogyna k pěstování pocházející ze Spojeného království
OJ L 155, 16/06/2023, s. 33
Prováděcí nařízení 2023/1200/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Airedale PAA product family“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 159, 22/06/2023, s. 3
Prováděcí nařízení 2023/1310/EU, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení 2019/2072, pokud jde o dovoz přirozeně nebo uměle zakrslých rostlin k pěstování Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některých druhů Pinus L., původem z Korejské republiky, na území Unie
OJ L 162, 28/06/2023, s. 6
Prováděcí nařízení 2023/1311/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 162, 28/06/2023, s. 11
Prováděcí nařízení 2023/1312/EU, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o požadavky na dovoz špalků z dubového dřeva s kůrou pocházejících ze Spojených států na území Unie
OJ L 162, 28/06/2023, s. 51
Nařízení 2023/1231/EU, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro vstup některých zásilek maloobchodního zboží, rostlin k pěstování, sadby brambor, strojů a některých vozidel provozovaných pro zemědělské nebo lesnické účely do Severního Irska z jiných částí Spojeného království, jakož i pro neobchodní přesuny některých zvířat v zájmovém chovu do Severního Irska
OJ L 165, 29/06/2023, s. 103

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

Prováděcí nařízení 2023/1110/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1793/EU o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení 2017/625/EU a 178/2002/ES
OJ L 147, 07/06/2023, s. 111

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

Nařízení 2023/1065/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o nikotinamid ribosid chlorid přidávaný do potravin
OJ L 143, 02/06/2023, s. 6
Nařízení 2023/1329/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití polyglycerolpolyricinoleátu (E 476), a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o specifikace pro glycerol (E 422), estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (E 475) a polyglycerolpolyricinoleát (E 476)
OJ L 166, 30/06/2023, s. 66

6. KRMIVA

Prováděcí nařízení 2023/1163/EU o povolení L-lysin-monohydrochloridu a L-lysin-sulfátu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 154, 15/06/2023, s. 41
Prováděcí nařízení 2023/1167/EU o povolení přípravku 6-fytázy z Trichoderma reesei CBS 146250 jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže a všechna prasata (držitel povolení: Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.)
OJ L 155, 16/06/2023, s. 6
Prováděcí nařízení 2023/1168/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2020/996/EU o povolení přípravku z karvakrolu, thymolu, d-karvonu, methylsalicylátu a l-mentolu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Biomin GmbH)
OJ L 155, 16/06/2023, s. 9
Prováděcí nařízení 2023/1169/EU o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy, endo-1,4-beta-glukanázy a xyloglukan-specifické endo-beta-1,4-glukanázy z Trichoderma citrinoviride DSM 33578 jako doplňkové látky pro výkrm drůbeže, odchov drůbeže a pro okrasné ptactvo (držitel povolení: Huvepharma EOOD)
OJ L 155, 16/06/2023, s. 11
Prováděcí nařízení 2023/1170/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro dojnice, výkrm skotu, výkrm menšinových druhů přežvýkavců a výkrm velbloudovitých (držitel povolení: Danstar Ferment AG zastoupený společností Lallemand SAS) a o zrušení nařízení 1200/2005/ES
OJ L 155, 16/06/2023, s. 15
Prováděcí nařízení 2023/1171/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/982/EU a 2021/2097/EU, pokud jde o kombinované použití přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové s jinými doplňkovými látkami obsahujícími kyselinu benzoovou, kyselinu mravenčí, kyselinu fumarovou a jejich zdroje nebo soli (držitel povolení Novus Europe NV)
OJ L 155, 16/06/2023, s. 19
Prováděcí nařízení 2023/1172/EU o povolení přípravku lasalocidu sodného A (Avatec 150 G) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, o zamítnutí povolení přípravku lasalocidu sodného A (Avatec 150 G) jako doplňkové látky pro odchov kuřic, o stažení přípravku lasalocidu sodného A (Avatec 15 % cc) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odchov kuřic z trhu a o zrušení nařízení 1455/2004/ES a prováděcího nařízení 2021/932/EU (držitel povolení: Zoetis Belgium S.A.)
OJ L 155, 16/06/2023, s. 22
Prováděcí nařízení 2023/1173/EU o stažení některých doplňkových látek z trhu, o změně nařízení 1810/2005/ES a o zrušení nařízení 1453/2004/ES, 2148/2004/ES a 943/2005/ES
OJ L 155, 16/06/2023, s. 28
Prováděcí nařízení 2023/1332/EU o obnovení povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei CBS 114044 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic, výkrm krůt, odchov krůt a odstavená selata (držitel povolení: Roal Oy) a o zrušení nařízení 902/2009/ES
OJ L 166, 30/06/2023, s. 102
Prováděcí nařízení 2023/1333/EU o povolení přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus fijiensis CBS 589.94 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odstavená selata (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), o změně nařízení 1811/2005/ES a o zrušení nařízení 1259/2004/ES
OJ L 166, 30/06/2023, s. 106
Prováděcí nařízení 2023/1334/EU o obnovení povolení měďnatého chelátu hydroxyanalogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení 349/2010/EU
OJ L 166, 30/06/2023, s. 111

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

Prováděcí rozhodnutí 2023/1060/EU o harmonizované normě pro zkušební metody a požadavky na prokázání, že plastové uzávěry a víčka zůstávají připevněny k nádobám na nápoje, vypracované pro účely směrnice 2019/904/EU
OJ L 142, 01/06/2023, s. 34

10. OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 2023/1101/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká vývoje a zdraví dětí
OJ L 147, 07/06/2023, s. 2
Nařízení 2023/1141/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 151, 12/06/2023, s. 1
Rozhodnutí 2023/1313/EU, kterým se jménem Evropské unie schvalují změny přílohy 14-B Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství
OJ L 162, 28/06/2023, s. 57

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Prováděcí nařízení 2023/1195/EU, kterým se stanoví pravidla pro podrobnosti a formát informací, jež mají členské státy zpřístupnit o výsledcích úředních šetření případů kontaminace produkty či látkami, které nejsou povoleny pro použití v ekologické produkci
OJ L 158, 21/06/2023, s. 65
Prováděcí nařízení 2023/1202/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/2325/EU, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie
OJ L 159, 22/06/2023, s. 60

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

Prováděcí rozhodnutí 2023/1207/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87701 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2023) 3935)
OJ L 159, 22/06/2023, s. 75
Prováděcí rozhodnutí 2023/1208/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 95379, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2023) 3936)
OJ L 159, 22/06/2023, s. 81
Prováděcí rozhodnutí 2023/1209/EU o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DP4114 x MON89034 x MON87411 x DAS-40278-9 a její podkombinace DAS-40278-9 x DP4114 x MON 87411, MON 89034 x DP4114 x MON 87411, MON 89034 x DAS-40278-9 x MON 87411, MON 89034 x DAS-40278-9 x DP4114, DP4114 x MON 87411, DAS-40278-9 x MON 87411, DAS-40278-9 x DP4114, MON 89034 x DP4114, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2023) 3937)
OJ L 159, 22/06/2023, s. 87
Prováděcí rozhodnutí 2023/1210/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2023) 3940)
OJ L 159, 22/06/2023, s. 94
Prováděcí rozhodnutí 2023/1211/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87429, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2023) 3941)
OJ L 159, 22/06/2023, s. 100
Prováděcí rozhodnutí 2023/1212/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87701, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2023) 3944)
OJ L 159, 22/06/2023, s. 106
Prováděcí rozhodnutí 2023/1213/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2023)3945)
OJ L 159, 22/06/2023, s. 112

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Prováděcí nařízení 2023/1072/EU, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení 2021/2116/EU v kalendářním roce 2023
OJ L 143, 02/06/2023, s. 116
Rozhodnutí 2023/1074/EU o zmocnění k zahájení jednání o protokolu mezi Evropskou unií a Republikou Kazachstán o změně dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé, pokud jde o ochranu zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, vín a lihovin
OJ L 143, 02/06/2023, s. 127
Nařízení 2023/1077/EU o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné pro ukrajinské produkty podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé
OJ L 144, 05/06/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/1100/EU, kterým se zavádějí preventivní opatření týkající se některých produktů pocházejících z Ukrajiny
OJ L 144I, 05/06/2023, s. 1
Nařízení 2023/1132/EU, kterým se mění nařízení 1907/2006/ES, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, které podléhají omezením
OJ L 149, 09/06/2023, s. 49
Nařízení 2023/1190/EU, kterým se mění nařízení 2021/2278/EU, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení 952/2013/EU pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 158, 21/06/2023, s. 1
Nařízení 2023/1191/EU, kterým se mění nařízení 2021/2283/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 158, 21/06/2023, s. 15
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 1/2023 ze dne 12. června 2023, kterým se mění tabulka III a tabulka IV protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 ve znění pozdějších předpisů [2023/1314]
OJ L 162, 28/06/2023, s. 67
Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU-Srbsko č. 1/2021 ze dne 6. prosince 2021, kterým se Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé mění nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2023/1320]
OJ L 163, 29/06/2023, s. 12
Rozhodnutí 322/2022/EHP ze dne 9. prosince 2022, kterým se mění příloha VII (Vzájemné uznávání odborných kvalifikací) Dohody o EHP [2023/1264]
OJ L 164, 29/06/2023, s. 57
Rozhodnutí 323/2022/EHP ze dne 9. prosince 2022, kterým se mění příloha VII (Vzájemné uznávání odborných kvalifikací) Dohody o EHP [2023/1265]
OJ L 164, 29/06/2023, s. 58

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

Prováděcí nařízení 2023/1058/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L 142, 01/06/2023, s. 15
Prováděcí nařízení 2023/1125/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L 149, 09/06/2023, s. 2
Prováděcí nařízení 2023/1226/EU, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile a Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L 160, 26/06/2023, s. 19
Prováděcí nařízení 2023/1328/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 166, 30/06/2023, s. 63

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Nařízení 2023/1315/EU o změně nařízení 651/2014/EU, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a nařízení 2022/2473/EU, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy
OJ L 167, 30/06/2023, s. 1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

Prováděcí nařízení 2023/1104/EU, kterým se mění nařízení 1238/95/ES, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
OJ L 147, 07/06/2023, s. 65
Prováděcí nařízení 2023/1203/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU a 2020/1213/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející ze Spojeného království
OJ L 159, 22/06/2023, s. 65

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Rozhodnutí 2023/1180/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o některá usnesení, jež mají být předmětem hlasování na 21. zasedání valné hromady Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, které se bude konat dne 9. června 2023
OJ L 156, 19/06/2023, s. 33
Nařízení 2023/1225/EU o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení 1308/2013/EU za účelem řešení narušení trhu v odvětví vína v některých členských státech a o odchylkách od nařízení 2016/1149/EU
OJ L 160, 26/06/2023, s. 12
Prováděcí nařízení 2023/1317/EU o dočasné odchylce od prováděcího nařízení 2016/1150/EU, pokud jde o některá opatření k řešení narušení trhu v odvětví vína
OJ L 163, 29/06/2023, s. 4

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 30. 6. 2023