Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2017

Vydáno: 28. 4. 2017
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/03/direct-access.html?ojYear=2017 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2017/376/EU, kterým se mění nařízení 2016/921/EU, pokud jde o přerozdělení nevyužitých množství oznámených na základě čl. 2 odst. 4 uvedeného nařízení
OJ L 58, 04/03/2017, S. 8
Prováděcí nařízení 2017/472/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o lhůty pro podání nabídek
OJ L 73, 18/03/2017, s. 5

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 1/2017 smíšeného výboru zřízeného podle článku 14 Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, kterým se mění odvětvová příloha o správné výrobní praxi (SVP) pro léčivé přípravky [2017/382]
OJ L 58, 04/03/2017, s. 36
Prováděcí nařízení 2017/384/EU, kterým se mění přílohy I a II nařízení 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM a seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých kopytníků a čerstvého masa na území Unie
OJ L 59, 07/03/2017, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2017/417/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 1614) 
OJ L 63, 09/03/2017, s. 177
Prováděcí rozhodnutí 2017/486/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status Lucemburska, spolkových zemí Hamburk a Šlesvicko-Holštýnsko v Německu a ostrova Jersey jako území prostých infekční bovinní rinotracheitidy, a příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status regionu Furlansko-Julské Benátsko v Itálii jako území prostého Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem C(2017) 1689) 
OJ L 75, 21/03/2017, s. 27
Prováděcí rozhodnutí 2017/554/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 2033) 
OJ L 79, 24/03/2017, s. 15
Prováděcí rozhodnutí 2017/564/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 1813) 
OJ L 80, 25/03/2017, s. 35 
Rozhodnutí 197/2015/EHP ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/504]
OJ L 85, 30/03/2017, s. 1 
Rozhodnutí 198/2015/EHP ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/505]  
OJ L 85, 30/03/2017, s. 5 
Rozhodnutí 199/2015/EHP ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/506]  
OJ L 85, 30/03/2017, s. 7
Rozhodnutí 200/2015/EHP ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/507]  
OJ L 85, 30/03/2017, s. 8
Rozhodnutí 201/2015/EHP ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/508] 
OJ L 85, 30/03/2017, s. 9 
Rozhodnutí 202/2015/EHP ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/509]
OJ L 85, 30/03/2017, s. 11
Rozhodnutí 203/2015/EHP ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/510] 
OJ L 85, 30/03/2017, s. 12 
Rozhodnutí 204/2015/EHP ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/511]  
OJ L 85, 30/03/2017, s. 14
Rozhodnutí 205/2015/EHP ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/512]  
OJ L 85, 30/03/2017, s. 16
Rozhodnutí 206/2015/EHP ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/513]
OJ L 85, 30/03/2017, s. 18
 
3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2017/357/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka cyklaniliprol
OJ L 54, 01/03/2017, s. 4
Prováděcí nařízení 2017/358/EU, kterým se potvrzují podmínky schválení účinné látky akrinathrin stanovené v prováděcím nařízení 540/2011/EU
OJ L 54, 01/03/2017, s. 6
Prováděcí nařízení 2017/359/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky oxyfluorfen
OJ L 54, 01/03/2017, s. 8
Prováděcí nařízení 2017/360/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky buprofezin 
OJ L 54, 01/03/2017, s. 11
Prováděcí nařízení 2017/375/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky prosulfuron jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 58, 04/03/2017, s. 3
Prováděcí nařízení 2017/377/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka Pseudozyma flocculosa kmen ATCC 64874 
OJ L 58, 04/03/2017, s. 11
Nařízení 2017/405/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro sulfoxaflor v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 63, 09/03/2017, s. 71
Prováděcí nařízení 2017/406/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko virus mozaiky Mild Pepino izolát VX1 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 63, 09/03/2017, s. 83
Prováděcí nařízení 2017/407/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky jodosulfuronu a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 63, 09/03/2017, s. 87
Prováděcí nařízení 2017/408/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko izolát VC1 mírného viru mozaiky pepina (Mild Pepino mosaic) a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 63, 09/03/2017, s. 91
Prováděcí nařízení 2017/409/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka peroxid vodíku a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 63, 09/03/2017, s. 95
Prováděcí nařízení 2017/419/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka Urtica spp. a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 64, 10/03/2017, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2017/427/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/535/EU o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 1482)
OJ L 64, 10/03/2017, s. 109
Prováděcí nařízení 2017/428/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka jílovité uhlí a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 66, 11/03/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/438/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky abamektin
OJ L 67, 14/03/2017, s. 67
Prováděcí rozhodnutí 2017/478/EU, kterým se některé členské státy osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/680/EU (oznámeno pod číslem C(2017) 1662) 
OJ L 73, 18/03/2017, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2017/487/EU, kterým se mění rozhodnutí 2005/51/ES, pokud jde o období, během něhož může být zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami dovážena do Unie za účelem dekontaminace (oznámeno pod číslem C(2017) 1693)
OJ L 75, 21/03/2017, s. 32
Prováděcí nařízení 2017/555/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení 686/2012/EU (program obnovení schválení AIR IV)
OJ L 80, 25/03/2017, s. 1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2017/378/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o některé aromatické látky
OJ L 58, 04/03/2017, s. 14

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2017/410/EU, kterým se mění nařízení 184/2007/ES a 104/2010/EU, pokud jde o jméno držitele povolení pro hydrogenmravenčan draselný (kyselý mravenčan draselný) 
OJ L 63, 09/03/2017, s. 98
Prováděcí nařízení 2017/420/EU o povolení přípravku z tymiánového oleje, syntetického badyánového oleje a mydlokorového prášku jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a odchov menšinových druhů ptactva (držitel povolení Delacon Biotechnik GmbH)
OJ L 64, 10/03/2017, s. 7
Prováděcí nařízení 2017/429/EU o povolení přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatinus (dříve klasifikováno jako Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (dříve klasifikováno jako Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva a o změně nařízení 358/2005/ES a 1284/2006/ES a o zrušení nařízení 516/2010/EU (držitel povolení Kemin Europa NV)
OJ L 66, 11/03/2017, s. 4
Prováděcí nařízení 2017/439/EU o povolení L-lysin-sulfátu z Escherichia coli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 67, 14/03/2017, s. 70
Prováděcí nařízení 2017/440/EU o povolení přípravku z Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) a Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm menšinových druhů drůbeže a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Danisco (UK) Ltd., podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition)
OJ L 67, 14/03/2017, s. 74
Prováděcí nařízení 2017/447/EU o povolení přípravku z Bacillus subtilis (DSM 5750) a Bacillus licheniformis (DSM 5749) jako doplňkové látky pro prasnice, odstavená selata, výkrm prasat, odchov telat a výkrm krůt a o změně nařízení 1453/2004/ES, 2148/2004/ES a 600/2005/ES (držitel povolení Chr. Hansen A/S)
OJ L 69, 15/03/2017, s. 18
Prováděcí nařízení 2017/455/EU o povolení přípravku z Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) a Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) jako doplňkové látky pro psy
OJ L 71, 16/03/2017, s. 15

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí 2017/436/EU o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty jménem Evropské unie
OJ L 67, 14/03/2017, s. 33

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2017/450/EU, kterým se povoluje uvedení laktitolu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 1576)
OJ L 69, 15/03/2017, s. 31

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko 1/2017 ze dne 8. února 2017, kterým se mění tabulky II a III a tabulka IV písm. b) protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty [2017/362]
OJ L 54, 01/03/2017, s. 16

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2017/481/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 75, 21/03/2017, s. 15
Prováděcí nařízení 2017/493/EU o uvolnění jistot v souvislosti s celními kvótami Unie pro dovoz pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny, které se řídí prováděcím nařízením 2015/2078/EU
OJ L 76, 22/03/2017, s. 16
Prováděcí nařízení 2017/611/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 86, 31/03/2017, s. 5

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2017/547/EU o uspořádání časově omezeného testu podle směrnice 2002/56/ES, pokud jde o hlízy sadby brambor pocházející z pravého semene bramboru (oznámeno pod číslem C(2017) 1736) 
OJ L 78, 23/03/2017, s. 65
Nařízení 2017/540/EU o změně nařízení 19/2013/EU, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a o změně nařízení 20/2013/EU, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
OJ L 88, 31/03/2017, s. 1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2017/430/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/1713/EU, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2016/2017, a kterým se mění prováděcí nařízení 2016/1810/EU
OJ L 66, 11/03/2017, s. 11

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 31. 3. 2017