Bezpečnost potravin

Nové potravinářské normy ISO a jejich návrhy

Vydáno: 2. 3. 2009
Autor:

Tematicky roztříděný přehled nových a revidovaných norem ISO pro potraviny publikovaných během r.  2008. Jedná se o třetí dodatek k  Seznamu  vydanému v ÚZPI v r. 2005.

V příloze je uveden 3. dodatek (stav k 31. 12. 2008) k příručce „Seznam mezinárodních norem ISO pro potraviny“, která byla zveřejněna na stránkách ÚZPI v r. 2005.

První dodatek – změny během r. 2006 – najdete zde.

Druhý dodatek – změny během r. 2006 – najdete zde.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 104, 2008, č. 4, 6, 7, 9, 10, 11/12
105, 2009, č. 1,