Bezpečnost potravin

Nové posuzování bezpečnosti ITX?

Vydáno: 24. 2. 2006
Autor:

Ačkoliv měl EFSA pro posouzení nezávadnosti ITX jen omezené informace, zatím neplánuje další hodnocení této sloučeniny.

V “Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)” fungujícího v rámci EU se objevují hlášení o výskytu nežádoucí sloučeniny ITX (2-isopropylthioxanthone) v potravinách. Panel expertů pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-AFC) vydal  dne 7. prosince 2005 své stanovisko k ITX.

Závěry, ke kterým AFC ve svém stanovisku došel, byly učiněny na základě údajů, které byly v daném okamžiku jen omezené. Panel AFC měl k dispozici pouze údaje ze studií genotoxicity. Pokud se neobjeví nové důkazy nebo pokud si to nevyžádá Evropská komise, Evropský parlament popř. členské státy EU, EFSA neplánuje nové posuzování svého stanoviska z prosince 2005.

 

EFSA