Bezpečnost potravin

Nové normy GOST a pravidla pro označování potravin v Rusku

Vydáno: 4. 12. 2003
Autor:

V červnu 2003 bylo v rámci Ruské federace přijato 7 norem na základní mléčné výrobky a další se připravují. Dále došlo k 1. 7. 2003 ke zrušení GOST 51074-97 s duplicitními pravidly pro označování potravin a bude provedena revize stovek „technických požadavků“ na jednotlivé druhy potravin.

V červnu na zasedání Národní technické komise Státní normalizace Ruska za účasti představitelů příslušných federálních ministerstev a rezortů byly přijaty do Systému státních norem (GSS) nové normy pro základní mléčné výrobky balené do spotřebitelských obalů:

GOST R 52090 – 2003: Mléko konzumní. Technické podmínky. (Usnesení č. 219 z 30. 6. 2003)
GOST R 52091 – 2003: Smetana konzumní. Technické podmínky. (Usnesení č. 220 z 30. 6. 2003)
GOST R 52092 – 2003: Smetana. Technické podmínky. (Usnesení č. 221 z 30. 6. 2003)
GOST R 52093 – 2003: Kefír. Technické podmínky. (Usnesení č. 222 z 30. 6. 2003)
OST R 52094 – 2003: Podmáslí. Technické podmínky. (Usnesení č. 223 z 30. 6. 2003)
OST R 52095 – 2003: Kysané mléko. Technické podmínky. (Usnesení č. 224 z 30. 6. 2003)
OST R 52096 – 2003: Tvaroh. Technické podmínky. (Usnesení č. 225 z 30. 6. 2003)
(Podrobnosti jsou uvedeny v původním materiálu.) Normy se nevztahují na výrobky obohacené vitaminy, mineráliemi, probiotiky a prebiotiky.
Normy byly vypracovány pracovištěm Všeruského vědecko-výzkumného institutu mlékárenského průmyslu (VNIMI) ve spolupráci s Ústavem výživy RAMN, Ruským svazem mlékárenských podniků, některými velkými mlékárenskými podniky a dalšími institucemi.
Norma na jogurt GOST R 51331 – 1999 byla zpracována již před čtyřmi lety.
Vytvořením norem jsou sledovány především ukazatele spotřebitelských hledisek, sjednocení s mezinárodními požadavky a normami, právní ochrana tuzemských mléčných výrobků na ruském trhu i při exportu. Připravována je další skupina norem, která bude zahrnovat všeobecné technické podmínky pro:
– tvarohové výrobky,
– mléčné výrobky tepelně ošetřené po fermentaci,
– fermentované výrobky obsahující mléko
– mléčné konzervy – zahuštěné slazené mléko a smetana
– mléčné konzervy – zahuštěné
– mléčné konzervy – zahuštěné ochucené,
– sušené mléko a smetana
– ostatní sušené mléčné výrobky
– analogy mléčných výrobků s tuky a bílkovinami nemléčného původu
– kumys.
Státní normalizace Ruska požaduje předložení nových norem od Státního fondu pro ochranu spotřebitele (na základě dokumentů IK-110-19/3937 a IK 110/22/154 z 12. 1. 2001 a IK 220 –50/1248 z 15. 12. 2002), přičemž hlavním zpracovatelem je – stejně jako v případě dosavadních norem –VNIMI (Technický výbor 186 „Mléko a mléčné výrobky“).

Dále bylo usnesením č. 213 z 27. 6. 2003 rozhodnuto o zrušení předpisu GOST R 51074 – 97 „Potravinářské výrobky – informace pro spotřebitele – všeobecné požadavky“ od. 1. 7. 2007. Tato norma byla původně zpracována na základě federálního zákona o ochraně práv spotřebitelů a byly v ní harmonizovány požadavky na označování, aby byly v souladu s mezinárodními. Nyní je již nadbytečná (viz dále).
Na základě usnesení č. 213 bylo také rozhodnuto o revizi „Technických podmínek“ (TU), které existují asi pro 500 výrobků. V těchto technických podmínkách je uváděn odkaz na zrušenou normu 51074 – 97.
(V původním materiálu je uveden přehled dosavadních „Technických podmínek“(TU) pro jednotlivé druhy mléčných výrobků a termíny jejich plánované revize.)

Všeobecné požadavky na označování výrobků byly a jsou (kromě zrušené normy pro potraviny č. 51074 – 1997) stanoveny ve federálním zákonu „O ochraně práv spotřebitele“ , kde jsou stanoveny základní povinnosti týkající se označování všech výrobků jako povinnost uvést číslo příslušné normy, složení (a také hmotnost-objem, příp. u některých potravin energetickou hodnotu a živiny a upozornění na nevhodnost konzumace při určitých chorobách), trvanlivost, adresu a název firmy, osvědčení o shodě.
Doplňující požadavky na označování výrobků jsou uvedeny ve federálním zákonu č. 29 (z 2. 1. 2000) „O jakosti a nezávadnosti potravin“ (čl. 18, bod 3). Jedná se o uvádění výživové hodnoty, způsobu použití, způsobu výroby, podmínek skladování). Existují tak dva federální zákony obsahující problematiku označování potravin. Podrobnější závazné požadavky pak jsou obsaženy ve výrobkových normách – jako jsou výše uvedené nové normy na mléčné výrobky.

Moloč. Prom., 2003, č. 8, s. 8–15