Bezpečnost potravin

Nové nanosenzory detekují pesticidy na ovoci během pár minut

Vydáno: 15. 6. 2022
Autor: Gate2Biotech

Informace portálu Gate2Biotech

Badatelé švédského institutu Karolinska Institutet vyvíjejí nepatrný a šikovný senzor, který umožňuje pohotovou detekci nebezpečných pesticidů na ovoci. Stačí pár minut.

Kredit: Haipeng Li & Georgios A Sotiriou.Výroba senzoru zahrnuje nástřik nanočástic stříbra plamenem. Tato úprava zajistí zesílení signálu detekovaných chemikálií. Vývoj senzoru je zatím stále spíše v rané fázi. Jeho tvůrci přesto doufají, že tyto nanosenzory mohou přispět k řešení problému s pesticidy.

Jak uvádí vedoucí výzkumného týmu Georgios Sotiriou, podle dostupných zpráv až polovina ovoce prodávaného v Evropské unii obsahuje rezidua pesticidů. Přitom jde o látky, které ve větším množství mohou u lidí vyvolávat zdravotní problémy.

Sotiriou zároveň podotýká, že soudobé postupy pro detekci pesticidů v jednotlivých produktech před jejich konzumací jsou ve skutečnosti podstatně omezené vysokými náklady a komplikovanou výrobou používaných senzorů. Ve snaze tyto obtíže překonat Sotiriou s kolegy vyvíjejí levné a relativně snadno zhotovitelné nanosenzory, jimiž bude možné sledovat stopy pesticidů například na ovoci přímo v supermarketu.

Nový nanosenzor využívá povrchově zesílený Ramanův rozptyl (SERS, Surface-enhanced Raman scattering), objevený v sedmdesátých letech. Jde o účinnou metodu detekce látek, která zesiluje diagnostické signály detekovaných molekul na kovovém povrchu, více než milionkrát.

Vědci v tomto případě vytvořili SERS nanosenzor s pomocí nástřiku plamenem. Jde o zavedenou a efektivní technologii pro nanášení kovových povrchů, která zajistí, že se na skleněném podkladu nanosenzoru uchytí nanočástice stříbra.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Více informací naleznete zde: Nano-sensor detects pesticides on fruit in minutes (phys.org)

 

Zdroj: Gate2Biotech