Bezpečnost potravin

Nové limity pro polycyklické aromatické uhlovodíky

Vydáno: 10. 1. 2004
Autor:

Komise EU navrhuje 2 µg/kg PAU pro oleje, tuky, pomazánky a margariny a 1 µg/kg pro dětskou a kojeneckou výživu.

Evropská komise v současnosti rozhoduje o nových limitních množstvích pro PAU. V pracovním dokumentu je navrženo 2 μg/kg pro oleje, tuky, pomazánky a margariny, a to ať jsou distribuovány pro přímou spotřebu nebo jako složky potravin. Nižší limitní množství (1 μg/kg) má být stanoveno pro dětskou a kojeneckou výživu. Pro uzené ryby, uzená masa a masné výrobky má být povoleno 5 μg/kg, zatímco pro ostatní ryby a maso bude platit základní limit 2 μg/kg.
Tento dokument dostávají nyní zainteresované strany k připomínkování.
K hlavním nedávným problémům s PAU patří případy olivového oleje z Řecka, Španělska, Francie a Itálie.
EU Food Law, 2003, č. 149, s. 6