Bezpečnost potravin

Nové Krajské centrum sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování v Praze vznikne za aktivní účasti hygieniků

Vydáno: 28. 12. 2017
Autor: HSHMP

Tisková zpráva HSHMP ze dne 28. 12. 2017.

Vznik Krajského regionální centra sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování. Takový je cíl Memoranda o spolupráci podepsaného v těchto dnech mezi Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a Asociací školních jídelen České republiky, Státním zdravotním ústavem, Městskou částí Praha – Kunratice a Základní školou Kunratice. Nové krajské centrum bude působit právě při Základní škole Kunratice.  

Smyslů vzniku tohoto regionálního centra je hned několik. Bude především sdílet a propojovat zajímavé a odborné projekty školních jídelen a pozitivně propagovat význam školního stravování. Vedle toho bude také rozvíjet a zvyšovat zdravotní a nutriční gramotnost zaměstnanců školních jídelen. Ta bohužel není vždy na optimální a přijatelné úrovni. Úsilí bude věnováno také systematickému zvyšování teoretických znalostí a praktických dovedností personálu školních jídelen v oblasti výživy i bezpečnosti potravin. Celkově se tím bude přispívat k naplňování programu Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020.  

Centrum v Základní škole Kunratice se stane jednotným zázemím pro sdílení odborných informací, praktických rad a názorných ukázek praxe. Pod metodickou záštitou Asociace školních jídelen ČR se zde budou konat pravidelná setkání zaměstnanců škol a školních jídelen, jejichž cílem bude další vzdělávání a sdílení dobré praxe. Odbornou garanci a kvalitu práce centra zajistí v rámci metodické podpory a spolupráce také Hygienická stanice hlavního města Prahy. Očekává se, že se k podepsanému memorandu postupně připojí další městské části hlavního města Prahy a také další pražské školy. 
 

A jak komentují podpis memoranda zástupci jednotlivých organizací a institucí?

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy

Někdy se setkávám s tím, že hygiena rovná se represe a kontroly. Je nutné si však uvědomit, že jedním z hlavních cílů hygienické služby je mimo kontrolní činnosti právě zvyšování zdravotní gramotnosti a preventivní aktivity. Každoročně tak realizujeme mnoho zdravotně-výchovných aktivit zaměřených například na prevenci chronických neinfekčních chorob s cílem zlepšit zdravotní stav Pražanů. Naším cílem je nejen poskytovat široké veřejnosti relevantní a spolehlivé informace z oblasti podpory zdraví, ale také iniciovat a podporovat zájem Pražanů o jejich vlastní zdraví formou propagace zdravého životního stylu. Jsem proto velmi rád, že se pražská hygiena pod mým vedením do tohoto projektu zapojila, a že se nám podařilo s Asociací školních jídelen ČR vytipovat právě Základní školu Kunratice, kde se Krajské centrum sdílení dobré praxe zrealizuje jako první na území hlavního města Prahy. A pevně doufám, že se do tohoto projektu zapojí i další městské části a další školy a školní jídelny v Praze, protože možnost pozitivního ovlivňování zdraví dětské populace je z mého pohledu velmi důležitá a žádoucí.
 

Ing. Jitka Sosnovcová
ředitelka Státního zdravotního ústavu

Státní zdravotní ústav se začal školním stravováním intenzivně a systematicky zabývat již v roce 2013, kdy vznikl projekt Zdravá školní jídelna. S Asociací školních jídelen ČR spolupracujeme od roku 2014, byli jsme u založení Krajských center sdílení dobré praxe, od počátku jsme se podíleli na definici jasného cíle i záměru krajských center. V prvním krajském centru v Plzni jsme měli možnost pro 80 školních jídelen prezentovat principy našeho projektu Zdravá školní jídelna. A právě z řad našich certifikovaných Zdravých školních jídelen se nyní stávají Krajská centra. Spolupráce s Asociací školních jídelen se rozvíjí i v jiných projektech. Zvyšování nutriční gramotnosti se nám daří realizovat v rámci projektu Dny mezinárodní kuchyně ve školních jídelnách. Za účasti odborníků SZÚ se uskutečnily dny norské a thajské kuchyně ve školách. Ve spolupráci s Asociací byla upořádána dvoudenní konference „S chutí do světa výživy aneb setkání teorie s praxí“, kdy naši zaměstnanci sestavili jak teoretickou, tak praktickou část konference a účastníci měli možnost odnést si řadu informací v souvislostech, ale i nevšední zážitek. Velmi vítáme vznik nového Krajského centra sdílení dobré praxe právě v Praze, navíc v prostorách školy podporující zdraví a zároveň již certifikované Zdravé školní jídelny. Velice se těšíme na spolupráci, která pomůže naplnit cíle, které si projekt Krajských center stanovil.

Mgr. Michal Malát
prezident Asociace školních jídelen České republiky

Velice nás těší a opravdu si vážíme vstřícného přístupu všech partnerů projektu Krajských center sdílení dobré praxe. Naším cílem je vytvářet podobné platformy po celé České republice. Místa, kde dostanou prostor jak odborníci v daném oboru na straně jedné, tak i zaměstnanci školních jídelen, jejichž praktická každodenní zkušenost je neméně významnou informací vhodnou ke sdílení. Fungující propojení teorie s praxí, obohacení teorie o praktické zkušenosti, podtrhnutí celospolečenského významu systému školních jídelen, je naší hnací silou. 

Ing. Lenka Alinčová
starostka Městské části Praha – Kunratice

Vznik Krajského regionální centra sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování rozhodně vítám. Vím, jak byly těžké začátky, když se naše školní jídelna přihlásila ke zdravému vaření. Měli jsme spoustu přešlapů, strávníci i rodiče žáků nebyli spokojeni. Dokonce jsme založili stravovací komisi, kde byli zastoupeni učitelé, rodiče žáků, senioři, mateřská škola a radnice. Postupně se podařilo sestavit takový jídelníček, který odpovídá spotřebnímu koši, zdravé výživě a ještě navíc jídlo strávníkům chutná. Předávání zkušeností může pomoci jiným školám, které tak nemusí projít naším těžkým obdobím.

Mgr. Ing. Vít Beran
ředitel Základní školy Kunratice

Je príma, že naše pracovnice školní jídelny vařit zdravě baví, mají skvělou paní vedoucí a nám snad i díky tomu chutná. S proměnou školní jídelny jsme začali před deseti lety. Chtěli jsme, aby si všechny děti k obědu vzaly nápoj a pořádně se napily. Nic snazšího a místo jednoho nápoje, například čaje, paní kuchařky zavedly šest druhů nápojů: mléko, ochucené mléko, čaj, dva druhy ovocných nápojů a vodu s citronem. Dalším krokem byl salátový bar a vaření nejprve ve výběru dvou jídel, později jídel tří. Každý den jiná polévka. Do jídelníčku se dostávalo více zeleniny a ovoce. Logickým krokem byl vstup do projektu Zdravá školní jídelna a obhájení titulu. Když chtějí lidi, tak jde vše. V Kunraticích máme skvělý tým. Díky.

 

V Praze dne 28. prosince 2017
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel 

Příloha

Zdroj: HSHMP