Bezpečnost potravin

Nové korporátní video EFSA

Vydáno: 11. 12. 2023
Autor: KM EFSA

Posláním Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je zajišťovat bezpečnost potravin a podporovat udržitelné potravinové systémy v celé Evropě. Jeho úsilí vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a z poznání, že lidské zdraví je úzce spojeno s dobrými životními podmínkami zvířat, rostlin a životního prostředí. V tomto krátkém videu se dozvíte, jak společně se zúčastněnými stranami a partnery – v rámci EU i mimo ni – úřad EFSA pracuje na řešení dnešních i budoucích výzev v oblasti bezpečnosti potravin.

Zdroj: EFSA