Bezpečnost potravin

Nové cíle EU v redukci salmonel u drůbeže

Vydáno: 30. 12. 2006
Autor:

Evropská komise vydala nová směrná čísla pro kontaminaci drůbeže salmonelami, platná pro všechny členské země EU. Navrhla zákaz prodeje vajec z chovů, které trvale vykazují vysoký počet tohoto patogenu.

Evropská komise přijala 1. srpna 2006 dvě nařízení (1168/2006/ES a 1177/2006/ES) pro redukci a kontrolu výskytu salmonel u nosnic a vajec po celé EU. Komise zvažuje co nejdříve vydat zákaz obchodování s vejci z chovů infikovaných salmonelami.  Opatření by mělo podpořit balírny a zpracovatele vajec v úsilí odstranit patogeny z dodavatelského řetězce a omezit kontaminaci vajec a drůbeže.
Uvedená nařízení navazují na studii publikovanou Food Safety Agency (EFSA) v červnu 2006, podle níž jeden z pěti největších komerčních výrobců vajec v EU chová nosnice infikované salmonelami.
Na základě nařízení EU by mnoho členských  zemí mělo zvýšit úsilí při snižování procenta chovů nosnic pozitivních na bakterie Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium. Nařízení obsahují požadavky na minimální roční snížení % pozitivních chovů dospělých nosnic minimálně:
                                 o 10 % jestliže v předešlém roce bylo rozšíření menší než 10 %
                                 o 20 % jestliže v předešlém roce bylo rozšíření menší než 20 %
                                 o 30 % jestliže v předešlém roce bylo rozšíření mezi 20 a 39 %
                                 o 40 % jestliže rozšíření v předešlém roce bylo 40 a více %.
Jako příklad uvádějí: jestliže bylo v zemi v roce 2007 60 % chovů infikovaných S. enteritidis a typhimurium, pak by se v roce 2008 musel počet infikovaných chovů snížit na 36 % (snížení o 40 % ze 60 % v předešlém roce). Cíl pro rok 2008 bude vypočten z monitorování provedeného na začátku roku 2008. Konečným cílem je snížení chovů kontaminovaných  salmonelami na 2 % a méně.
Podle provedené studie bylo ve 25 členských zemích EU z celkového počtu zoonóz 400 000 případů v roce 2004 192 703 případů salmonelóz a 183 961 případů kampylobakterióz, takže salmonelózy a kampylobakteriózy jsou v EU nejčastější onemocnění lidí z potravin. Obě nemoci se často získají z požití drůbeže a drůbežích produktů jako jsou vejce. V EU byla zjištěna přítomnost salmonel asi u 31 % velkých podniků s chovem nosnic. Nebyly zjištěny salmonely ve velkých podnicích s komerční výrobou vajec v Lucembursku a Švédsku. Nejvyšší výskyt salmonel byl zjištěn v České republice, Polsku, Španělsku a Portugalsku. Speciálně S. enteritidis a typhimurium se vyskytovaly v průměru ve 20 % velkochovů nosnic testovaných v EU a nebyly zjištěny ve Švédsku, Irsku, na Kypru, v Lucembursku a Lotyšsku. Velké podniky s chovem nosnic ve V. Británii, Nizozemsku, Francii a Itálii patřily k zemím s nejnižším výskytem těchto salmonel.. 
Nové směrnice EU obsahují požadavky na odebírání vzorků, jejich testování a hodnocení. Odpovědní představitelé jednotlivých členských zemí mají během šesti měsíců předložit Komisi ke schválení národní kontrolní programy.
Komise přednesla členským zemím také návrh na obchodní omezení v rámci EU pro země s trvale vysokou hladinou kontaminace domácích hejn nosnic  patogenem.
Podle současného nařízení EU o zoonózách  (2160/2003/ES) by měl být od roku 2010 zcela zakázán maloobchodní prodej vajec z chovů infikovaných salmonelami. Vejce určená pro výrobu vaječných produktů mají procházet sterilizačním procesem.
Druháé nařízení, týkající se postupů užívaných pro likvidaci salmonel u drůbeže, obsahuje požadavek povinného očkování s platností od 1. ledna 2008 v zemích, kde je  v chovech nosnic  výskyt salmonel 10 a více  procent.
Velké podniky mohou být vyloučené z požadavku vakcinace, pokud úspěšně   aplikovaly preventivní opatření a výskyt salmonel byl v posledních 12 měsících nulový.
EFSA doporučila, aby pro likvidaci salmonel u hospodářských zvířat  nebyla užívaná antibiotika z důvodů rizika vzniku rezistentních bakterií a ohrožení zdraví lidí. Dalším důvodem je, že u drůbeže ošetřené antibiotiky je stanovení salmonel obtížné a může dojít ke skryté infekci hejna. Směrnice zakazuje užití antibiotik jako součásti národních kontrolních programů pro likvidaci salmonel.
Podobné cíle jako u nosnic byly na úrovni EU již zavedeny pro plemenné slepice. Evropská komise plánuje v příštích letech stanovit podmínky a požadavky na redukci salmonel u brojlerů, krůt a určitých typů prasat.