Bezpečnost potravin

Nová vyhláška o požadavcích na pokrmy účinná od 1. 7. 2023

Vydáno: 18. 5. 2023
Autor: MZe

Foto: Shutterstock

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 121/2023 Sb., o požadavcích na pokrmy, která nabývá účinnosti 1. července 2023 a část 1. ledna 2024.

Nová vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V § 9a zákona jsou v návaznosti na změny kompetencí ke kontrole v provozech společného stravování stanoveny požadavky na výrobu pokrmů a uvádění pokrmů na trh s tím, že k provedení tohoto ustanovení bude vydán prováděcí právní předpis.

Provozovatelé stravovacích služeb v současné době musí splňovat obecné požadavky vyplývající z evropské právní úpravy (například mikrobiologická kritéria podle nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny). Na národní úrovni jsou požadavky pro stravovací služby stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a jeho prováděcí vyhláškou č. 137/2004 Sb., podle kterých primárně postupují orgány ochrany veřejného zdraví. Tyto právní předpisy však nejsou využitelné pro dozorové orgány v gesci Ministerstva zemědělství (Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a Státní veterinární správu).

Účelem nové právní úpravy je zajištění vysoké úrovně kvality pokrmů a zabezpečení vysoké úrovně ochrany spotřebitele, a to zejména s důrazem na nejnovější vědecké poznatky.

Vyhláška stanoví pro pokrmy:

  • způsob uvádění na trh,
  • mikrobiologické požadavky na bezpečnost,
  • technologické požadavky na výrobu a
  • smyslové, fyzikální a chemické požadavky na bezpečnost.

Sbírka zákonů_10.5.2023

Zdroj: Ministerstvo zemědělství