Bezpečnost potravin

Nová vyhláška č. 35/2012 o potravinách pro zvláštní výživu

Vydáno: 31. 1. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Vyhláška č. 35/2012 Sb. mění od 1. 2. 2012 vyhlášku č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.

Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhlášky č. 402/2006 Sb., vyhlášky č. 473/2006 Sb. a vyhlášky č. 157/2008 Sb., se mění v souladu s evropskou legislativou (např. směrnice 2009/39/ES, nařízení 953/2009/ES o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu).
Novela č. 35/2012 Sb. byla přijata 23. ledna 2012 a platí od 1. února 2012
Rozlišují se následující kategorie potravin pro zvláštní výživu:
a) potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí,
b) potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu kojenců a malých dětí,
c) potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti,
d) potraviny pro zvláštní lékařské účely,
e) potraviny bez fenylalaninu,
f) potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové,
g) potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu.
Znamená to, že nadále nebude zvláštní kategorie potravin se sníženým obsahem bílkovin, bezlepkových a diabetických. Zrušuje se Příloha č. 13 (Vitaminy, minerální látky a další látky, které smějí být pro účely zvláštní výživy přidávány do potravin pro zvláštní výživu), která je duplicitní vzhledem k nařízení 953/2009/ES.
 Aktuální znění vyhlášky 54/2004 Sb. najdete zde.