Bezpečnost potravin

Nová publikace „Zdravá půda pro budoucnost“

Vydáno: 19. 8. 2022
Autor: Biologické centrum AV ČR

Nová publikace o půdě zdůrazňuje nutnost ochrany půdy a potřebu šetrného hospodaření.

Právě vychází nová brožura „Zdravá půda pro budoucnost“, která seznamuje zejména sedláky a další zájemce hospodařící na půdě se základními informacemi o složkách půdy a o významu půdních organismů pro půdu. Na základě soudobých poznatků přibližuje principy fungování půd, zdůrazňuje nutnost ochrany půdy před postupující degradací a potřebu šetrného hospodaření s ohledem na dlouhodobou udržitelnost zemědělství. Autorem publikace je Miloslav Šimek z Biologického centra AV ČR.

Brožura má 126 stran a obsahuje upravené a doplněné texty deseti článků, které vyšly v časopise Selská revue (Selská revue 2021, číslo 1–7; 2022, číslo 1–3). Zabývá se půdou s důrazem na biologické procesy a společenstva půdních organismů. Má za cíl připomenout zejména praktikům, sedlákům a hospodářům, základní informace o půdních vlastnostech a dějích v půdě a poskytnout vodítka pro smysluplné a udržitelné využívání půdy s důrazem na ochranu a podporu biologické složky půdy, tedy půdních organismů. Ty jsou základem fungující půdy, bez půdních organismů nemůže půda plnit požadované produkční i mimoprodukční funkce.

Půda je podmínkou života, na půdě stojí základy naší civilizace. Kromě produkce potravin, krmiv, vláken a dalších produktů má půda nezastupitelný význam v krajině, kde mimo jiné vsakuje, zadržuje a čistí vodu, rozkládá organické látky i nebezpečné chemikálie a spoluvytváří zdravé životní prostředí. Kvalitní a zdravá půda je nutným předpokladem života a prosperity.

Publikaci vydala Asociace soukromého zemědělství ČR. Křest knihy se uskuteční na konci srpna na agrosalonu Země živitelka. 

Publikace byla podpořena Akademií věd ČR v rámci programu Strategie AV 21: Záchrana a obnova krajiny, a vychází s podporou Asociace soukromého zemědělství ČR.

Šimek, Miloslav: Zdravá půda pro budoucnost. Praha: Asociace soukromého zemědělství ČR, 2022, 126 stran.

 

Zdroj: Biologické centrum AV ČR