Bezpečnost potravin

Nová publikace Pesticidy – použití, přínosy, rizika

Vydáno: 31. 3. 2022
Autor: Informační centrum bezpečnosti potravin MZe

Odbor bezpečnosti potravin MZe vydal publikaci "Pesticidy - použití, přínosy, rizika", určenou pro zájemce o tuto problematiku z řad veřejnosti.

Foto: Shutterstock

Nová publikace „Pesticidy – použití, přínosy, rizika“ autorky Doc. Ing. Evženie Prokinové, CSc. je zaměřena na pesticidy používané v zemědělství při pěstování rostlin, na kladné i záporné důsledky jejich aplikace ve vztahu k prostředí, k necílovým organismům i ke zdravotní nezávadnosti potravin.

Publikace poskytuje základní informace o pesticidech jako o látkách, které jsou vnímané většinovou populací negativně, především v souvislosti s nežádoucí kontaminací potravin. V některých případech může být tento pohled na pesticidy považován za potenciálně oprávněný, většinou je ale spíše emotivní, bez potřebných znalostí.

Cílem publikace je proto zpřístupnit veřejnosti ověřené, doložené informace o skupině pesticidů, konkrétně o přípravcích na ochranu rostlin a jejich místě v našem životě. Cílem je poukázat na souvislosti a upozornit na seriózní zdroje informací, aby si sám čtenář mohl na tuto skupinu látek vytvořit vlastní názor.

Zájemcům je publikace k dispozici v elektronické podobě na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz nebo je na vyžádání zasílána poštou.

Příloha:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství