Bezpečnost potravin

Nová publikace: „Jíme zdravě a s chutí“

Vydáno: 28. 12. 2012
Autor: MZe, Olaf Deutsch

Informační centrum bezpečnosti potravin vydalo nový pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ.

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydalo ve spolupráci se sdružením TEREZA pracovní sešit k výukovému programu „Jíme zdravě a s chutí“.  Základním pilířem pro vznik tohoto programu je projekt Ministerstva zemědělství nazvaný Výživa ve výchově ke zdraví, který je určen pedagogům a žákům 2. stupně základních škol. Pracovní sešit „Jíme zdravě a s chutí“ je zaměřen na děti druhých a třetích tříd 1. stupně ZŠ a zapojuje děti aktivně do problematiky zdravého a bezpečného stravování, pomáhá jim zorientovat se v původu a označování potravin, ve správné životosprávě a bezpečném zacházení s potravinami.  Pracovní sešit je možné použít při běžné výuce na ZŠ i samostatně bez absolvování výukového programu sdružení TEREZA „Jíme zdravě a s chutí“.

Pracovní sešit „Jíme zdravě a s chutí“ bude pro spotřebitele k dispozici v promostánku Informačního centra bezpečnosti potravin, který bývá na akcích Ministerstva zemědělství a na oborových výstavách s účastí MZe.

Informační centrum bezpečnosti potravin  publikaci rovněž  (zdarma)  v omezeném počtu  zasílá. Pro velký zájem o pracovní sešity je momentálně možné zaslat pouze 10 kusů prac. sešitů. Publikaci lze objednat na e-mailové adrese olaf.deutsch@mze.cz. Zájemci si mohou publikaci také osobně vyzvednout na Ministerstvu zemědělství (kontakt: Olaf Deutsch, tel.: 607 886 278).

Publikace: Jíme zdravě a s chutí“ Pracovní sešit pro žáky 1. – 3. třídy ZŠ na téma zdravého a bezpečného stravování   (pdf, 2 352 kB)