Bezpečnost potravin

Nová příručka o bezpečnosti potravin pro americké spotřebitele

Vydáno: 20. 11. 2003
Autor:

Příručka je určena pro informování veřejnosti o zajištění nezávadnosti potravin, předcházení alimentárním onemocněním a dalších otázkách spojených s bezpečností potravin.

Americké ministerstvo zemědělství vydalo novou publikaci s názvem „Bezpečnost potravin a její zajištění: Co musí spotřebitel znát a vědět“, která je určena pro informování veřejnosti o zajištění nezávadnosti potravin a předcházení alimentárním onemocněním. Příručka, sestavená Úřadem pro bezpečnost a kontrolu potravin (FSIS), vydaná v anglické a španělské verzi, poskytuje spotřebiteli jasné a koncízní informace o bezpečnosti potravin. Jednotlivé části se týkají skladování různých druhů potravin v domácnostech, bezpečné teploty pro přípravu pokrmů, základů bezpečné manipulace s potravinami, alimentárních onemocnění, reklamací výrobků, možností falšování potravin aj. Obsah příručky:
* Úřad pro bezpečnost a kontrolu potravin při americkém ministerstvu zemědělství (USDA)
* Co by měl spotřebitel znát o bezpečné manipulaci s potravinami
* Co by měl spotřebitel vědět o alimentárních onemocněních
* Co by měl spotřebitel vědět o reklamaci výrobků
* Co by měl spotřebitel znát o zajištění bezpečnosti potravin za mimořádných okolností
* Jak uchovat nezávadnost potravin při výpadku elektrické energie  
* Jaké potraviny a voda by se měly uchovávat v domácnostech
* Jak dlouho se mohou skladovat konzervované potraviny
* Co by měl spotřebitel vědět o zajištění bezpečnosti nakupovaných potravin
* Co by měl spotřebitel vědět o možnostech a riziku záměrné kontaminace potravin
* Co by měl spotřebitel vědět o falšování potravin
* Doplňující informace
http://www.foodsafetytoday.com