Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Nová opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Nová opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa

Vydáno: 8.3.2018
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 8. 3. 2018.

Při zjištění závažných hospodářských dopadů po zavlečení a rozšíření určitých škodlivých organismů rostlin platí v celé Evropské unii harmonizovaná a velmi přísná opatření, která jsou pro území České republiky stanovena „Nařízením ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních“. Do skupiny takto „závažných“ škodlivých organismů patří i bakterie Xylella fastidiosa, proti jejímuž zavlečení na naše území jsou vydána nová opatření.

Spektrum hostitelských rostlin bakterie Xylella fastidiosa je velmi široké (réva, ovocné, okrasné a další druhy rostlin) a hospodářský a environmetální dopad rozšíření této bakterie v EU je stále  hodnocen jako nepřijatelně velký.

O důvodném podezření z výskytu této bakterie na území ČR zaznamenaném v loňském roce jsme informovali, včetně důrazu na potřebná preventivní opatření. Ačkoli vysoké riziko z výskytu pominulo, ÚKZÚZ z pozice národní organizace ochrany rostlin v České republice i nadále realizuje kroky zaměřené zejména na prevenci zavlečení této bakterie.

Jedním z těchto kroků je vydání nového Nařízení ÚKZÚZ, které obsahuje nové požadavky pro rostliny kávovníku, levandule zoubkaté, oleandru obecného, olivovníku evropského, vítodu myrtolistého a mandloně obecné.

Tyto rostliny musí při dovozu do EU pocházet ze stanoviště podléhajícího kontrole, která zahrnuje i stanovené testování k potvrzení nepřítomnosti bakterie. Uvedené rostliny vypěstované v EU mohou být přemísťovány pouze s rostlinolékařským pasem, musí pocházet ze stanoviště úředně kontrolovaného a musí být předepsaným způsobem otestovány.

Profesionální provozovatelé dodávající tyto rostliny jsou povinni vést záznamy o každé dodané partii a o profesionálním provozovateli, který ji obdržel.

Profesionální provozovatelé, jimž jsou dodávány tyto rostliny, i když nebyly nikdy pěstovány v území s výskytem bakterie, musí vést záznamy o každé obdržené partii a  dodavateli. Tyto záznamy je nutno uchovávat 3 roky od dodání nebo obdržení jmenovaných rostlin.

V případě výskytu bakterie Nařízení významně upravuje šířku vymezené nárazníkové zóny (území okolo zamořené zóny, kde platí preventivní opatření). Zatímco podle předcházejícího Nařízení ÚKZÚZ se nárazníková zóna vymezovala v okruhu nejméně 10 km, podle nové úpravy se tento okruh zužuje na 5 km. 

Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních - Xylella fastidiosa ze dne 7. 3. 2018 (PDF)
Důvodová zpráva k Nařízení ze dne 7. 3. 2018 (PDF)

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 
Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018