Bezpečnost potravin

Nová ohniska ptačí chřipky v Evropě

Vydáno: 16. 11. 2016
Autor: KM EFSA

Tisková zpráva EFSA ze dne 16. 11. 2016.

Od konce října 2016 byla napříč Evropou hlášena nová ohniska ptačí chřipky u volně žijících ptáků a drůbeže. Vysoce patogenní virus ptačí chřipky (HPAI) subtypu H5N8 byl zjištěn v Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Dánsku a Nizozemsku. 

Experti EFSA podporují členské státy při sběrech dat zaměřených na identifikaci vstupu viru do drůbežích farem a na rizika způsobená volně žijícími ptáky. Tyto informace pomohou úřadu EFSA, aby znovu posoudil riziko zavlečení ptačí chřipky do EU na základě nových vědeckých poznatků. Aktualizované vědecké doporučení EFSA bude zveřejněno v roce 2017.

Evropská komise vyzvala členské státy k maximální bdělosti a ke snížení rizika vzniku dalších ohnisek,  pomocí opatření jako je zvýšení úrovně biologické bezpečnosti v hospodářstvích s chovem drůbeže a u hejn na dvorcích. 

Úřad EFSA se tomuto tématu věnoval v posledních letech velice intenzivně. Svojí práci zahrnul do vědeckého stanoviska k migrujícím volně žijícím ptákům a k jejich možné roli při šíření vysoce patogenních virů ptačí chřipky.

V EU nebyly zaznamenány žádné případy nákazy člověka virem HPAI H5N8. Nejnovější vývoj ohnisek ptačí chřipky je k dispozici na webových stránkách Evropské komise.

Zdroj: EFSA