Bezpečnost potravin

Nová CRISPR technologie cílí na RNA, včetně koronavirů

Vydáno: 2. 4. 2020
Autor: Gate2Biotech

Informace portálu Gate2Biotech

Genetické studie založené na editoru CRISPR již odborníkům pomohly odhalit geny, které mají významnou roli v srpkové anémii, imunoterapii rakoviny, metastázování nádorů a v dalších onemocněních. Tyto studie ale doposud byly omezeny jedním zásadním faktorem. Pracovaly pouze s DNA. V řadě případů ale není zacílení na DNA účinné. Týká se to i dnes extrémně intenzivně studovaných RNA virů, jako jsou koronaviry nebo i chřipky a další viry.

Vědci New York Genome Center a New York University, které vedl Neville Sanjana, nedávno vyvinuli nový typ systému CRISPR pro genetické studie, který se nepochybně stane významný nástrojem pro práci s RNA.

Jejich výzkum navázal na teprve nedávný objev CRISPR enzymu Cas13, který cílí nikoliv na DNA, ale na RNA. S využitím Cas 13 vyvinuli optimalizovanou platformu pro masivně paralelní genetický screening na úrovni RNA v lidských buňkách. Tuto technologii teď bude možné použít k výzkumu celé řady aspektů fungování RNA, včetně odhalování funkcí nekódujících RNA, tedy krátkých molekul RNA, podle nichž nevznikají proteiny, ale mají regulační funkci.

Co je ještě lepší, badatelé nedávno adaptovali jejich systém pro práci s RNA k jednomu okruhu analýz, které dnes mají doslova kritický význam. Jde o analýzy spojené s koronaviry. Právě koronavirus, který je patogenem pandemie COVID-19, je totiž RNA virus. Sanjana a spol. vyladili model z masivně paralelního genetického screeningu na úrovni RNA, aby bylo možné systém CRISPR/Cas13 nasadit v diagnostických a terapeutických aplikacích, souvisejících s koronaviry.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Více informací: https://phys.org/news/2020-03-kind-crispr-technology-rna-viruses.html

 

Zdroj článku: Gate2Biotech