Bezpečnost potravin

Nová česká vyhláška o veterinárních přípravcích a technických prostředcích

Vydáno: 21. 9. 2003
Autor:

Pod č. 290/2003 Sb. byla vydána vyhláška týkající se požadavků na jakost, výrobu prodej a používání veterinárních přípravků, způsobu jejich schvalování, a veterinárních technických prostředků včetně jejich o klinického hodnocení.

Obsah vyhlášky:
Předmět úpravy
Žádost o schválení veterinárního přípravku a jeho uvádění do oběhu , o změnu povolení k výrobě nebo jeho odejmutí; (schvaluje Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv; zapisuje do Seznamu schválených veterinárních přípravků)
Požadavky na jakost veterinárních přípravků
Nežádoucí účinky veterinárního přípravku (povinné ohlašování)
Správná výrobní praxe
Správná prodejní praxe
Odborné kurzy pro práci s veterinárními přípravky
Oznámení o novém veterinárním technickém prostředku
Omezení prodeje veterinárních technických prostředků
Nežádoucí příhody (povinné ohlašování)
Projekt klinického hodnocení, dokumentace a závěrečná zpráva.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení (5. 9. 2003).

Sbírka zákonů, částka 98, 5. 9. 2003, s. 4859–4865