Bezpečnost potravin

Nominace do orgánů Panelu expertů na vysoké úrovni při Výboru pro světové potravinové zabezpečení FAO

Vydáno: 9. 12. 2014
Autor: MZe

Informace Ministerstva zemědělství ze dne 8. 12. 2014.

MZe informormuje o výzvě k nominaci expertů do orgánů Panelu expertů na vysoké úrovni při Výboru pro světové potravinové zabezpečení FAO.

Výbor pro světové potravinové zabezpečení (Committee on World Food Security – CFS) je specializovaným výborem Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a je nejobsáhlejší platformou pro všechny zúčastněné strany, které vzájemně spolupracují s cílem zajistit potravinové zabezpečení a výživu pro všechny. Výbor dává možnost vyjádření všem skupinám bez rozdílu, umožňuje sdílení osvědčených postupů a výměnu názorů a zkušeností s bojem proti hladu. Výbor se řídí empirickými důkazy a vědeckými analýzami, které sám rovněž produkuje, a sleduje účinnost přijatých opatření. (více na www.fao.org/cfs/).

V rámci CFS působí Panel expertů na vysoké úrovni (High Level Panel of Experts – HLPE), který dle zadání CFS vypracovává a na zasedáních prezentuje odborné studie. (více na www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/).

Členské státy FAO byly předsedou a výborem CFS  osloveny s žádostí o nominaci expertů do Řídícího výboru HLPE (HLPE Steering Committee). Podmínky kandidatury do Řídícího výboru HLPE, která je otevřena do 31. ledna 2015, naleznete v přiloženém dokumentu a na www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/hlpe-stc-renewal. Pro podání této kandidatury je potřeba oficiální podpora ze strany členského státu CFS. Zájemci tedy musí s dostatečným časovým předstihem kontaktovat Stálého představitele ČR při FAO (pan Jozef Špánik, Jozef_Spanik@mzv.cz) a v kopii Ministerstvo zahraničních věcí (pan Zdeněk Krejčí, Zdenek_Krejci@mzv.cz) a Ministerstvo zemědělství (pan Michal Kulík, Michal.Kulik@mze.cz).

Experti byli rovněž vyzváni ke kandidatuře do Projektových týmů pro přípravu odborných studií. Podrobnosti o kandidatuře do Projektových týmů pro přípravu studií na téma „Sustainable Agricultural Development for Food Security and Nutrition, including the Role of Livestock“ a „Sustainable Forestry for Food Security and Nutrition“ (do 15. ledna, resp. do 15. února) jsou k dispozici na www.fao.org/cfs/cfs-hlpe.

Příloha

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství