Bezpečnost potravin

Nodulární dermatitida skotu: vakcinace vede k snížení počtu ohnisek nákazy

Vydáno: 27. 2. 2018
Autor: KM EFSA

Zpráva úřadu EFSA poskytuje aktuální údaje o výskytu nodulární dermatitidy skotu a účinnosti vakcinace a analyzuje rizikové faktory pro šíření nákazy v jihovýchodní Evropě.

Foto: Shutterstock

Počet ohnisek nodulární dermatitidy skotu (NDS) v balkánském regionu dramaticky poklesl – o 95 %, tj. ze 7 483 ohnisek v roce 2016 na 385 v roce 2017. Čísla potvrzují, že vakcinace skotu – doporučená úřadem EFSA v roce 2016 – je nejúčinnějším způsobem, jak zabránit šíření této nákazy.

Ve zprávě, kterou 19. února 2018 zveřejnil úřad EFSA, je aktualizován výskyt NDS a účinnost vakcinace a jsou analyzovány rizikové faktory pro šíření nákazy v jihovýchodní Evropě. Zpráva vychází z údajů shromážděných postiženými i potenciálně ohroženými zeměmi.

Alessandro Broglia, veterinární lékař EFSA, varoval: „I když se počet ohnisek výrazně snížil, nákaza nebyla v tomto regionu zlikvidována, a proto musíme zůstat ostražití.“

V roce 2017 byla většina ohnisek (379) hlášena z oblastí Albánie, kde nebyl vakcinační program dosud ukončen. Jen málo ohnisek se objevilo v jiných zemích – dvě v Řecku a čtyři v Bývalé jugoslávské republice Makedonie.

Jedním z faktorů zodpovědných za šíření NDS je zvýšení populační hustoty hmyzu jako přenašeče nákazy v důsledku vyšších teplot.

Odborníci mimo jiné dospěli k závěru, že v Řecku je riziko infekce šestkrát vyšší u zvířat ve venkovním chovu, než u ustájených zvířat. Důvodem je skutečnost, že zvířata jsou při pobytu v přírodě více vystavena hmyzím vektorům.

Spolupráce

Spolupráce a angažovanost zemí zapojených do sběru dat byla pro zprávu klíčová. Úřad EFSA využil údaje poskytnuté Albánií, Bulharskem, Chorvatskem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Řeckem, Kosovem [1], Černou Horou, Srbskem a Tureckem.

[1] Tímto označením nejsou dotčeny postoje týkající se statutu, které jsou v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora ke kosovské deklaraci nezávislosti.

Zdroj: EFSA