Bezpečnost potravin

Nodulární dermatitida skotu: vakcinace je nejefektivnějším způsobem ochrany

Vydáno: 11. 8. 2016
Autor: KM EFSA

Vědecká zpráva EFSA, zaměřená na možnosti ochrany skotu proti nodulární dermatitidě, byla vypracována v souvislosti s rychlým šířením této nemoci v balkánských zemích.

Podle odborníků EFSA je vakcinace skotu nejefektivnější možností ochrany proti šíření nodulární dermatitidy skotu. To je jeden z hlavních závěrů vědecké zprávy o účinnosti různých ochranných opatření proti šíření tohoto onemocnění s významným hospodářským dopadem.

Práce byla vyhotovena na žádost Evropské komise v souvislosti s rychlým šířením nemoci v Řecku a Bulharsku a dalších balkánských zemích.

Nodulární dermatitida je virové onemocnění, které postihuje dobytek a je přenášeno krev sajícím hmyzem, jako jsou některé druhy much a komárů, nebo klíšťaty.

Experti EFSA tvrdí, že pokud je důsledně aplikována vakcinace, pak je utracení postižených zvířat stejně efektivní v eradikaci onemocnění jako utracení celého stáda, které je v současné době požadováno na základě právních předpisů EU.

Vakcinace je nejúčinnější, pokud je aplikována před zavlečením viru do oblasti nebo na území státu. Odborníci doporučují plošnou vakcinaci na celém území.

Úřad EFSA použil matematický model pro simulaci šíření nákazy v závislosti na různých ochranných opatřeních.

Nodulární dermatitida se vyskytuje v mnoha afrických zemích. Od roku 2012 se šířila z Blízkého východu do jihovýchodní Evropy. Riziko dalšího šíření nákazy je vysoké.

Zdroj: EFSA

Více informací o nodulární dermatitidě skotu na webových stránkách SVS: Nodulární dermatitida skotu (Lumpy skin disease)