Bezpečnost potravin

Nodulární dermatitida skotu: V roce 2018 nebyly na Balkáně hlášeny žádné případy onemocnění

Vydáno: 25. 3. 2019
Autor: KM EFSA

EFSA publikuje nejnovější zprávu o výskytu onemocnění.


Foto: Shutterstock

Nová data ukazují, že díky očkování a dalším kontrolním opatřením se podařilo zastavit epidemii nodulární dermatitidy skotu (LSD, lumpy skin disease) na Balkáně.

Poslední zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o stavu choroby v jihovýchodní Evropě uvádí, že v roce 2018 nedošlo k žádným novým nákazám. V roce 2017 prudce klesl počet nákaz na 385 případů oproti roku 2016, kdy bylo hlášeno 7 483 případů. Nejnovější data naznačují, že region je již bez výskytu nodulární dermatitidy skotu.

V roce 2018 bylo naočkováno více než 2,5 milionu kusů skotu, díky čemuž se v celém regionu udržela proočkovanost nad 70%. Nodulární dermatitida skotu je však stále přítomna v Rusku, Turecku a Gruzii, kde bylo v roce 2018 hlášeno 63, 46 a 6 případů nákazy.

Vzhledem k trvající hrozbě opětovného zavlečení nákazy ze zemí postižených nemocí, EFSA ve zprávě doporučuje, aby v roce 2019 pokračoval očkovací program ve vysoce rizikových oblastech Balkánu jako je Řecko, Bulharsko, Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Kosovo a jižní část Srbska.

Kromě toho, každá země, která zruší očkovací program, má prokázat, že je bez výskytu onemocnění, a to zavedením systému dohledu podle pokynů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE). Chorvatsko v loňském roce takovýto systém úspěšně zavedlo.

Pozadí

Nodulární dermatitida skotu je virové onemocnění skotu, které se koncem roku 2015 dostalo přes Turecko do Řecka. Znovu se onemocnění objevilo na jaře roku 2016, kdy byly hlášeny nákazy v Řecku, Bulharsku, Severní Makedonii, Srbsku, Kosovu, Albánii a Černé Hoře. Regionální očkovací program byl zahájen v roce 2016.

 

Zdroj: EFSA