Bezpečnost potravin

Nodulární dermatitida skotu: od zamezení šíření nemoci až po eliminaci

Vydáno: 23. 10. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA vydal zprávu hodnotící strategie eliminace nodulární dermatitidy skotu.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) hodnotil nejefektivnější strategie eliminace nodulární dermatitidy skotu (Lumpy Skin Disease) nyní, když se podařilo zabránit šíření epidemie v jihovýchodní Evropě.

Nově publikovaná zpráva poskytuje doporučení pro ideální trvání vakcinačních programů k eliminaci onemocnění; zabývá se pravděpodobností, zda se onemocnění objeví znovu; a předkládá možné metody sledování.

Epidemie nodulární dermatitidy skotu v balkánském regionu poklesla dramaticky o 95 procent z 7 483 hlášení v roce 2016 na 385 hlášení v roce 2017. V roce 2018 nebyla zatím v jihovýchodní Evropě hlášena žádná ohniska nákazy. Jedno ohnisko  bylo hlášeno v evropské části Turecka.

Ve zprávě se uvádí, že čím je očkování účinnější při ochraně zvířat před onemocněním – a čím více stád je naočkováno – tím kratší může být vakcinační program. Například pokud je vakcinace účinná u 80% očkovaných zvířat, postačuje dvouletý program s pokrytím 90% stád.

Pravděpodobnost, že se nodulární dermatitida skotu objeví znovu po vakcinačním programu, je spojena především s pravděpodobností zavlečení infikovaných zvířat ze sousedních postižených oblastí. Další faktory zkoumané ve zprávě zahrnují možné přetrvávání viru ve vektorech (jako jsou klíšťata a hmyz) nebo v prostředí.

Zpráva rovněž poskytuje přehled metod sledování, zahrnuje opatření pro včasné odhalení nových případů a prokázání absence choroby.

 

 

Zdroj: EFSA