Bezpečnost potravin

Nodulární dermatitida skotu: jihovýchodní Evropa zůstává bez onemocnění

Vydáno: 2. 3. 2020
Autor: KM EFSA

Nejnovější zpráva úřadu EFSA

Dne 27. února 2020 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zprávu o výskytu nodulární dermatitidy skotu s názvem „Lumpy skin disease epidemiological report IV: data collection and analysis“.  

Nejnovější zpráva úřadu EFSA o výskytu této nákazy říká, že žádná nová ohniska nodulární dermatitidy skotu nebyla v roce 2019 v jihovýchodní Evropě nahlášena, což znamená, že většina tohoto regionu je od roku 2016 prostá této nákazy, a že hromadná vakcinační kampaň, podporovaná Evropskou komisí, pokračovala v jihovýchodní Evropě i v roce 2019 a pokryla více než 1.8 milionu ks skotu.  

Avšak současně byl nahlášen nárůst počtu ohnisek ve srovnání s roky 2017 a 2018 z Turecka, včetně ohnisek na západě země poblíž Řecka, která představují riziko šíření onemocnění do jihovýchodní Evropy. Existuje řada důvodů pro zhoršení situace v Turecku, včetně použití vakcíny, která nemusí být úplně účinná, říká zpráva EFSA. V roce 2019 byl rovněž zaznamenán vyšší počet ohnisek v Rusku, opět naznačující, že použitá vakcína nemusela být vhodná.  

Nodulární dermatitida skotu se v loňském roce rozšířila také do východní Asie a poprvé postihla Čínu, Bangladéš a Indi, což představuje značný nárůst globálního šíření viru.  

Další významný vývoj představovalo znovuobjevení nodulární dermatitidy v Izraeli po dobrovolné (nepovinné) vakcinaci. To ukazuje na to, že pokud virus stále cirkuluje v regionu a/nebo v sousedních zemích, snížená ochrana může vést k opětovnému vypuknutí nákazy.  

Úřad EFSA doporučuje, aby země zvažující zastavení vakcinačních programů nebo jejich zavádění na dobrovolné bázi zavedly pohotovostní plány a možné zásoby vakcíny, díky kterým by bylo možné rychle reagovat v případě vypuknutí nákazy. Dále by měly provádět sledování (surveillance) stád skotu s cílem detekovat jakýkoliv možný nový výskyt a prokázat šíření nemoci.

Obecně by mělo být zvýšeno povědomí o možném znovuzavlečení nodulární dermatitidy a jeho posilování, zvláště v rizikových oblastech.  

Pro úplnost lze uvést, že nodulární dermatitida je virové onemocnění skotu, které postihlo Řecko šířením z Turecka koncem roku 2015. Návrat onemocnění byl zaznamenán na jaře roku 2016, vedoucí k vypuknutí ohnisek v Řecku, Bulharsku, Severní Makedonii, Srbsku, Kosovu, Albánii a Černé hoře. Regionální vakcinační programy započaly v roce 2016. 

 

Zdroj: EFSA


Obrázek (zdroj EFSA): LSD outbreaks notified in Europe and Asia in 2019 compared to 2018 in relation to the sum of cases (amount of affected animals) (Data sources: national authorities and ADNS for those countries that notify to ADNS and Empres‐I/OIE for the other countries)