Bezpečnost potravin

Nizozemí požaduje přísnější označování původu vajec

Vydáno: 8. 10. 2004
Autor:

Vejce importovaná za účelem zpracování nemusí mít označení původu, takže není zabráněno případnému falešnému označení tuzemského původu. Je to proti zájmu zákazníků preferujících tuzemskou produkci.

Nizozemská Hospodářská společnost pro dobytek, maso a vejce PVE (Productschappen Vee, Vlees en Eieren) se zasazuje o zpřísnění evropských požadavků na označování vajec, aby bylo možno bezpečněji rozpoznat tuzemskou produkci. Problémem je, že podle dosavadních předpisů mohou být vejce určená pro zpracování dovážena do jakéhokoli státu bez označení původu (razítko). Poté se může stát, že jsou falešně opatřena razítkem cílové země a prodávána jako tuzemská. Je to proti zájmu zákazníků, kteří dávají přednost produkci z vlastní země.
DGS Intern., 2004, č. 37. s. 1