Bezpečnost potravin

NFIF 2003: Nové funkční přísady a potraviny – bezpečnost, zdraví a konvenience

Vydáno: 9. 12. 2002
Autor:

Jde o novou konferenci, která se uskuteční ve dnech 9.–11. dubna 2003 v Kodani.

Jde o novou konferenci, která se uskuteční ve dnech 9.–11. dubna 2003 v Kodani. Organizuje ji EFFoST (European Federation of Food Science and Technology, Evropská federace pro potravinářskou vědu a technologii) ve spojení s LMC – the Centre for Advanced Food Studies (Středisko pro výzkum zdokonalených potravin) v Dánsku.
Jednotlivá zasedání na konferenci se budou týkat těchto okruhů:
– funkční a specializované sacharidy,
– pre- a probiotika,
– nové lipidy: struktura a funkce,
– enzymy a bioaktivní peptidy,
– nové využití “starých” proteinů,
– antioxidanty – ochrana potravin a zdraví,
– aromata a nutriční faktory – regulované uvolňování,
– budoucí potraviny pro extrémní podmínky,
– požadavek konvenience (pohodlnosti, pohotovosti) a čerstvosti,
– zpětná vysledovatelnost a vyhodnocování rizika.
Součástí konference bude i jednání zaměřené na integrované  projekty (Integrated Projects, IP) a vytváření sítě specialistů (Networks of Excellence, NoE) v rámci “Kvality a bezpečnosti potravin”, která je jednou ze sedmi priorit 6. rámcového programu EU pro výzkum a vývoj v letech 2002–2006.

Před vlastní konferencí se uskuteční řada dalších workshopů a seminářů, např.
– Workshop (8. dubna) zaměřený na praktické přístupy k testování bezpečnosti potravin nového typu/funkčních potravin.
– Zkušenosti se zaváděním regionální spolupráce ve výzkumu, inovačním procesu a ve vzdělávání, a to mezi akadamickou sférou, průmyslem a národními autoritami v jednom z regionů Švédska.
– Jak vnímají potraviny se zdravotním účinkem spotřebitelé a jak jsou spotřebitelé ochotni akceptovat nové funkční potraviny.
– Výhody, které přinášejí funkční přísady při procesech zmrazování.
– Chemometrika a její aplikace na kontrolu kvality a analýzu potravin.
– Mykologie, především s ohledem na metody mykologického vyšetřování potravin.
– Řízení kvality, zpětná vysledovatelnost a vedení dokumentace.

Více informací o jednotlivých pracovních schůzkách (workshopech), včetně kontaktů na příslušné organizátory, je k dispozici na adrese workshopů.
Více informací o konferenci je na adrese konference.