Bezpečnost potravin

Nezávislé testování hodnotilo kvalitu jablečných moštů

Vydáno: 15. 2. 2016
Autor: SZIF

Informace Státního zemědělského intervenčního fondu ze dne 12. 2. 2016.

Ve spolupráci s Potravinářskou komorou a měsíčníkem Svět potravin byly otestovány také jablečné mošty, se kterými se spotřebitelé běžně setkávají na pultech obchodů. V testu bylo prověřeno devět různých druhů tuzemských i zahraničních moštů, dle české legislativy bychom je ale správně měli označit termínem ovocná šťáva. Na obalu tří hodnocených výrobků nalezneme logo KLASA. Konkrétně se jedná o výrobky Ovocňák 100 % jablko, Bohemia mošt 100 % jablko a Jablko čiré z našeho regionu. Testování moštů se ukázalo jako poněkud komplikované, protože kvalita vstupní suroviny v moštárnách se u jednotlivých šarží mění dle zpracovávaných jablek. Některé parametry tedy musely být vyhodnoceny se započtením poměrně velké chyby měření. Výsledky testu si můžete prohlédnout níže. Výrobek oceněný značkou kvality KLASA Bohemia mošt byl nejlepší v senzorickém hodnocení a rovněž u něj byla naměřena stejně jako u Ovocňáku nulová hodnota patulinu, jehož nepřítomnost je znakem kvality jablek. Pouze v případě výrobku Jablko čiré byla tato hodnota zvýšena, pohybovala se nicméně pod legislativní mezí. V obsahu ovoce oceněné výrobky vyhověly, avšak některé velmi těsně po započtení nejistoty.  

Nezávislé testování je jednou z možností, jak ověřit kvalitu oceněných potravin vedle běžných kontrol dozorových orgánů Státní veterinární správy (SVS) a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Nabízí nám také možnost porovnat jednotlivé výrobky mezi sebou. Je nutné vzít v úvahu fakt, že většina z testovaných moštů pochází od menších výrobců a hodnoty naměřené pro jednotlivé šarže výrobku se mohou tím pádem výrazně lišit. I přes to byl zaslán podnět na dozorový orgán SZPI k přezkoumání kvality oceněných moštů, které se sice pohybovaly v mezích stanovených legislativou, ale v rámci nadstandardní kvality bychom čekali určitě lepší výsledky. Provedená analýza prokázala vyhovující výsledek v obsahu patulinu u oceněného výrobku Jablko čiré z našeho regionu (hodnota se ani zdaleka neblíží maximální limitní hodnotě) a čeká se na vyhodnocení obsahu ovoce u Bohemia moštu 100 % jablko. Jak se můžete přesvědčit, velmi pozorně sledujeme kvalitu oceněných produktů a v případě jakéhokoli náznaku zhoršení kvality, ihned dochází k přezkoumání oceněné potraviny dozorovým orgánem.

SZIF – Odbor administrace podpory kvalitních potravin 
www.eklasa.cz

Zdroj:  SZIF