Bezpečnost potravin

Nevyžádané zásilky semínek z východní Asie mohou představovat riziko zavlečení škůdců do ČR

Vydáno: 15. 10. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje veřejnost na  riziko zavlečení nebezpečných škůdců a původců chorob rostlin v nevyžádaných zásilkách neznámých semínek ze zemí východní Asie. Únik a následné šíření exotických škůdců z těchto zásilek může nejen ohrozit rostliny pěstované přímo u Vás doma, ale také ohrozit biodiverzitu a pěstované hospodářské plodiny i volně žijící rostliny, včetně vzniku velkých ztrát ekonomických. Žádáme proto veřejnost o spolupráci. 

V zásilkách průmyslového a spotřebního zboží různého typu původem z východní Asie se od počátku tohoto roku při doručení adresátům objevují „dárkové“ balíčky neznámých semínek.

V České republice byly zatím oznámeny ojedinělé případy dovozu balíčků neznámých semínek v posledních dnech, ale podle informací ostatních evropských zemí má problém vzestupný charakter.

Balíčky s neznámými semínky nejsou opatřeny rostlinolékařským osvědčením ze země původu a představují tak vysoce rizikový ilegální dovoz rostlin bez garancí zdravotního stavu.

Jedná se o nový nebezpečný fenomén v oblasti ochrany zdraví rostlin a ÚKZÚZ tuto situaci intenzivně sleduje.

Žádáme proto veřejnost o spolupráci ve smyslu oznamování případů nevyžádaných zásilek semínek na email odv@ukzuz.cz, nejlépe o odevzdání těchto balíčků, což umožní analýzu rizika či vystopování zdroje.

V případě obdržení těchto nevyžádaných zásilek semínka v žádném případě nevysévejte.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock