Bezpečnost potravin

Nevhodná výživa se dotýká i populace ČR

Vydáno: 17. 10. 2013
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 17. 10. 2013.

Nevhodná výživa se dotýká i populace ČR, proto Ministerstvo zemědělství podporuje kvalitní zdravé potraviny s jasným původem

Nedostatečná a nevhodná výživa má na společnost ohromný dopad, který přichází v mnoha různých formách a kromě zdravotních rizik přináší také značné ekonomické problémy. Uvedla to na semináři na Ministerstvu zemědělství u příležitosti Světového dne výživy, jehož tématem je Udržitelné potravinové systémy pro potravinové zabezpečení a výživu, náměstkyně ministra Jaroslava Beneš Špalková.

„Přestože se mohou výživové problémy obyvatel Česka zdát v porovnání s jinými zeměmi malicherné, musíme si uvědomit, že nevyvážená strava a z toho plynoucí podvýživa a obezita se dotýká i naší populace. Ministerstvo zemědělství se proto stále více zaměřuje na propagaci kvalitní zdravé potravy s jasným původem a podporuje změnu spotřebitelského chování prostřednictvím vzdělávacích a informačních kampaní. Zasazuje se také o to, aby na českém trhu byly potraviny bezpečné, zdravotně nezávadné,“ řekla náměstkyně Jaroslava Beneš Špalková.

Zemědělství je z oborů lidské činnosti nejvíce závislé na přírodních podmínkách a zdrojích. Na jednu stranu může být přínosem pro životní prostředí, ale může způsobit i ohromné škody. „Zemědělství do určité míry bohužel přispívá i ke změnám klimat a při využívání nešetrných postupů k degradaci půdy a lesů, ke ztrátě biologické rozmanitosti a ke kontaminaci vodních zdrojů. Proto je tak důležité hledat cesty, které umožní všem lidem přístup ke kvalitní a dostatečné výživě, ale zároveň zaručí, že i naši potomci budou moci zdroje využívat k vlastní obživě,“ uvedla náměstkyně Beneš Špalková.

Podle údajů Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) trpí asi 2 miliardy lidí nedostatkem vitamínů a minerálů nezbytných pro dobré zdraví. Kvůli špatné výživě trpí na světě jedno ze čtyř dětí ve věku do pěti let poruchou vývoje. To znamená, že 165 milionů dětí je tak podvyživených, že nikdy nedosáhnou plné fyzické a mentální síly. Zhruba 1,4 miliardy lidí má nadváhu a asi jedna třetina z nich je obézní. Ačkoliv to tak nevypadá, jde o stejně velký zdravotní a ekonomický problém jako hladovění. Přináší riziko srdečních onemocnění, diabetu a mnoha dalších chorob.

Světový den výživy připadá na 16. října, kdy byla v roce 1945 založena organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Včerejší seminář pod záštitou Ministerstva zemědělství pořádal Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. ve spolupráci se Společností pro výživu, o.s.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství

 

Související informace:
Seminář ke Světovému dni výživy se uskuteční 16. října
FAO: „Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition