Bezpečnost potravin

Nesprávná manipulace s živočišnými produkty v Praze 4

Vydáno: 23. 9. 2019
Autor: SVS

Výsledky kontrol SVS

Veterinární inspektoři provedli ve spolupráci s Policií ČR v minulém týdnu noční kontrolu přepravců, kteří překládali zboží dovezené ze zahraničí a manipulovali s ním na parkovišti v Praze 4 – Krči. Jednalo se o chlazené i zmrazené ryby a plody moře, chlazené maso a mléčné výrobky v celkovém množství 122 kg. Veterinární inspektoři překládku zastavili, zboží již přeložené znehodnotili obarvením a nařídili jeho neškodné odstranění.

Pochybení spočívalo v překládce a manipulaci s produkty mimo provozovnu schválenou pro distribuci živočišných produktů, kdy nemohly být a nebyly dodrženy požadavky na hygienu manipulace a systémy pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti produktů, dále zde hrozilo nebezpečí kontaminace z vnějšího prostředí či prostřednictvím samotných řidičů. Některé produkty nebyly navíc označeny.

Na místě inspektoři zkontrolovali celkem tři subjekty, z toho dva nebyly registrovány pro přepravu živočišných produktů a jeden neinformoval příslušnou krajskou veterinární správu o používání dotčeného vozidla tak, aby mohla být provedena jeho kontrola. Zásilky živočišných produktů ze zahraničí nebyly řádně hlášeny na místo příchodu. Jedno z vozidel neodpovídalo hygienickým požadavkům na přepravu. Nebylo vybaveno chladící jednotkou, stěny a podlaha byly z nevhodných nečistitelných materiálů a vnitřní prostor byl navíc špinavý.

Případ bude s jednotlivými subjekty řešen v přestupkových řízeních. Za uvádění do oběhu produktů z neschváleného zařízení hrozí přepravci sankce až do výše 10 milionů korun, za nedodržení požadavků na bezpečnost potravin sankce až do výše 50 milionů korun.

 

Zdroj: SVS