Bezpečnost potravin

Nesouhlas s dalším zdravotním tvrzením o cholesterolu

Vydáno: 24. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

EFSA nepovažuje za prokázané, že izoláty ze sojových bílkovin snižují LDL-cholesterol, a tím i riziko srdečních onemocnění.

Asociace evropských výrobců přírodních sojových potravin (European Natural Soyfood Manufacturers Association – ENSA), společně s Evropskou federací pro rostlinné bílkoviny (European Vegetable Protein Federation – EUVEPRO) a Asociací pro sojové bílkoviny (Soya Protein Association – SPA) podaly společnou žádost o používání tvrzení „snížení celkového a LDL-cholesterolu u zdravých osob s normální nebo mírně zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi; je prokázáno, že snížení celkového a LDL-cholesterolu snižuje riziko srdečních onemocnění“.
Cílovou skupinou pro „složky bohaté na sojové bílkoviny s limitovaným obsahem makro- a mikroživin“ (izoláty sojových bílkovin – ISP) jsou podle žadatelů zdravé osoby s normální nebo mírně zvýšenou hladinou cholesterolu.
Panel EFSA pro dietní produkty, výživu a alergie (NDA) však neuznal vědecké důkazy pro příčinnou souvislost mezi příjmem ISP a snížením hladiny LDL-cholesterolu za přesvědčivé, a tvrzení nepodpořil. Přitom tvrzení bylo žadateli doloženo 24 randomizovanými klinickými studiemi (RCT; 23 z nich s použitím ISP, jedna s použitím ve vodě nerozpustné frakce částečně hydrolyzované sojové bílkoviny). Kromě toho žadatelé předložili 6 RCT s aplikací potravin z celé sóje, 8 výzkumných studií, a dále jednu studii na zvířatech a dvě studie in vitro zaměřené na mechanismus efektu vyvolaného ISP. Navíc bylo na podporu tvrzení dodáno 11 publikovaných meta-analýz a jeden nepublikovaný přehledový materiál.
Podle NDA však pouze čtyři RCT referovaly o vlivu ISP na LDL cholesterol, zatímco 14 dalších o tomto efektu nevypovídá a další vykazují nekonzistentní efekt. Kromě toho podle NDA byla většina RCT zpracována s podjatostí, protože získané rozdíly ve výsledcích nekorelují s dávkou ISP, s velikostí vzorku nebo s dobou trvání studie. Bylo uvedeno, že důkazy předložené na podporu tvrzení nebyly přesvědčivé.
Nařízení dává žadatelům možnost připomínkovat stanovisko EFSA do 30 dnů po jeho zveřejnění, což chtějí udělat. Stanovisko EFSA není právně závazné, záleží na rozhodnutí Komise, i když ta má tendenci se ke stanoviskům EFSA přiklánět.
Žadatelé jsou stanoviskem EFSA nanejvýš překvapeni, považují tvrzení za vědecky prokázané, pro což svědčí i jeho schválení v řadě členských zemí. Např. podle Společné iniciativy pro zdravotní tvrzení (Joint Health Claims Initiative) v UK „může přídavek nejméně 25 g sojové bílkoviny denně jako součást stravy s nízkým obsahem nasycených tuků pomoci snížit krevní cholesterol“.

EU Food Law, 2012, č. 519, s., 8-9